Hướng dẫn cách cộng trừ ngày tháng năm trong excel đơn giản dễ áp dụng

Hướng dẫn cách cộng trừ ngày tháng năm trong excel đơn giản dễ áp dụng

Mục lục

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu những cách hữu dụng để cộng trừ ngày, tháng, năm trong Excel một cách dễ dàng. Cùng tìm hiểu nào!

Trừ hai ngày trong Excel

Ta có 3 cách thực hiện như sau:
Cách 1: Trừ theo công thức:
Ta xét ví dụ sau, tại hai ô A3 và B3 là số ngày, yêu cầu bạn tính số ngày giữa hai ngày cho trước trên. 
Tại ô cần điền kết quả bạn nhập:  =B3-A3

Cách 2: Sử dụng hàm  DATE
Hàm này sử dụng khi bạn muốn trả về kết quả chính xác hiển thị ngày, tháng, năm.
Công thức: = DATE(year,month,day) -  DATE(year,month,day)
Ví dụ: Yêu cầu tìm số ngày giữa ngày 15 tháng 2 năm 2019 và ngày 1 tháng 2 năm 2019?
Tại cô cần điền công thức bạn nhập:=DATE(2019, 2, 15) - DATE(2019, 2, 1)
Kết quả trả về sẽ là 14.

 

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel
Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách 3:Hàm TODAY
Hàm này sử dụng để trừ một ngày kể từ ngày hôm nay.
Công thức =TODAY()- Cells
Cụ thể trong ví dụ sau, tại ô cần nhập công thức bạn nhập  =TODAY()-A2

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel
 

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Lưu ý: Bạn cần định dạng ô thành số, ngày để có kết quả chính xác:
Bạn click chuột phải, chọn Format Cells sau đó trong Mục Category chọn Custom và chọn định dạng đúng.

             >>   Hàm Find và cách dùng hàm Find hiệu quả trong Excel
             >>   Hướng dẫn cách chỉ viết hoa chữ cái đầu trong Excel

Trừ hoặc cộng ngày tháng trong Excel Cách 1 

Công thức: Date + N days nếu muốn cộng thêm ngày, hoặc Date - N days nếu muốn trừ đi ngày.
trong đó:
Hàm DATE(year, month, day)
N days là ngày cụ thể
Ví dụ: Ta có ngày 1/2/2019, yêu cầu cộng thêm 15 ngày nữa vào ngày cho sẵn này. Tại ô cần nhập công thức bạn nhập =DATE(2019, 2, 1) + 15, ta có kết quả như sau:

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách 2: Hoặc bạn có thể dùng công thức tương tự như phần 1
= Cells+ N days

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách 3: Hoặc bạn áp dụng công thức =TODAY()+ N days đều cho kết quả đúng

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Trừ hoặc cộng thêm tuần trong Excel

Trong trường hợp bạn muốn cộng hoặc trừ cả tuần cho một ngày nhất định, bạn có thể sử dụng các công thức tương tự như để cộng / trừ ngày và chỉ cần nhân số tuần với 7:
Cộng thêm tuần vào một ngày trong Excel:
cell+ N weeks * 7
Ví dụ: bạn thêm 3 tuần vào ngày trong A1, sử dụng công thức sau : =A1+3*7.
Trừ các tuần kể từ ngày trong Excel:
cell - N weeks * 7
Để trừ 3 tuần kể từ ngày hôm nay, bạn nhập công thức sau: =TODAY()-3*7.

Thêm tháng hoặc trừ tháng kể từ ngày

Hàm DATE
Ví dụ, Cột A là số ngày, cột B là số tháng muốn cộng thêm, tại ô cần điền kết quả ta nhập công thức sau:
=DATE(YEAR(A2), MONTH(A2) + $B$2, DAY(A2))
Trong đó :
Hàm DATE 
Năm của ngày trong ô A2;
Tháng của ngày trong A2 + số tháng mà bạn chỉ định trong ô B2 và
ngày của ngày trong A2.

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Tương tự với phép trừ tháng
=DATE(YEAR(A2), MONTH(A2) - $B$2, DAY(A2))
Hoặc bạn có thể nhập số tháng để cộng hay trừ trong công thức thay vì tham chiếu đến một ô:
=DATE(YEAR(date), MONTH(date) + N months, DAY(date))
Hàm EDATE
Công thức:  EDATE(start_date, months)
Start_date - ngày bắt đầu để tính số tháng.
Months - số tháng cần thêm (giá trị dương) hoặc trừ (giá trị âm).

Kết quả hoàn toàn tương tự như hàm DATE
Tại ô C2 bạn nhập công thức: =EDATE(A2,B2)

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Thêm năm hoặc trừ năm kể từ ngày

Thêm năm cho một ngày trong Excel bạn thực hiện tương tự như thêm tháng. Bạn sử dụng lại hàm DATE(year, month, day) , nhưng lần này bạn chỉ định số năm bạn muốn thêm:
date) + N years, MONTH(date), DAY(date))

Kết luận:

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách cộng trừ ngày tháng năm trong Excel, bạn hãy chọn lựa công thức hay hàm nào hữu dụng với mục đích của bạn nhất. Đặc biệt, bạn hoàn toàn có thể nắm trọn hệ thống hàm Excel thông dụng và quan trọng nhất với khóa học Trở thành cao thủ hàm excel trong 10 giờ, giúp bạn thành công thực hiện các công việc hàng ngày một cách nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp nhất.

Cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại!
 


Tags: Excel