Cách tìm và xóa các dữ liệu trùng nhau trong Excel

Cách tìm và xóa các dữ liệu trùng nhau trong Excel

Mục lục

Khi làm việc với Excel, bạn không thể tránh khỏi việc các dữ liệu trong bảng tính của mình bị trùng lặp. Vậy, cách nhanh nhất để tìm và xóa các dữ liệu bị trùng lặp như thế nào, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đơn giản nhất để tìm và xóa các dữ liệu trùng nhau trong Excel dễ dàng.

1. Tại sao phải tìm và xóa các dữ liệu trùng nhau?

Thực tế cho thấy, khi bạn sử dụng Excel để thống kê các con số, việc nhập dữ liệu lặp đi lặp lại nhiều lần là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, theo nguyên tắc thì các dữ liệu trong bảng tính Excel không được phép trùng lặp. Cho nên, việc tìm và xóa các dữ liệu bị trùng nhau trong Excel là rất cần thiết. 

2. Các thao tác tìm các dữ liệu trùng nhau trong Excel

Bước 1: Bôi đen cột dữ liệu bạn muốn tìm ra các dữ liệu trùng lặp
Bước 2: Chọn Home → Conditional Formatting →Highlight Cells Rules → Duplicate Values

Cách tìm và xóa các dữ liệu trùng nhau. Hình 1
Mô tả cách tìm các dữ liệu trùng nhau trong Excel. Hình 1

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Duplicate Values. Trong Format Cells that contain chọn Duplicate, Light Red Fill with Dark Red Text (màu vàng, văn bản màu vàng đậm). Cuối cùng chọn OK

Cách tìm và xóa các dữ liệu trùng nhau. Hình 2
Mô tả cách tìm các dữ liệu trùng nhau trong Excel. Hình 2

Bước 3: Bạn sẽ thấy sau khi chọn các dữ liệu sẽ có màu vàng

Cách tìm và xóa các dữ liệu trùng nhau. Hình 3
Mô tả cách tìm các dữ liệu trùng nhau trong Excel. Hình 3

Bước 4: Tiến hành lọc các dữ liệu bị trùng nhau. Chọn Filter → Filter by Selected Cell’s Color. 

Cách tìm và xóa các dữ liệu trùng nhau. Hình 4
Mô tả cách tìm các dữ liệu trùng nhau trong Excel. Hình 4


Bước 5: Trong cột Name chọn Filter by Color để thêm các màu tùy chọn 

Cách tìm và xóa các dữ liệu trùng nhau. Hình 5
Mô tả cách tìm dữ liệu trùng nhau trong Excel. Hình 5

Bước 6: Bây giờ, sau khi chọn màu, bạn sẽ được bảng tính có màu (ví dụ màu vàng như bảng dưới). Sau đó tiến hành xóa hay lọc các dữ liệu trùng lặp.

Cách tìm và xóa các dữ liệu trùng nhau. Hình 6
Mô tả cách tìm dữ liệu trùng nhau trong Excel. Hình 6

3. Các thao tác xóa các dữ liệu trùng nhau trong Excel

Bước 1: Chọn danh sách bạn muốn xóa các dữ liệu bị trùng lặp. Sau đó chọn  Data → Advanced 

Cách tìm và xóa các dữ liệu trùng nhau. Hình 7
Mô tả cách xóa dữ liệu trùng nhau trong Excel. Hình 7

Bước 2: Xuất hiện hộp thoại Advanced Filter. 
Trong mục Action có các mục: 
+  Filter the list, in - place: 
+ Copy to another location: Chỉ định vị trí mới

Cách tìm và xóa các dữ liệu trùng nhau. Hình 8
Mô tả cách xóa dữ liệu trùng nhau trong Excel. Hình 8

Bước 3: Sau khi thực hiện các thao tác, cuối cùng chọn OK, các dữ liệu trùng nhau của bạn sẽ được xóa.

Trên đây mình đã hướng dẫn các bạn cách tìm và xóa dữ liệu trùng nhau trong Excel.

>> Hướng dẫn cách lọc dữ liệu trong excel chuẩn nhất

>> Lọc dữ liệu trùng nhau từ 2 sheet trong excel

>> Cách đánh số thứ tự trong Excel khi lọc dữ liệu

>> Cách sắp xếp dữ liệu có điều kiện trong Excel

Đánh giá :

Tags: Excel