Cách sử dụng hàm Lookup trong Excel

Cách sử dụng hàm Lookup trong Excel

Mục lục

Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về hàm Lookup trong excel với yêu cầu tìm kiếm hay như bạn đang cần thực hiện một mục đích công việc nào đó trên excel, bạn có thể dễ dàng hiểu chức năng của hàm và ứng dụng của hàm một cách chuyên nhất qua bài giới thiệu dưới đây.

1. Hàm Lookup là gì?

Tôi đưa cho bạn một ví dụ khi bạn muốn thực hiện việc tìm kiếm và muốn trả giá trị về một ô vị trí tương ứng cụ thể trong một chuỗi các dữ liệu chi chít và dày đặc, bạn muốn truy xuất thật đúng dữ liệu đó với các thông tin điều kiện đưa ra hay nói các khác là tìm kiếm. Để có thể không phải thủ công quan sát bạn cần hàm Lookup giúp bạn thực hiện công việc này.

Vậy bạn đã hiểu cơ bản về chức năng của hàm, hàm Lookup thực hiện công việc tìm kiếm và tra cứu giữa các cột hoặc các hàng trong excel.
Tuy nhiên nếu chỉ đơn giản đọc qua lý thuyết bạn sẽ không hiểu được hết cơ bản về hàm. Hàm Lookup có 2 dạng thực hiện.

2. Dạng mảng

Với cùng một chức năng dù bất kỳ dạng nào, ở dạng mảng hàm Lookup áp dụng cho hàng với cú pháp:
=LOOKUP(giá trị cần tìm; vùng để tìm)
- Giá trị cần tìm có thể là chữ, số, hay một ký tự bất kỳ mà hàm Lookup cần tìm trong vùng dữ liệu chỉ định.
- Vùng tìm kiếm là vùng mà bạn chọn để hàm tìm kiếm dữ liệu.
Ví dụ cho bạn hiểu được chức năng của hàm.
Tìm kiếm mức tiền thưởng của những nhân viên có doanh số 30 và doanh số 55 trong bảng thống kê:

Cách sử dụng hàm lookup dạng mảng 1

Cách sử dụng hàm lookup dạng mảng (hình 1)

Để có thể áp dụng hàm thực hiện cho từng yêu cầu bạn nhập công thức hàm Lookup vào ô D12 công thức: =LOOKUP(30,C6:D10) và tương tự nhập vào ô D13: =LOOKUP(55,C6:D10) bạn nhận được kết quả sau khi hàm tìm kiếm và báo cáo.

Cách sử dụng hàm lookup dạng mảng 2

Cách sử dụng hàm lookup dạng mảng (hình 2)

Hàm lookup sẽ bắt và tìm chọn các khoảng phù hợp để đưa ra các kết quả phù hợp với yêu cầu.

Cách sử dụng hàm lookup dạng mảng 3

Cách sử dụng hàm lookup dạng mảng (hình 3)

3. Dạng Vector

Hàm lookup dạng vector thực hiện cho dạng cột.
Cú pháp hàm: =Lookup(Giá trị cần tìm,Vùng giá trị tìm,Vùng chứa giá trị kết quả).
Ví dụ:
Tìm sản phẩm phù hợp với mức giá yêu cầu bên bảng dưới đây:

Cách sử dụng hàm lookup dạng vector 1

Cách sử dụng hàm lookup dạng vector (hình 1)

Tìm sản phẩm phù hợp với mức giá khoảng 7,500,000, nhập công thức hàm Lookup

Cách sử dụng hàm lookup dạng vector 2

Cách sử dụng hàm lookup dạng vector (hình 2)


Enter hàm đưa về sản phẩm Lenovo.
Tìm kiếm sản phẩm phù hợp trong khoảng 13,000,000:

Cách sử dụng hàm lookup dạng vector 3

Cách sử dụng hàm lookup dạng vector (hình 3)

Bạn sẽ nhận được kết quả là iPhone bởi trong khoảng chỉ định không có sản phẩm nào thỏa mãn mức giá trên nhưng hàm vẫn nhận sản phẩm có mức giá gần với mức giá đó nhất.

Cách sử dụng hàm lookup dạng vector 4

Cách sử dụng hàm lookup dạng vector (hình 4)

Trên đây là cách dùng cơ bản và ứng dụng của hàm lookup trong excel. Hy vọng bạn có thể áp dụng vào việc học Excel online và công việc một cách hiệu quả. Những kiến thức bổ ích này còn giúp ích rất nhiều cho bạn trong việc học Kế toán online cùng các chuyên gia hàng đầu trên Unica. Chúc các bạn thành công!

>>   Hàm Hlookup và Cách dùng hàm Hlookup
>>   Cách sử dụng hàm VLOOKUP nhanh nhất
>>   Cách dùng hàm Vlookup với 2 điều kiện cho trước

Đánh giá :

Tags: Excel