6 Bước xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên

6 Bước xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên

Mục lục

Doanh nghiệp của bạn không ngừng phát triển và nhân viên của bạn cũng cần phải phát triển cùng với nó nếu họ đáp ứng được những thách thức hàng ngày. Một lực lượng lao động được đào tạo tốt có thể thúc đẩy sản xuất và tăng doanh thu, đồng thời giảm lãng phí và chi phí, đó là lý do tại sao cần phải có một kế hoạch đào tạo nhân viên toàn diện.

Tạo sao phải xây dựng kế hoạch đào tạo cho nhân viên

Ngày nay, khi thị trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp muốn phát triển vững mạnh đòi hỏi đội ngũ nhân viên cũng phải đạt trình độ cao. Chính điều này đã đặt ra yêu cầu vô cùng lớn đối với doanh nghiệp. Đó là phải xây dựng một chương trình đào tạo vừa nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên, vừa trang bị cho nhân viên những kỹ năng và kiến thức phù hợp để có thể giúp doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững. 

>>> Xem ngay: Cách xây dựng KPI cho nhân viên mang lại hiệu quả tốt

ke-hoach-dao-tao-nhan-vien

Tại sao phải xây dựng kế hoạch đào tạo

Hiểu được tầm quan trọng đó, Unica cung cấp một số lợi ích đặc biệt của các chương trình đào tạo nhân viên như sau: 

- Nhân viên làm việc năng suất hơn: Nếu nhân viên của bạn thường xuyên được cập nhật những chương trình đào tạo mới nhất trong lĩnh vực của họ, họ có nhiều khả năng làm việc năng suất và hiệu quả hơn rất nhiều lần. 

- Nhân viên sẽ đoàn kết, gắn bó hơn: Một chương trình đào tạo hấp dẫn không chỉ giúp xây dựng tính đoàn kết trong cùng một tập thể mà nó còn giải quyết các nhu khác khác nhau của nhân viên liên quan đến công việc hàng ngày của họ, khiến họ cảm thấy được trọng dụng hơn và tự tin để hoàn thành công việc một cách xuất sắc. 

- Đào tạo giúp bạn tìm kiếm những nhân tố mới tài năng: Một chương trình đào tạo không chỉ chú trọng đến việc nâng cao những kỹ năng, sự hiểu biết, gắn bó giữa các cá nhân trong một tổ chức mà nó còn là cơ hội để nhà tuyển dụng tìm ra được những nhân tố mới đầy tiềm năng. Thông qua việc để nhân viên tự do thể hiện ý kiến cá nhân, nhà tuyển dụng sẽ coi đây là một thời cơ để tìm kiếm, nuôi dưỡng và phát triển những nhân tố mới trong tương lai. 

Kế hoạch đào tạo nhân viên hiệu quả

1. Xác định nhu cầu đào tạo

Trước khi bạn thiết lập chương trình của mình, hãy thực hiện kiểm tra đào tạo. Hãy tìm ra những gì công ty cần và những gì nhân viên của bạn cần, bởi vì nếu không bên nào thấy được lợi ích nào thì bạn sẽ không thu hút được bất kỳ ai tham gia - bất kể bạn cố gắng thế nào.

Tìm kiếm những điểm kém hiệu quả tại nơi làm việc của bạn có thể được cải thiện nhờ đào tạo và cùng nhau đưa ra tầm nhìn về việc đào tạo sẽ như thế nào đối với doanh nghiệp của bạn.

ke-hoach-dao-tao-nhan-vien(1)

Xác định nhu cầu đào tạo

2. Xây dựng mục tiêu đào tạo cá nhân và doanh nghiệp

Điều quan trọng là phải phát triển các mục tiêu học tập bởi vì nếu bạn không biết chính xác mình muốn gì với các khóa đào tạo thì có thể nó sẽ không hiệu quả. 

Mục tiêu học tập cần xác định là những gì mà mỗi cá nhân có thể làm vào cuối khóa đào tạo mà họ không thể làm trước đó. Chúng là những bước có thể đo lường được mà nhân viên sẽ làm để đạt được mục tiêu học tập tổng thể.

Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải xác định được ý nghĩa của các chương trình đào tạo không chỉ có ảnh hưởng lớn đến cá nhân mà còn cả với doanh nghiệp.

Bạn có thể đặt ra một số câu hỏi như: việc đào tạo sẽ ảnh hưởng như thế nào đến công ty? Mỗi giai đoạn sẽ đạt được gì cho doanh nghiệp? Việc xác định được những yếu tố này vô cùng quan trọng. Nó có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc vì nó xác định rõ hơn mục tiêu của bạn. Nó cũng sẽ giúp bạn thiết kế các mô hình đào tạo của mình, bởi vì nếu mục tiêu của bạn cụ thể, bạn có thể bắt đầu xây dựng các tài liệu học tập xung quanh nó một cách cụ thể, dễ hiểu

3. Tìm kiếm và thiết kế chương trình đào tạo phù hợp

Tùy thuộc vào những gì bạn muốn đem vào vào kế hoạch đào tạo nhân viên của mình, bạn có thể nhờ một chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể tham gia vào quá trình đào tạo hoặc bạn có thể tìm kiếm các tài liệu liên quan từ Internet.

Ví dụ: nếu bạn muốn tất cả nhân viên văn phòng của mình được đào tạo về Microsoft Office, bạn có thể dựa vào thông tin trên web. Trong những trường hợp khác, tốt hơn hết là bạn nên tìm một chuyên gia để tham gia và cung cấp khóa đào tạo.

Bạn cùng cần tách khóa đào tạo của mình thành các kỹ năng mềm và kỹ năng cứng để có thể nâng cao trình độ của nhân viên. Kỹ năng mềm có thể bao gồm các kỹ năng như: làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng đàm phán. Trong khi các kỹ năng cứng có xu hướng bao gồm các kỹ năng cụ thể của công việc như máy tính, lập trình, web, thiết kế…

4. Lập kế hoạch đào tạo nhân viên

Tạo một chương trình đào tạo cho nhân viên của bạn bằng cách sử dụng một bảng tính có tên, chức danh công việc và chương trình đào tạo có sẵn cho họ. Hãy ghép họ với chương trình đào tạo thích hợp mà bạn muốn họ có và lên lịch cho từng người. Có thể xây dựng những chương trình đào tạo chung mà bạn muốn tất cả nhân viên tham gia, chẳng hạn như các chương trình về lịch sử kinh doanh, tầm nhìn, văn hóa và kế hoạch tương lai chẳng hạn.

>>> Xem ngay: Quy trình đào tạo nhân viên mới hiệu quả cho doanh nghiệp

ke-hoach-dao-tao-nhan-vien(1)

Lập kế hoạch đào tạo

5. Thực hiện chương trình đào tạo 

Theo dõi chương trình đào tạo của bạn và đảm bảo tất cả nhân viên hoàn thành các môđun thích hợp. Bạn có thể thực hiện một chương trình đào tạo với những nhân viên mới gia nhập công ty, đặc biệt là những chương trình liên quan đến văn hóa, bản sắc doanh nghiệp và các thủ tục chung. Khi một nhân viên đã hoàn thành một chương trình cụ thể, điều quan trọng là phải nhận được phản hồi từ họ để có thể cải thiện những điểm hạn chế trong những lần đào tạo tiếp theo.

6. Xem lại chương trình đào tạo của bạn

Điều quan trọng là phải xem lại chương trình đào tạo của bạn theo định kỳ để đảm bảo rằng nó đang hoạt động bình thường, đào tạo đang được hoàn thành và nó có hiệu quả. Nhận được phản hồi thường xuyên của nhân viên có thể cho bạn một ý tưởng hay nếu nó hoạt động như bình thường và nó đang được tiếp nhận như thế nào.

Đối với đào tạo theo công việc cụ thể, theo dõi năng suất trước và sau khi đào tạo, cho dù đó là thông qua cải thiện mục tiêu bán hàng hay tăng sản lượng cũng có thể là một cách khác để đo lường hiệu quả.

Khi công ty của bạn phát triển và dựa trên phản hồi bạn nhận được, chương trình đào tạo của bạn sẽ cần được sửa đổi và mở rộng.

Những tiêu chí cần có khi lập kế hoạch đào tạo

Một bản kế hoạch đào tạo khác nhau phụ thuộc vào nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp. Có rất nhiều yếu tố quyết định nội dung của bản kế hoạch bao gồm những yếu tố như

- Dễ dàng đo lường: Chẳng hạn như các tiêu chí phải đo lường được, thời lượng cũng phải là con số để mọi thứ thật tường minh và dễ hiểu.

- Phù hợp mục tiêu tổng thể: trong quá trinhg cây dựng kế hoạch luôn lấy mục tiêu tổng thể làm kim chỉ nam làm như thế nào? 

- Có kế hoạch ngắn hạn và dài hạn:  xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn và ngắn hạn riêng biệt nhưng thống nhất về nội dung.

Đảm bảo đủ các thông tin cụ thể

- Tên chương trình đào tạo nhân sự

- Các mục tiêu cần đạt được sau khi kết thúc chương trình

- Các đối tượng trực tiếp tham gia vào chương trình đào tạo

- Các nhân sự, phòng ban tham gia chương trình đào tạo

- Nội dung đào tạo, hình thức đào tạo nhân sự chính

- Thời gian, địa điểm, chi phí tổ chức đào tạo

- Các điều kiện, chú ý khi tổ chức chương trình đào tạo (Nếu có thể, các yêu cầu đối với học viên cũng cần được nêu rõ. Các cam kết và ràng buộc nhất định đối với học viên và doanh nghiệp.)

Như vậy thông qua bài viết trên đây, Unica đã cùng bạn tìm hiểu 6 bước để xây dựng kế hoạch đào tạo cho nhân viên.

Unica gợi ý cho bạn: Khóa học "Bí mật xây dựng đội nhóm vô địch"

XEM TRỌN BỘ KHÓA HỌC TẠI ĐÂY

Đánh giá :

Tags: Phát triển đội nhóm