Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán trong excel

Cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán trong excel

Mục lục

Đối với nghiệp vụ hành chính văn phòng, đặc biệt là Kế toán thì sẽ rất quen thuộc với  Bảng cân đối kế toán. Đây là một trong những báo cáo tài chính quan trọng của doanh nghiệp, nó thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm đầu kỳ hoặc cuối kỳ kinh doanh. Bài dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán.
Chúng ta sẽ lập bảng cân đối kế toán theo Mẫu bảng cân đối kế toán - Mẫu số B01 - DNN  Thông tư 200/2014/TT-BTC 

 

Cơ sở lập Bảng cân đối kế toán

– Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp;

– Căn cứ vào sổ , thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết;

– Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước ( để trình bày cột đầu năm ).

– Cột ” Số đầu năm “: Lấy số liệu cột ” Số cuối kỳ ” của bảng CĐKT ngày 31/12 năm trước.

– Cột “ Số cuối kỳ : Lấy “Số dư cuối kỳ ” của các account liên tưởng trên bảng cân đối phát sinh năm nay.

Chú ý: TỔNG TÀI SẢN = TỔNG NGUỒN VỐN

Trên đây chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 133. Bạn có thể tìm hiểu thêm về kế toán và cách lập báo cáo chính xác với khóa học kế toán Thành thạo kế toán tổng hợp trên excel sau 30 ngày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.

Chúc bạn thành công!

>> Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh chuẩn xác nhất

>> 4 lợi ích tuyệt vời của khóa học “Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên Excel”

>> Sổ cái là gì, có những hình thức nào?

Đánh giá :

Tags: Kế Toán