3 cách làm tròn số trong Excel nhanh nhất đơn giản, dễ nhớ

3 cách làm tròn số trong Excel nhanh nhất đơn giản, dễ nhớ

Mục lục

Bạn đã biết cách làm tròn số trong Excel hay chưa? Giả sử, bạn có một bảng tính dữ liệu trả về kết quả với nhiều chữ số thập phân. Khi đó, bạn muốn làm tròn đến chữ số thập phân gần nhất nhưng bạn lại không biết cách thực hiện nó như thế nào. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn 3 cách làm tròn số trong Excel bằng cách sử dụng các hàm.

Cách 1: Sử dụng hàm ROUNDUP làm tròn số trong excel

Giới thiệu về hàm Roundup

Hàm ROUNDUP trong Excel là hàm có chức năng làm tròn số đến một vị trí thập phân nhất định.

Công thức của hàm Roundup

=ROUNDUP(number, num_digits)

Trong đó: 

 • number: số để làm tròn
 • num_digits: số chữ số sau dấu phẩy cần làm tròn

Lưu ý: 

 • Hàm Roundup sẽ làm tròn các số từ 1-9 trở lên
 • Hàm Roundup có thể làm tròn sang trái hoặc phải của dấu thập phân
 • Trường hợp num_digits > 0, số được làm tròn ở bên phải dấu thập phân
 • Nếu num_digits < 0, số được làm tròn sang bên trái của dấu thập phân 
 • Nếu num_digits = 0, số được làm tròn đến số nguyên gần nhất

Ví dụ:

Mô tả cách làm tròn số trong Excel. Hình 1
Mô tả cách làm tròn số trong Excel. Hình 1

Cách 2: Sử dụng hàm ROUNDDOWN làm tròn số trong excel

Giới thiệu về hàm rounddown

Hàm ROUNDDOWN là hàm dùng để làm tròn số gần nhất

Cú pháp:

=ROUNDDOWN(x,y)

Trong đó: 

 • x: là số bạn muốn làm tròn gần nhất
 • y: là chữ số thập phân cạnh dấu phẩy bạn muốn làm tròn

Ví dụ:

Mô tả cách làm tròn số trong Excel. Hình 2
Mô tả cách làm tròn số trong Excel. Hình 2

Cách 3: Làm tròn số với hàm MROUND trong excel

Giới thiệu về hàm MROUND

Hàm MROUND trong Excel là hàm làm tròn số tới bội của số bạn muốn làm tròn

Công thức của hàm MROUND

=MROUND (number, multiple)

Trong đó: 

 • number: số bạn muốn làm tròn
 • multiple: bội số bắt buộc cần làm tròn

Ví dụ:

Mô tả cách làm tròn số trong Excel. Hình 3
Mô tả cách làm tròn số trong Excel. Hình 3

Trên đây mình đã hướng dẫn cho các bạn 3 cách làm tròn số trong Excel.

Chúc các bạn có một buổi học hiệu quả!

>>   Hàm Choose và cách dùng hàm Choose trong Excel

>>   Hàm RAND và cách dùng hàm Rand trong Excel kèm ví dụ

>>   Top khóa học tin học văn phòng hay nhất

Đánh giá :

Tags: Excel