Các thông số Google Adwords những điều cần biết

Các thông số Google Adwords những điều cần biết

Mục lục

Google Adwords là phương thức quảng cáo vô cùng hiệu quả của doanh nghiệp, đây là một dịch vụ thương mại của mạng Google. Để có thể sử dụng và quản lý được quảng cáo Google Adwords, bạn cần hiểu và nắm bắt được các thông số Google Adwords.

Các thông số Google Adwords là gì?

Thông số Google Adwords hay các chỉ số Google Adwords là các kết quả đo lường giúp cho những người quản lý quảng cáo Google Adwords có thể xem xét, đánh giá và có các điều chỉnh phù hợp để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất cho doanh nghiệp.

Bất cứ một doanh nghiệp nào khi tiến hành chạy quảng cáo Google Adwords đều cần nắm bắt được thông tin về các loại thông số này để có thể thiết lập các chỉ số phù hợp, đánh giá và xem xét được hiệu quả quảng cáo thông qua các thông số để có những quyết định điều chỉnh quảng cáo đạt kết quả tốt nhất.

các thông số trong google adwords
Các thông số trong Google Adwords là gì?

Trong quảng cáo Google Adwords được phân loại ra các chỉ số như sau:
- Chỉ số cơ bản
- Chỉ số hiệu suất hiển thị
- Chỉ số chuyển đổi
- Chỉ số trên Google Analytics

Chỉ số cơ bản trong Google Adwords

- Click (số lần nhấp chuột) là kết quả các lượt click của người dùng nhấp vào các bài viết, hình ảnh, video quảng cáo của bạn trên Google Adwords giúp bạn nắm bắt được rõ nhất lượng người truy cập vào website của bạn.
- Impression (số lượt hiển thị) là chỉ số cho biết kết quả tần suất quảng cáo của bạn được xuất hiện, hiển thị trên các trang web khác trong mạng tìm kiếm Google.
- Click through rate (tỷ lệ nhấp chuột) hay viết tắt là CTR là tỷ lệ số lượt nhấp chuột của người dùng trên số lượt hiển thị của quảng cáo (Click/Impression) thể hiện tần suất của người dùng tìm kiếm, nhìn thấy quảng cáo của bạn và kết thúc bằng việc click vào quảng cáo đó. Đây là một chỉ số quan trọng bạn cần quan tâm bởi nó thể hiện quảng cáo của bạn có hiệu quả hay không.
- CPC tối đa là số tiền tối đa bạn phải trả khi có người dùng click vào trang web quảng cáo của bạn.
- CPC trung bình là số tiền trung bình bạn phải trả khi người dùng click vào quảng cáo của bạn trên Google Adwords.
- Vị trí trung bình thể hiện kết quả thứ hạng quảng cáo của bạn khi hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm quảng cáo của Google Adwords. Nếu thứ hạng của bạn thuộc 3 top đầu tức quảng cáo của bạn đang được chạy hiệu quả.

chỉ số cơ bản trong google adwords
Chỉ số cơ bản trong Google Adwords

Chỉ số hiệu suất hiển thị

- Tỷ lệ hiển thị trên mạng tìm kiếm (được đo lường bằng %) là tỷ lệ số lần hiển thị quảng cáo của bạn trên trang kết quả tìm kiếm của Google trên số lần hiển thị quảng cáo mà bạn đủ điều kiện nhận được.
- Tỷ lệ hiển thị bị mất trên mạng tìm kiếm do xếp hạng là thể hiện tỷ lệ ước tính số lần hiển thị quảng cáo bạn đủ điều kiện nhận được khi quảng cáo Google Adwords nhưng lại không thể hiển thị do xếp hạng thấp.
- Tỷ lệ hiển thị bị mất trên mạng tìm kiếm do ngân sách thể hiện tỷ lệ ước tính số lần hiển thị quảng cáo bạn đủ điều kiện nhận được khi quảng cáo Google Adwords nhưng lại không thể hiển thị do ngân sách thấp.

chỉ số hiệu suất hiển thị trong google adwords
Chỉ số hiệu suất hiển thị trong Google Adwords

Chỉ số chuyển đổi 

- Chuyển đổi là kết quả số lần quảng cáo khiến khách khác chuyển đổi sang hành động khác mang lại giá trị như mua các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, click vào quảng cáo đi về website của doanh nghiệp,...
- Chi phí chuyển đổi được tính bằng tỷ lệ chi phí/ chuyển đổi, là chi phí trung bình mà bạn bỏ ra cho mỗi chuyển đổi.
- Tỷ lệ chuyển đổi được tính dựa trên tỷ lệ số lần chuyển đổi trên số lần tương tác, thể hiện tần suất trung bình của mỗi lần tương tác dẫn đến chuyển đổi

chỉ số chuyển đổi google adwords
Chỉ số chuyển đổi trong Google Adwords

Chỉ số trên Google Analytics

- Thời gian trung bình của phiên là chỉ số thể hiện chất lượng người truy cập bằng cách sử dụng thời lượng phiên trung bình để đo lường. Bạn cần xem lại nội dung trang web, tốc độ tải trang và lượt nhấp chuột có hợp lệ không nếu thời gian trung bình của phiên thấp dưới 10s.
- Tỷ lệ thoát là tỷ lệ số lượt truy cập vào trang web của bạn trên số lượt thoát ra ngay từ trang đích. 
- Số trang trên phiên là số trang trung bình trên mỗi phiên giúp bạn đo lường chất lượng lượt truy cập vào trang web của bạn
- Phần trăm phiên mới được tính là phần trăm số phiên lần đầu khi những người truy cập vào trang web của bạn chưa từng truy cập trước đó.

chỉ số trên google analytics

Chỉ số trên Google Analytics

Thông qua lý giải các thông số Google Adwords chúng tôi mong rằng bạn sẽ hiểu rõ và nắm bắt được thông tin chính xác nhất của các thông số và có những đánh giá, nhận xét và điều chỉnh phù hợp nhất cho từng quảng cáo Google Adwords của doanh nghiệp mình. Từ đó, xây dựng kế hoạch Marketing toàn diện giúp giảm thiểu tối đa chi phí quảng cáo và nâng cao doanh thu cho doanh nghiệp của bạn.

>>        Các tiện ích mở rộng quảng cáo Google Adwords
>>        Cách nhận Voucher khuyến mãi trong quảng cáo Google Adwords
>>        Các hình thức quảng cáo trên Google - Update 2019
>>        Vị trí hiển thị quảng cáo Google Adwords - Update 2019

Đánh giá :

Tags: Google Ads