Hàm value là gì? Cách sửa lỗi value trong excel chi tiết, đơn giản

Hàm value là gì? Cách sửa lỗi value trong excel chi tiết, đơn giản

Mục lục

Hàm value là một hàm trong Excel, được sử dụng để trả về giá trị của một ô hoặc một phạm vi ô. Hàm value có thể được sử dụng trong nhiều hàm khác nhau, như sum, if, vlookup, countifs, datedif, nhân, trừ và ngày. Hàm value cũng có thể được sử dụng để kiểm tra xem một ô có chứa giá trị hay không. Tuy nhiên, khi sử dụng hàm value trong Excel, có thể gặp phải lỗi #VALUE! khi kết quả không đúng mong đợi. Trong bài viết dưới đây trong chuỗi bài giảng tin học văn phòng cơ bản Unica.vn sẽ bật mí đến bạn đọc cách sửa lỗi value trong excel nhanh nhất. Mời bạn đọc cũng theo dõi.

Hàm value là gì?

Hàm value là một hàm trong Excel, được sử dụng để trả về giá trị của một ô hoặc một phạm vi ô. Hàm value có thể được sử dụng trong nhiều hàm khác nhau, như sum, if, vlookup, countifs, datedif, nhân, trừ và ngày. Hàm value cũng có thể được sử dụng để kiểm tra xem một ô có chứa giá trị hay không.

Hàm value được viết theo cú pháp sau:

=VALUE(đối tượng)

Trong đó:

- Đối tượng là ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn kiểm tra xem có chứa giá trị hay không.

- Giá trị là kết quả mong muốn khi kiểm tra xem đối tượng có chứa giá trị hay không.

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu dưới đây:

cho-bang-du-lieu.jpg

Yêu cầu: Dùng hàm VALUE để chuyển đổi từ văn bản sang số:

Cách thực hiện: 

- Bước 1: Nhập công thức vào ô B2 như sau:

=VALUE(A2)

nhap-cong-thuc.jpg

Nhập công thức vào ô B2

- Bước 2: Nhấn enter sẽ thu được kết quả là 0.5.

ket-qua-sau-khi-nhap-cong-thuc.jpg

Kết quả ô B2 là 0.5

- Bước 3: Copy công thức xuống phía dưới sẽ thu được kết quả như sau:

bang-ket-qua.jpg

Cách dùng hàm VALUE với các hàm RIGHT, MID, LEFT

Hàm VALUE trong Excel còn được kết hợp với các hàm RIGHT, MID, LEFT để thực hiện tính toán.

1. Hàm VALUE với hàm RIGHT/ LEFT

Mục đích cuối cùng chính là để trích xuất các ký tự đầu hoặc cuối từ một chuỗi và trả về kết quả dưới dạng số. Hàm RIGHT được dùng cho việc trích xuất các ký tự bên phải của chuỗi mà bạn muốn trích xuất. Còn hàm LEFT dùng cho các ký tự muốn trích xuất bên trái.

Công thức: =VALUE(RIGHT(A,n)) hoặc =VALUE(LEFT(A,n))

Trong đó:

- A: Đây là ô có chứa đoạn văn bản mà bạn muốn chuyển đổi.

- n: Số ký tự mà bạn muốn trích xuất.

Ví dụ: Dùng hàm right để lấy số 183 trong ô B3. 

Cách làm:

- Bước 1: Nhập công thức =Value(RIGHT(B3;3)) vào ô C3.

nhap-cong-thuc.jpg

Nhập công thức

- Bước 2: Nhấn enter sẽ thu được kết quả là 183.

ket-qua-sau-khi-nhap-cong-thuc.jpg

Kết quả sau khi nhập công thức

2. Hàm VALUE với hàm MID

Mục đích khi kết hợp hàm VALUE và MID trong Excel là để trích xuất các ký tự từ giữa chuỗi bắt đầu bằng ký tự thứ t.

Công thức: =VALUE(MID(A,t,n))

Trong đó:

- A: Ô có chứa đoạn văn bản mà bạn muốn chuyển đổi.

- t: Số ký tự bắt đầu bạn muốn trích xuất

- n: Là số ký tự mà bạn muốn tiến hành trích xuất.

>> Xem thêm: Cách sửa lỗi Font chữ trong Excel chỉ mất 5 giây

Ví dụ: Dùng hàm MID để lấy số giá trị 207 trong ô C15. 

Cách làm:

- Bước 1: Nhập công thức =VALUE(MID(B15;6;3)) vào ô C15.

nhap-cong-thuc.jpg

Nhập công thức 

- Bước 2: Nhấn enter sẽ thu được kết quả là 207 như hình dưới đây:

ket-qua-sau-khi-nhap-cong-thuc.jpg

#value là lỗi gì?

Lỗi #VALUE! là một lỗi thông báo trong Excel khi bạn nhập vào một giá trị không hợp lệ cho hàm value. Lỗi #VALUE! có nghĩa là bạn đã nhập vào một giá trị không phù hợp cho hàm value. Lỗi #VALUE! có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như là:

- Bạn đã nhập vào khoảng trắng hoặc các ký tự đặc biệt (như ! , ? , * , + , - , / , ^ , % , & ) vào ô.

- Bạn đã nhập vào các dấu toán học (+ , * ) vào ô.

- Bạn đã nhập vào các số âm hoặc lớn hơn 255 vào ô.

- Bạn đã nhập vào các số có dấu như 0.0, 1.1, -2.3, 3.4, 5.6, 7.8, 9.9, 10.1, 11.2, 12.3, 13.4, 14.5, 15.6, 16.7, 17.8, 18.9, 19.0 hoặc các số có dấu như #N/A.

- Bạn đã nhập vào các số có dấu như #N/A hoặc #VALUE! vào ô.

Lỗi #VALUE! có thể gây ra nhiều hậu quả xấu cho công thức của bạn như là:

- Làm mất đi kết quả mong muốn của công thức.

- Làm mất đi tính chính xác của công thức.

- Làm mất đi tính đúng đắn của công thức.

- Làm mất đi tính linh hoạt của công thức.

loi-value.jpg

Lỗi #VALUE! là một lỗi thông báo trong Excel khi bạn nhập vào một giá trị không hợp lệ cho hàm value

Một số hàm dễ mắc phải lỗi #VALUE! trong Excel

Trong Excel, có nhiều hàm có thể gặp phải lỗi #VALUE! khi sử dụng hàm value. Dưới đây là một số hàm phổ biến và cách sửa lỗi #VALUE! cho chúng:

1. Lỗi #value trong excel hàm sum

Hàm sum là một trong những hàm cơ bản nhất trong Excel, dùng để tính tổng các giá trị trong một mảng hoặc một vùng. Tuy nhiên, khi sử dụng value trong hàm sum, bạn cần chú ý đến một điều quan trọng là cần nhập giá trị của ô hoặc vùng cần tính tổng vào ô khác, chứ không nên nhập vào ô tổng kết.

Hàm sum bị lỗi #value, muốn sửa lỗi này bạn chỉ cần sao chép giá trị của ô hoặc vùng cần tính tổng vào ô khác, chứ không nên sao chép vào ô tổng kết.

loi-value-trong-ham-sum.jpg

Lỗi #VALUE! khi sử dụng value trong hàm sum

2. Lỗi #VALUE trong Excel với hàm if

Hàm if là một hàm logic, dùng để kiểm tra điều kiện và thực hiện các câu lệnh khác nhau tùy theo điều kiện đúng hay sai. Hàm if có thể được sử dụng để kiểm tra giá trị của một biến hoặc một hàm và hiển thị kết quả tương ứng.

Để sửa lỗi #VALUE! khi sử dụng value trong hàm if, bạn chỉ cần sao chép giá trị của ô hoặc vùng cần kiểm tra vào ô khác, chứ không nên sao chép vào ô tổng kết.

3. Lỗi VALUE trong Excel với hàm vlookup

Hàm vlookup là một hàm tìm kiếm, dùng để tìm kiếm một giá trị trong một bảng dữ liệu và trả về giá trị tương ứng trong một cột khác. Hàm vlookup có thể được sử dụng để tra cứu thông tin từ các bảng dữ liệu khác nhau. Nếu gặp phải lỗi #VALUE!, bạn chỉ cần sao chép giá trị của ô hoặc vùng cần tra cứu vào ô khác, chứ không nên sao chép vào ô tổng kết.

loi-value-trong-ham-vlookup.jpg

Lỗi #VALUE! cho hàm vlookup

4. Lỗi VALUE trong Excel với hàm countifs

Hàm countifs là một hàm đếm số lượng các điều kiện được đúng trong một phạm vi hoặc một bảng dữ liệu. Hàm countifs có thể được sử dụng để đếm số lượng các sản phẩm thuộc các nhóm khác nhau.

Cách sửa lỗi value trong excel khi sử dụng hàm countifs là bạn chỉ cần sao chép giá trị của ô hoặc vùng cần đếm vào ô khác, chứ không nên sao chép vào ô tổng kết.

loi-value-trong-ham-countifs.jpg

Lỗi #VALUE! khi sử dụng value trong hàm countifs

5. Lỗi VALUE trong Excel với hàm datedif

Hàm datedif là một hàm tính khoảng thời gian giữa hai ngày hoặc hai ngày và một ngày. Hàm datedif có thể được sử dụng để tính toán các khoảng thời gian khác nhau.

Muốn sửa lỗi #VALUE! khi sử dụng value trong hàm datedif, bạn chỉ cần sao chép giá trị của ngày cần tính khoảng thời gian vào ô khác, chứ không nên sao chép vào ngày tổng kết.

6. Lỗi #value trong excel khi nhân

Phép nhân là một phép toán cộng hai số lại để tạo ra một số mới. Phép nhân có thể được sử dụng để tính toán các tổng hoặc các lũy thừa.

Muốn sửa lỗi #VALUE! khi sử dụng value trong phép nhân, bạn chỉ cần sao chép giá trị của số cần nhân vào ô khác, chứ không nên sao chép vào số tổng kết.

7. Lỗi phép trừ đơn giản

Phép trừ là một phép toán lấy một số khỏi một số khác để tạo ra một số mới. Phép trừ có thể được sử dụng để tính toán các khoản tiền hoặc các lũy thừa.

Cách sửa lỗi value trong excel với phép trừ là bạn chỉ cần sao chép giá trị của số cần trừ vào ô khác, chứ không nên sao chép vào số tổng kết.

loi-value-trong-phep-tru.jpg

Lỗi #VALUE! khi thực hiện phép trừ 

8. Lỗi trừ ngày dưới dạng văn bản

Phép trừ là một phép toán lấy một ngày từ một ngày khác để tạo ra một ngày mới. Phép trừ có thể được sử dụng để tính toán các khoảng thời gian hoặc các lũy thừa.

Để sửa lỗi #VALUE! khi sử dụng value trong phép trừ ngày dưới dạng văn bản, bạn chỉ cần sao chép giá trị của ngày cần trừ vào ô khác, chứ không nên sao chép vào ngày tổng kết.

Nguyên nhân và cách sửa lỗi #VALUE! trong Excel

Lỗi #VALUE! trong Excel là một lỗi thông báo khi bạn nhập vào một giá trị không hợp lệ cho hàm value. Lỗi #VALUE! có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, như đã nêu ở trên. Để sửa lỗi #VALUE! trong Excel, bạn cần phải xác định nguyên nhân và điều chỉnh lại công thức của hàm value. Dưới đây là một số cách sửa lỗi #VALUE! trong Excel:

1. Lỗi #VALUE! do có khoảng trắng giữa các giá trị

Nguyên nhân xuất hiện lỗi khoảng trắng là khi nhập công thức, hàm quét phải ô trống có chứa dữ liệu ẩn.

cach-sua-loi-Value-trong-Excel
Lỗi #value với khoảng trắng

Cách sửa lỗi value trong excel do có khoảng trắng như sau:

- Bước 1: Bôi đen ô được tham chiếu, sau đó nhấn phím tắt Ctrl + H để mở một hộp thoại mới để thay thế.

cach-sua-loi-Value-trong-Excel
Lỗi #value với khoảng trắng

- Bước 2: Xuất hiện hộp thoại Find and Replace, bạn nhập:

+ Ô Find What: nhập dấu cách.

+ Replace With: để nguyên và không nhập gì.

Cuối cùng nhấn chọn Replace All để loại bỏ tất cả các khoảng trắng.

cach-sua-loi-Value-trong-Excel
Lỗi #value với khoảng trắng

Trường hợp có các ký tự ẩn khác ngoài các các ô đó không trống, khi đó bạn thực hiện như sau:

- Bước 3: Trên thanh công cụ, chọn Data → Filter 

cach-sua-loi-Value-trong-Excel
Lỗi #value với khoảng trắng

- Bước 4: Kích chuột vào biểu tượng lọc trong cột và chọn trong ô Select All. Tiếp tục tích chuột vào ô Banks.

- Bước 5: Chọn các ô trống và nhấn Delete. 

cach-sua-loi-Value-trong-Excel
Lỗi #value với khoảng trắng

- Bước 6: Chọn Clear Filter From để xóa bộ lọc 

cach-sua-loi-Value-trong-Excel
Lỗi #value với khoảng trắng

Kết quả sửa lỗi như hình dưới đây: 

cach-sua-loi-Value-trong-Excel
Lỗi #value với khoảng trắng

2. Lỗi #VALUE! do có các ký tự đặc biệt

Cách sửa lỗi value trong Excel trong trường hợp đặc biệt này sẽ như sau:

- Khi bạn nhập lệnh có ô dữ liệu chứa phải ký tự cũng sẽ bị mắc lỗi VALUE trong Excel.

cach-sua-loi-Value-trong-Excel

 Lỗi #VALUE do có các ký tự đặc biệt

>> Xem thêm: Nguyên nhân và cách khắc phục lỗi DIV 0 trong Excel

Lỗi #VALUE trên hình xuất hiện do chọn phải dãy tham chiếu chứa ô ký tự khi sử dụng hàm SUM.

Để khắc phục lỗi value trong excel này, trước hết bạn phải tìm và loại bỏ ký tự, sau đó kiểm tra công thức hàm xem đã đúng chưa. Cụ thể, bạn thực hiện như sau:

- Bước 1: Tạo cột kiểm tra (Test) bên cột giá trị tính toán bằng hàm ISTEXT. 

cach-sua-loi-Value-trong-Excel

 Lỗi #VALUE do có các ký tự đặc biệt

- Bước 2: Nhấn Enter và dùng trỏ chuột kéo kết quả vừa hiển thị xuống tới cuối ô dữ liệu muốn kiểm tra để sao chép. 

cach-sua-loi-Value-trong-Excel

 Lỗi #VALUE do có các ký tự đặc biệt

- Bước 3: Kiểm tra và chỉnh sửa kết quả theo TRUE. Sau đó, giao diện Excel sẽ hiển thị kết quả như hình dưới đây.

cach-sua-loi-Value-trong-Excel

 Lỗi #VALUE do có các ký tự đặc biệt

3. Lỗi #VALUE! khi sử dụng các dấu toán học (+, *)

Khi bạn nhập vào một ô hoặc một phạm vi ô, có thể có các dấu toán học (+ , * ) được nhập vào. Các dấu toán học này có thể gây ra lỗi #VALUE! khi sử dụng hàm value vì chúng không phải là các số nguyên.

Để sửa lỗi #VALUE! khi sử dụng các dấu toán học (+ , * ), bạn cần kiểm tra lại xem có các dấu toán học không được nhập vào ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn kiểm tra xem có chứa giá trị hay không. Nếu có, bạn cần xóa bỏ các dấu toán học đó.

4. Lỗi #VALUE! khi nhập vào các số âm hoặc lớn hơn 255

Khi bạn nhập vào một ô hoặc một phạm vi ô, có thể có các số âm hoặc lớn hơn 255 được nhập vào. Các số âm hoặc lớn hơn 255 không phải là các số nguyên và có thể gây ra lỗi #VALUE! khi sử dụng hàm value vì chúng không phải là các số nguyên.

Để sửa lỗi #VALUE! khi nhập vào các số âm hoặc lớn hơn 255, bạn cần kiểm tra lại xem có các số âm hoặc lớn hơn 255 không được nhập vào ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn kiểm tra xem có chứa giá trị hay không. Nếu có, bạn cần xóa bỏ các số âm hoặc lớn hơn 255 đó.

loi-value-khi-nhap-so-am.jpg

Lỗi #VALUE! khi nhập vào các số âm hoặc lớn hơn 255

5. Lỗi #VALUE! khi nhập vào các số có dấu như 0.0, 1.1, -2.3, 3.4, 5.6, 7.8, 9.9, 10.1, 11.2, 12.3, 13.4, 14.5, 15.6, 16.7, 17.8, 18.9, 19.0 hoặc các số có dấu như #N/A

Khi bạn nhập vào một ô hoặc một phạm vi ô, có thể có các số có dấu như 0.0, 1.1, -2.3, 3.4, 5.6, 7.8, 9.9, 10.1, 11.2, 12.3, 13.4, 14.5, 15.6, 16.7, 17.8, 18.9, 19.0 hoặc các số có dấu như #N/A được nhập vào. Các số có dấu như này không phải là các số nguyên và có thể gây ra lỗi #VALUE! khi sử dụng hàm value vì chúng không phải là các số nguyên.

Để sửa lỗi #VALUE! khi nhập vào các số có dấu như này, bạn cần kiểm tra lại xem có các số có dấu như này không được nhập vào ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn kiểm tra xem có chứa giá trị hay không. Nếu có, bạn cần xóa bỏ các số có dấu như này đó.

Tổng kết

Trong bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu cho bạn về hàm value trong Excel và cách sửa lỗi value trong excel. Hy vọng với những thông tin này sẽ giúp ích được cho việc học tập và làm việc với Excel của bạn. Chúc bạn thành công. 

Đánh giá :

Tags: Excel