Quy định về các trường hợp chấm dứt Hợp đồng Lao động năm 2019

Quy định về các trường hợp chấm dứt Hợp đồng Lao động năm 2019

Mục lục

Chấm dứt hợp đồng lao động là sự kiện pháp lý làm chấm dứt quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên không phải người lao động hoặc người sử dụng lao động nào cũng hiểu đầy đủ các quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động. Vì vậy, trong phạm vi bài viết dưới đây, Unica sẽ giúp các bên giải đáp rõ hơn về vấn đề này. 

Hợp đồng lao động chấm dứt do hành vi pháp lý của các chủ thể liên quan

Theo quy định trong Bộ luật lao động năm 2012 các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động được trước hết là các trường hợp do ý chí chung của cả hai bên (người sử dụng lao động và người lao động), như:

Hết hạn hợp đồng lao động

Khi hết hạn hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động không còn muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ lao động, thì hai bên có quyền chấm dứt hợp đồng. Đây là trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động được quy định trong tất cả các Bộ luật Lao động và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ở nước ta từ trước đến nay.

Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động

Khi giao kết hợp đồng lao động, hai bên thống nhất công việc mà người lao động phải làm cũng là một trong các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động. Vì vậy, nếu người lao động đã hoàn thành công việc đã ký kết trong hợp đồng lao động, cho dù hợp đồng lao động chưa hết hạn thì hợp đồng lao động vẫn được chấm dứt hiệu lực. Trường hợp này sẽ áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng với công việc xác định.

hợp đồng lao động

Chấm dứt hợp đồng lao động là sự kiện pháp lý giữa người lao động và người sử dụng lao động

Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động

Trong quá trình làm việc và thực hiện hợp đồng lao động, nhu cầu chấm dứt hợp đồng lao động có thể xuất hiện ở người sử dụng lao động hoặc người lao động. Việc chấm dứt hợp đồng sẽ được bên có nhu cầu đưa ra, nếu được bên còn lại chấp nhận thì hợp đồng lao động sẽ chính thức chấm dứt.

Ngoài ra, hợp đồng lao động sẽ chấm dứt do ý chí của Nhà nước trong một số trường hợp, như: Người lao động bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; Người sử dụng lao động là cá nhân bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động; Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án. 

Hợp đồng lao động chấm dứt do sự biến pháp lý

Trên thực tế quan hệ lao động của người sử dụng lao động và người lao động sẽ bị ảnh hưởng bởi những sự biến pháp lý xảy ra, như: hỏa hoạn, thiên tai, dịch bệnh, người lao động chết, người sử dụng lao động là cá nhân chết, địch họa,… 

Với những sự biến pháp lý xảy ra như thiên tai, hỏa hoạn..., Nhà nước sẽ yêu cầu người sử dụng lao động phải tìm mọi biện pháp khắc phục hiện trạng để tiếp tục duy trì quan hệ lao động để bảo vệ việc làm, thu nhập và đời sống cho bản thân, gia đình người lao động. 

Tuy nhiên, theo Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về hai sự biến pháp lý làm chấm dứt hợp đồng lao động là người sử dụng lao động là cá nhân chết và người lao động chết. Bởi người sử dụng lao động và người lao động là hai bên chủ thể trong quan hệ hợp đồng lao động, khi chủ thể của hợp đồng không còn tồn tại thì đương nhiên hợp đồng lao động sẽ chấm dứt.

Với những thông tin mà Unica vừa chia sẻ trên đây, chắc hẳn bạn đã hiểu được các trường hợp chấm dứt lao động theo quy định của pháp luật được áp dụng hiện nay. Bạn có thể tìm hiểu rõ hơn về các công việc hành chính quan trọng hay quản lý nhân sự một cách hiệu quả với khóa học Bí quyết quản trị nhân sự để vận hành hệ thống cũng như xây dựng văn hóa doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp nhất.

Chúc bạn thành công!

>> Đơn phương chấm dứt hợp đồng có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

>> Theo Bộ luật Lao động hiện nay có mấy loại hợp đồng lao động?

>> 10 quy định người lao động cần biết trong Bộ luật lao động mới nhất

Đánh giá :

Tags: Nhân sự