Objective Là Gì? Ý Nghĩa Và 5 Yếu Tố Của Objective Trong Kinh Doanh

Objective Là Gì? Ý Nghĩa Và 5 Yếu Tố Của Objective Trong Kinh Doanh

Mục lục

Mục tiêu trong kinh doanh đóng vai trò như kim chỉ nam cho công ty, chỉ định cách thức tôt chức cả bộ máy nên phân bổ điểm manh, điểm yếu cũng như cơ hội và thách thức đặt ta. Thuật ngữ chuyên ngành gọi đó là Objective. Để tìm hiểu chi tiết về Objective là gì, Unica mời bạn đọc tham khảo các nội dung thông qua bài viết dưới đây.

1. Objective Là Gì? Objective Trong Kinh Doanh Là Gì?

Objective là những mục tiêu cụ thể mà bạn muốn đạt được trong kinh doanh. Objective có thể liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của kinh doanh như sản phẩm, dịch vụ, khách hàng, đối thủ, nhân viên, tài chính, marketing, bán hàng,... Objective thường được đặt ra dựa trên sứ mệnh, tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp.

Objective trong kinh doanh là gì? Objective trong kinh doanh là những mục tiêu cụ thể mà doanh nghiệp muốn đạt được trong một thời gian nhất định để thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn và chiến lược của mình. Objective trong kinh doanh thường được đặt ra ở cấp độ cao như mục tiêu doanh thu, lợi nhuận, thị phần,... Objective trong kinh doanh cũng có thể được phân cấp cho các bộ phận, nhóm hoặc cá nhân để hỗ trợ mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Objective-la-gi.jpg

Objective là những mục tiêu cụ thể mà bạn muốn đạt được trong kinh doanh

2. Ý Nghĩa Của Objective Là Gì Trong Kinh Doanh?

Objective có ý nghĩa rất lớn trong kinh doanh vì chúng giúp doanh nghiệp có được những lợi ích sau:

2.1. Tăng Cường Hoạt Động Kinh Doanh

Objective giúp doanh nghiệp tăng cường hoạt động kinh doanh vì chúng cung cấp cho doanh nghiệp một hướng đi rõ ràng, một kế hoạch hành động cụ thể và một phương thức đánh giá kết quả. 

Objective giúp doanh nghiệp biết được những gì cần làm, làm như thế nào và khi nào hoàn thành. Objective cũng giúp doanh nghiệp phân bổ tài nguyên, thời gian và nguồn lực một cách hiệu quả, để đảm bảo đạt được mục tiêu mong muốn.

tang-cuong-hoat-dong-kinh-doanh.jpg

Objective giúp doanh nghiệp tăng cường hoạt động kinh doanh

2.2. Tăng Doanh Số Bán Hàng

Ý nghĩa của Objective là gì? Objective giúp doanh nghiệp tăng doanh số bán hàng, nhờ Objective doanh nghiệp tập trung vào những khách hàng tiềm năng, những sản phẩm hoặc dịch vụ có giá trị cao và những kênh bán hàng hiệu quả. 

Thông qua Objective, doanh nghiệp xác định được những thị trường mục tiêu, những chiến dịch marketing, những chiến lược bán hàng và những hành động cụ thể để thu hút, chăm sóc và giữ chân khách hàng. Objective cũng giúp doanh nghiệp đo lường được hiệu quả của các hoạt động bán hàng và cải thiện chúng theo thời gian.

2.3. Thúc Đẩy Kinh Doanh Lặp Lại

Objective giúp doanh nghiệp thúc đẩy kinh doanh lặp lại, bởi vì chúng giúp doanh nghiệp tạo ra những mối quan hệ bền vững với khách hàng, những trải nghiệm khách hàng tốt và những giá trị gia tăng cho khách hàng. 

thuc-day-kinh-doanh-lap-lai.jpg

Objective giúp doanh nghiệp thúc đẩy kinh doanh lặp lại

Objective giúp doanh nghiệp xây dựng được sự tin tưởng, sự hài lòng và sự trung thành của khách hàng. Từ đó, khách hàng sẽ quay lại mua hàng nhiều lần, giới thiệu cho người khác nên sẽ giúp tăng giá trị trung bình đơn hàng.

2.4. Tăng Độ Nhận Diện Thương Hiệu

Objective giúp doanh nghiệp tăng độ nhận diện thương hiệu, bởi vì chúng giúp doanh nghiệp tạo ra những thông điệp thương hiệu mạnh mẽ, nhất quán và độc đáo, những hình ảnh thương hiệu đẹp mắt, những hoạt động thương hiệu hấp dẫn và những mạng lưới thương hiệu rộng lớn. 

Objective giúp doanh nghiệp nâng cao được nhận thức, sự ưa thích và sự tôn trọng của khách hàng và đối tác đối với thương hiệu của mình để tạo ra những lợi thế cạnh tranh và những giá trị thương hiệu lâu dài.

tang-do-nhan-dien-thuong-hieu.jpg

Objective giúp doanh nghiệp tăng độ nhận diện thương hiệu

2.5. Quảng Bá Sản Phẩm Mới

Ý nghĩa của objective là gì? Objective giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm mới vì chúng giúp doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển những sản phẩm hoặc dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu và mong muốn của khách hàng, những sản phẩm hoặc dịch vụ mới có tính đột phá và sáng tạo, những sản phẩm hoặc dịch vụ mới có thể tạo ra những lợi ích và giải quyết những vấn đề cho khách hàng. Ngoài ra, Objective giúp doanh nghiệp giới thiệu và lan tỏa những sản phẩm hoặc dịch vụ mới một cách hiệu quả để thu hút được sự chú ý, sự thử nghiệm và sự mua hàng của khách hàng.

3. Các Yếu Tố Chính Của Objective Trong Kinh Doanh

Để đảm bảo rằng chúng là những mục tiêu hợp lý, khả thi và có thể theo dõi được, Objective trong kinh doanh cần phải có 5 yếu tố chính sau:

3.1 Cụ Thể

Objective cần phải cụ thể, tức là chúng cần phải xác định rõ ràng những gì bạn muốn đạt được, bao gồm những số liệu, chỉ số, tiêu chí và những đối tượng liên quan. Objective cụ thể giúp bạn tránh được sự mơ hồ, sự hiểu lầm và sự lãng phí trong kinh doanh.

yeu-to-cu-the.jpg

Objective cần phải cụ thể, tức là chúng cần phải xác định rõ ràng những gì bạn muốn đạt được

3.2 Có Thể Đo Lường

Objective cần phải có thể đo lường, tức là chúng cần phải có những phương pháp, công cụ và những tiêu chuẩn để kiểm tra và đánh giá mức độ hoàn thành của chúng. Objective có thể đo lường giúp bạn biết được bạn đang ở đâu, bạn cần làm gì và bạn cần cải thiện như thế nào trong kinh doanh.

3.3 Có Khả Năng Đạt Được

Objective cần phải phù hợp với khả năng, nguồn lực và thời gian của bạn. Objective có khả năng đạt được giúp bạn đặt ra những thách thức vừa phải, không quá cao để gây nản chí, cũng không quá thấp để gây chủ quan trong kinh doanh.

yeu-to-co-the-dat-duoc.jpg

Objective cần phải phù hợp với khả năng, nguồn lực và thời gian của doanh nghiệp

3.4 Có Sự Liên Quan

Objective cần phải  liên quan đến sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược và mục tiêu chung của doanh nghiệp. Objective có sự liên quan giúp bạn đảm bảo rằng bạn đang làm những việc có ý nghĩa, có giá trị và có tác động tích cực đến kinh doanh.

3.5 Có Giới Hạn Thời Gian

Objective cần có những thời hạn cụ thể để bắt đầu và kết thúc. Objective có giới hạn thời gian giúp bạn tạo ra sự khẩn trương, sự tập trung và sự theo dõi trong kinh doanh.

Objective-co-gioi-han-ve-thoi-gian.jpg

Objective cần có những thời hạn cụ thể để bắt đầu và kết thúc

4. Cách Thiết Lập Mục Tiêu Trong Kinh Doanh

Để thiết lập objective trong kinh doanh, bạn cần thực hiện những việc sau:

4.1 Đặt ra sứ mệnh, tầm nhìn doanh nghiệp

Sứ mệnh là lý do tồn tại của doanh nghiệp, là những giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp muốn mang lại cho xã hội. Tầm nhìn là hình ảnh tương lai mà doanh nghiệp muốn hướng đến, là những mục tiêu lớn mà doanh nghiệp muốn đạt được trong dài hạn. Sứ mệnh và tầm nhìn giúp doanh nghiệp xác định được mục đích, hướng đi và động lực của mình trong kinh doanh.

dat-ra-su-menh-va-tam-nhin-doanh-nghiep.jpg

Đặt ra sứ mệnh, tầm nhìn doanh nghiệp

4.2 Phân tích SWOT

SWOT là viết tắt của Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Nguy cơ). Phân tích SWOT giúp doanh nghiệp nhận diện được những ưu và nhược điểm của mình, những cơ hội và thách thức của môi trường kinh doanh. Đồng thời, phân tích SWOT giúp doanh nghiệp lựa chọn được những chiến lược phù hợp, tận dụng được những điểm mạnh và cơ hội, khắc phục được những điểm yếu và nguy cơ trong kinh doanh.

4.3 Xác định đối tượng và thị trường mục tiêu

Đối tượng mục tiêu là những khách hàng mà doanh nghiệp muốn phục vụ, là những khách hàng có nhu cầu và mong muốn về sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Thị trường mục tiêu là những khu vực địa lý, những nhóm người, những lĩnh vực hoặc ngành nghề mà doanh nghiệp muốn tiếp cận, là những thị trường có tiềm năng và lợi thế cho doanh nghiệp. Xác định đối tượng và thị trường mục tiêu giúp doanh nghiệp tập trung vào những khách hàng và thị trường quan trọng, tối ưu hóa được nguồn lực và hiệu quả trong kinh doanh.

xac-dinh-doi-tuong-va-thi-truong-muc-tieu.jpg

Xác định đối tượng và thị trường mục tiêu

4.4 Xác định objective cụ thể

Sau khi có sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược, đối tượng và thị trường mục tiêu, doanh nghiệp cần xác định được những objective cụ thể mà mình muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định. 

Objective cụ thể cần phải tuân theo 5 yếu tố đã nêu ở trên là cụ thể, có thể đo lường, có khả năng đạt được, có sự liên quan và có giới hạn thời gian. Objective cụ thể giúp doanh nghiệp có được những mục tiêu rõ ràng, hợp lý và có thể theo dõi được trong kinh doanh.

4.5 Lên các kế hoạch, chiến lược

Để đạt được objective, doanh nghiệp cần lên các kế hoạch và chiến lược cụ thể, bao gồm những hành động, những bước, phương pháp, công cụ và những tiêu chuẩn để thực hiện objective. 

Kế hoạch và chiến lược cần phải phù hợp với objective, khả năng và nguồn lực của doanh nghiệp, cũng như môi trường kinh doanh. Kế hoạch và chiến lược giúp doanh nghiệp có được những hướng dẫn, những hỗ trợ và những tiêu chí để thực hiện objective một cách hiệu quả.

len-ke-hoach-va-chien-luoc-trong-kinh-doanh.jpg

Lên các kế hoạch và chiến lược cụ thể

4.6 Triển khai thực hiện

Sau khi có kế hoạch và chiến lược, doanh nghiệp cần triển khai thực hiện objective một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Doanh nghiệp cần phân công rõ ràng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn cho các bộ phận, nhóm hoặc cá nhân liên quan, cung cấp đầy đủ nguồn lực, thời gian và hỗ trợ cần thiết, tạo ra sự giao tiếp, hợp tác và đồng thuận trong doanh nghiệp. Triển khai thực hiện objective giúp doanh nghiệp chuyển hoá được những ý tưởng, những kế hoạch thành những kết quả cụ thể trong kinh doanh.

4.7 Theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện

Trong quá trình thực hiện objective, doanh nghiệp cần theo dõi và đánh giá quá trình thực hiện bằng cách sử dụng những phương pháp, công cụ và tiêu chuẩn đã định sẵn. Theo dõi và đánh giá quá trình thực hiện giúp doanh nghiệp kiểm tra được mức độ hoàn thành, mức độ hiệu quả và mức độ hài lòng của objective, so sánh được kết quả thực tế với kết quả mong đợi, nhận biết được những vấn đề, những rủi ro và những cơ hội trong kinh doanh.

theo-doi-va-danh-gia.jpg

Theo dõi và đánh giá quá trình thực hiện

4.8 Điều chỉnh objective

Sau khi theo dõi và đánh giá quá trình thực hiện, doanh nghiệp cần điều chỉnh objective một cách linh hoạt, bằng cách thay đổi, bổ sung hoặc loại bỏ những objective không còn phù hợp, không còn khả thi hoặc không còn liên quan. 

Điều chỉnh objective giúp doanh nghiệp cập nhật được những thay đổi của môi trường kinh doanh, những nhu cầu và mong muốn của khách hàng, những khả năng và nguồn lực của doanh nghiệp để đảm bảo rằng objective luôn phù hợp, khả thi và liên quan trong kinh doanh.

5. Phân Biệt Objective Với Goal Và Target Trong Kinh Doanh

Trong kinh doanh, objective, goal và target là những khái niệm thường được sử dụng để chỉ những mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt được. Tuy nhiên, objective, goal và target có những đặc điểm và ý nghĩa khác nhau như sau:

- Objective là những mục tiêu cụ thể, có thể đo lường, có khả năng đạt được, có sự liên quan và có giới hạn thời gian mà doanh nghiệp muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định. Objective thường được đặt ra ở cấp độ cao như mục tiêu doanh thu, lợi nhuận, thị phần,... Objective giúp doanh nghiệp xác định được những gì mình muốn làm, làm như thế nào và khi nào hoàn thành.

- Goal là những mục tiêu chung chung, không có thời hạn cụ thể, không có phương pháp đo lường rõ ràng, không có khả năng đạt được rõ ràng mà doanh nghiệp muốn đạt được trong dài hạn. Goal thường được đặt ra ở cấp độ chiến lược như mục tiêu tăng trưởng, cải tiến, đổi mới,... Goal giúp doanh nghiệp xác định được hướng đi, tầm nhìn và động lực của mình trong kinh doanh.

- Target là những mục tiêu cụ thể, có thể đo lường, có khả năng đạt được, có sự liên quan và có giới hạn thời gian mà doanh nghiệp muốn đạt được trong một khoảng thời gian ngắn. Target thường được đặt ra ở cấp độ hành động như mục tiêu bán hàng, khách hàng, sản phẩm,... Target giúp doanh nghiệp xác định được những hành động, bước, phương pháp và những tiêu chuẩn để thực hiện objective.

Objective-Goal-va-Target.jpg

Phân Biệt Objective Với Goal Và Target Trong Kinh Doanh

Kết luận

Như vậy thông qua bài viết trên đây, Unica đã cùng bạn tìm hiểu Objective là gì, Goals là gì. Không thể phủ nhận một điều rằng, việc đặt mục tiêu có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo tại các khoá học marketing online trên UNICA để được gặp gỡ các chuyên gia hàng đầu Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm nhiều năm thực chiến của mình.

Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi!

Đánh giá :

Tags: Bán hàng Online
Trở thành hội viên