Hướng dẫn Cách dùng hàm Mod trong excel và ứng dụng hàm Mod

Hướng dẫn Cách dùng hàm Mod trong excel và ứng dụng hàm Mod

Mục lục

Hàm MOD giúp bạn lấy số dư của phép chia để kết hợp và sử dụng với  các hàm khác thực hiện tính toán trên bảng tính Excel. Bài viết hưỡng dẫn sử dụng hàm mod trong excel với những ví dụ cụ thể

1. Mô tả về hàm MOD

Hàm MOD trong Excel là hàm trả về kết quả số dư của một số.

2. Công thức của hàm MOD

=MOD (a,b)
Trong đó:
a: số bị chia 
b: số chia
Lưu ý: Nếu số bị chia hoặc số chia là giá trị văn bản, MOD sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE!

3. Ví dụ về hàm MOD

Cho bảng dữ liệu dưới đây. Hãy tính số dư 
Các bước thực hiện:
Bước 1: Nhập công thức:=MOD(A1,A2) vào địa chỉ ô C1
Bước 2: Nhấn Enter được kết quả như hình

Mô tả cách sử dụng hàm mod trong Excel. Hình 1
Ví dụ về cách sử dụng của hàm mod trong Excel. Hình 1

Lưu ý: Trường hợp nếu số chia là 0 thì kết quả trả về sẽ bị lỗi

Mô tả cách sử dụng của hàm mod trong Excel. Hình 2
Ví dụ về cách sử dụng của hàm mod trong Excel. Hình 2

4. Ứng dụng hàm MOD

+ Ứng dụng hàm MOD trong tìm số lẻ, chẵn

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau:
Công thức:
Số chẵn: =MOD (A2,2)
Số lẻ: =MOD (A2,2)>=0

Mô tả cách sử dụng của hàm mod trong excel. Hình 3
Ví dụ về cách sử dụng của hàm mod trong excel. Hình 3

Để kiểm tra độ chính xác, bạn có thể kiểm tra bằng hàm IF
Bước 1: Nhập công thức vào địa chỉ ô B2: IF(MOD(A2,2)=0,“Is even”,“Is odd”)

Mô tả cách sử dụng của hàm mod trong excel. Hình 4
Ví dụ về cách sử dụng của hàm mod trong excel. Hình 4

Bước 2: Nhấn Enter 

+ Hàm MOD trả về phần phân số

Nếu bạn sử dụng 1 làm ước số, hàm MOD sẽ trả về phân số của một số (INT - số/ước)

Mô tả cách sử dụng hàm mod trong excel. Hình 5
Ví dụ về cách sử dụng của hàm mod trong excel. Hình 5

+ Ứng dụng trong đánh dấu các hàng

Ví dụ: Để đánh dấu các hàng thứ 2 trong bảng dưới đây, bạn thực hiện như sau:

Mô tả cách sử dụng của hàm mod trong excel. Hình 6
Ví dụ về cách sử dụng của hàm mod trong excel. Hình 6

Bước 1: Chọn Home → Format.
Bước 2: Nhập công thức định dạng có điều kiện: =MOD (ROW (A1),2) = 0
Sau đó chọn một màu. Và nhấn OK. Bạn sẽ được kết quả như bảng bên trên.

Mô tả cách sử dụng của hàm mod trong excel. Hình 7
Ví dụ về cách sử dụng của hàm 

Như vậy, mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm MOD trong Excel.Chúc các bạn thành công!

Các bạn có thể tham khảo khóa học Trở thành cao thủ hàm Excel trong 10 giờ trên Unica để hiểu rõ hơn về hệ thống hàm excel, giúp bạn dễ dàng thống kê, xử lý số liệu hay lập báo cáo một cách nhanh chóng, chính xác nhất, từ đó giảm thiểu tối đa thời gian cũng như nâng cao hiệu suất công việc tối đa.

Chúc bạn thành công!

>>     Cách dùng hàm vlookup giữa 2 file và 2 sheet
>>     Cách sử dụng hàm VLOOKUP nhanh nhất
>>     Cách kết hợp hàm sumif và hàm vlookup chuẩn xác

>>     Sử dụng hàm MID trong Excel như thế nào cho đúng


Tags: Excel Hàm Excel