Cách đánh địa chỉ tuyệt đối và tương đối trong Excel

Cách đánh địa chỉ tuyệt đối và tương đối trong Excel

Mục lục

Có hai loại địa chỉ : tương đối và tuyệt đối . Địa chỉ tương đối và tuyệt đối  khác nhau khi được sao chép và điền vào các ô khác. Địa chỉ tương đối thay đổi khi một công thức được sao chép sang một ô khác. Các tài liệu tham khảo tuyệt đối, mặt khác, vẫn không đổi cho dù chúng được sao chép ở đâu.

ĐỊA CHỈ TƯƠNG ĐỐI 

Theo mặc định, tất cả các địa chỉ tương đối, khi được sao chép trên nhiều ô, chúng thay đổi dựa trên vị trí tương đối của các hàng và cột. Ví dụ: nếu bạn sao chép công thức = A1 + B1 từ hàng 1 sang hàng 2, công thức sẽ trở thành = A2 + B2. Địa chỉ tương đối đặc biệt thuận tiện bất cứ khi nào bạn cần lặp lại phép tính tương tự trên nhiều hàng hoặc cột.
Ví dụ: 
Hình bên dưới có 2 địa chỉ tương đối là C4 và D4  được sử dụng để tính tổng tiền lương cho nhân viên. Trong đó C4 xác định số ngày công và D4 xác định số tiền lương trong một ngày.( ta dùng hàm nhân)

Ví dụ địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối trong excel
Ví dụ địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối trong excel

Mô tả về địa chỉ tương đối trong excel
Chúng ta tiến hành nhập công thức nhân bằng hàm tại ô tổng tiền lương. Khi bạn kéo chuột xuống các ô khác thì địa chỉ của các ô thay đổi. Vẫn là hàm nhân nhưng địa chỉ thay đổi thành C5,D5 tương ứng...

Ví dụ địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối trong excel
Ví dụ địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối trong excel

ĐỊA CHỈ TUYỆT ĐỐI

Là địa chỉ mà cả cột và dòng đều không thay đổi khi sao chép công thức. Ký hiệu của địa chỉ này là: $tencot$tendong (ví dụ: $C$3 là địa chỉ tuyệt đối cả cột C và dòng 3).
Ví dụ: Bạn muốn cộng tiền thưởng tháng là 500 nghìn cho nhân viên, trong đó thì 500 nghìn là cố đinh và không thay đổi. Vậy bạn sẽ sử dụng tham chiếu giá trị tuyệt đối cho cột D dòng 11, sau đó cộng giá trị tuyệt đối này với tổng số tiền tại cột F. 
Bạn làm theo công thức: =$D$11+E4. 

Sau đó bạn kéo thả chuột xuống các ô tại cột E, thì giá trị tuyệt đối $D11 không hề thay đổi mà vẫn giữ nguyên theo công thức, chỉ có các ô của cột E thay đổi.

Đặc biệt, bạn có thể tham khảo khóa học Chinh phục Excel công sở ngay hôm nay để nắm trọn hệ thống hàm trong excel, đồng thời cải thiện tuyệt đối hiệu suất và hiệu quả công việc. Khoá học này cũng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong việc học Kế toán online

Chi tiết khóa học "Chinh phục Excel công sở"

Đây là khóa học online Chinh phục Excel công sở bao gồm 34 bài giảng do giảng viên Nguyễn Thành Đông giảng dạy  giúp những bạn muốn nâng cao kiến thức xử lý, phân tích dữ liệu hoặc thống kê tính toán trong Excel. Kết thúc khóa học các bạn sẽ có kiến thức thành thạo cũng như cách sử dụng các hàm. Đặc biệt, toàn bộ kiến thức cũng như tính năng về Excel sẽ được nắm trọn chỉ trong 10 giờ học Excel online. Đăng ký ngay hôm nay để nhận ưu đãi hấp dẫn từ Unica!

Khóa học "Trở thành cao thủ hàm Excel trong 10 giờ"

XEM CHI TIẾT KHÓA HỌC

Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ tới các bạn khái niệm địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối trong Excel. Như vậy bạn có thể áp dụng để thực hiện tính toán trong Excel từ cách làm này. 

Chúc bạn thành công!

>>   Cách dùng hàm Mod trong excel và ứng dụng hàm Mod
>>   Cách đặt bảo vệ trang tính và hủy bảo vệ trang tính Excel

Đánh giá :

Tags: Excel