Hướng dẫn cách đánh địa chỉ tuyệt đối và tương đối trong Excel

Hướng dẫn cách đánh địa chỉ tuyệt đối và tương đối trong Excel

Mục lục

Trong Excel có hai loại địa chỉ đó là địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối đây là khái niệm không quá xa lạ đối với những người học Excel cũng như làm việc. Trong bài viết dưới đây chúng tôi chia sẻ đến bạn đọc hai khái niệm địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối và công thức. Mời bạn đọc cũng theo dõi.

Có hai loại địa chỉ : tương đối và tuyệt đối. Địa chỉ tương đối và tuyệt đối  khác nhau khi được sao chép và điền vào các ô khác. Địa chỉ tương đối thay đổi khi một công thức được sao chép sang một ô khác. Các tài liệu tham khảo tuyệt đối, mặt khác, vẫn không đổi cho dù chúng được sao chép ở đâu.

1. Ý nghĩa của địa chỉ tương đối và tuyệt đối trong Excel

- Địa chỉ tương đối và tuyệt đối trong Excel đóng vai trò vô cùng quan trọng khi bạn thực hiện các công thức, hàm.

- Khi hiểu rõ cách hoạt động của hai hàm này sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được nhiều thời gian, công thức để thực hiện các công thức hàm chính xác và hiệu quả nhất. 

- Địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối trong Excel thường được áp dụng trong các hàm cần trích xuất dữ liệu như hàm tìm kiếm HLOOKUP, INDEX, VLOOKUP, hàm tham chiếu SUMIF, COUNTIF, RANK. 

2. Địa chỉ tương đối trong Excel

Địa chỉ tương đối trong Excel địa chỉ không được cố định và sẽ bị thay đổi khi sao chép công thức.

Theo mặc định, tất cả các địa chỉ tương đối, khi được sao chép trên nhiều ô, chúng thay đổi dựa trên vị trí tương đối của các hàng và cột. Ví dụ: nếu bạn sao chép công thức = A1 + B1 từ hàng 1 sang hàng 2, công thức sẽ trở thành = A2 + B2. Địa chỉ tương đối đặc biệt thuận tiện bất cứ khi nào bạn cần lặp lại phép tính tương tự trên nhiều hàng hoặc cột.

Ví dụ: 

- Hình bên dưới có 2 địa chỉ tương đối là C4 và D4 được sử dụng để tính tổng tiền lương cho nhân viên. Trong đó C4 xác định số ngày công và D4 xác định số tiền lương trong một ngày.( ta dùng hàm nhân)

Ví dụ địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối trong excel
Ví dụ địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối trong excel

Mô tả về địa chỉ tương đối trong excel

Chúng ta tiến hành nhập công thức nhân bằng hàm tại ô tổng tiền lương. Khi bạn kéo chuột xuống các ô khác thì địa chỉ của các ô thay đổi. Vẫn là hàm nhân nhưng địa chỉ thay đổi thành C5,D5 tương ứng.

Ví dụ địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối trong excel
Ví dụ địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối trong excel

3. Địa chỉ tuyệt đối trong Excel

Địa chỉ tuyệt đối là địa chỉ mà cả cột và dòng đều không thay đổi khi sao chép công thức. Ký hiệu của địa chỉ này là: $tencot$tendong (ví dụ: $C$3 là địa chỉ tuyệt đối cả cột C và dòng 3).

Ví dụ: Bạn muốn cộng tiền thưởng tháng là 500 nghìn cho nhân viên, trong đó thì 500 nghìn là cố định và không thay đổi. Vậy bạn sẽ sử dụng tham chiếu giá trị tuyệt đối cho cột D dòng 11, sau đó cộng giá trị tuyệt đối này với tổng số tiền tại cột F. 

Bạn làm theo công thức: =$D$11+E4. 

Sau đó bạn kéo thả chuột xuống các ô tại cột E, thì giá trị tuyệt đối $D11 không hề thay đổi mà vẫn giữ nguyên theo công thức, chỉ có các ô của cột E thay đổi.

Một số trường hợp của địa chỉ tuyệt đối trong Excel được thể hiện như sau:

dia-chi-tuyet-doi-tuong-doi-trong-Excel.png

Địa chỉ tuyệt đối trong Excel

4. Cách áp dụng địa chỉ tuyệt đối với tương đối trong Excel vào công thức hàm 

Quan sát ví dụ mà Unica cung cấp, bạn có thể sử dụng hàm Hlookup để tìm kiếm dữ liệu bảng có sẵn sử dụng địa chỉ tuyệt đối. 

Công thức áp dụng: =HLOOKUP($A$2;$A$7:$C$8;2)

Trong đó:

- $A$2 (Mũi tên đỏ): A2 là địa chỉ tuyệt đối mà khi copy xuống sẽ không bị thay đổi.

- $A$7:$C$8 (Mũi tên vàng): Bảng chứa địa chỉ A2 cũng là địa chỉ tuyệt đối để không bị thay đổi địa chỉ khi thực hành thao tác copy xuống hàng bên dưới.

- Số 2 (Mũi tên xanh lá): Vị trí dòng thứ 2 trong bảng Excel. 

ap-dung-dia-chi-tuyet-doi-va-tuong-doi-voi-ham

Ví dụ về địa chỉ tuyệt đối trong hàm Hlookup

Như vậy thông qua bài viết trên đây, Unica đã cùng bạn tìm hiểu về địa chỉ tương đối, tuyệt đối trong Excel.

Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp ích cho bạn. 

Chúc bạn thành công!

Xem thêm: 

 

Đánh giá :

Tags: Excel