Hướng dẫn cách dùng hàm Find hiệu quả trong Excel

Hướng dẫn cách dùng hàm Find hiệu quả trong Excel

Mục lục

Các bạn thường hay dùng Excel để làm gì? Các bạn thường hay dùng các hàm excel với mục đích công việc gì? Các bạn biết được bao nhiêu hàm chức năng trong excel? Bạn có biết hàm Find là gì hay cách sử dụng hàm find không? Nếu như bạn từng biết đến chức năng find để tìm kiếm giá trị, thì hàm Find trong excel thực hiện công việc không chỉ có tìm kiếm mà còn nâng cao hơn. Tìm hiểu chi tiết cách sử dụng và ứng dụng của hàm Find như thế nào trong bài viết dưới đây.

1. Hàm Find trong Excel

Các bạn cũng biết đến chức năng tìm kiếm là chức năng Find trong Excel, là chức năng tìm kiếm một giá trị cụ thể nào đó mà người dùng muốn tìm để thực hiện cho mục đích thay thế hoặc làm yêu cầu khác. 

Trong hàm thống kê của Excel, hàm Find thực hiện chức năng tìm và xác định vị trí của một ký tự nào đó trong chuỗi ký tự và hàm được dùng chủ yếu cho việc tách ký tự kết hợp cùng các hàm tách khác trong excel.

Cú pháp hàm: =FIND(find_text; within_text; [start_num])

Trong đó:

- Find_text: Chuỗi ký tự cần tìm.

- Within_text: Chuỗi văn bản chứa chuỗi ký tự cần tìm.

- Start_num: Vị trí bắt đầu tìm kiếm trong chuỗi văn bản chưa ký tự cần tìm.

- Note: hàm Find phân biệt rõ viết hoa hay không viết hoa, nếu start_num không để thì được định dạng là 1.

2. Cách sử dụng hàm Find trong Excel

2.1. Cách dùng hàm Find cơ bản

Ví dụ dưới đây sẽ đưa ra cách sử dụng hàm find để xác định vị trí của ký tự trong chuỗi văn bản dưới đây.

Bạn sẽ nhập lệnh find trong excel = FIND ("V";A1) sẽ cho ra kết quả là = 8

vi-du-su-dung-ham-find-co-ban.png

Cách sử dụng hàm Find trong excel 

Tìm kiếm vị trí của chữ V trong chuỗi họ tên nằm vị trí thứ 8 tính cả dấu cách trong họ tên.

>> Xem thêm: Cách kết hợp hàm INDEX và MATCH trong Excel

2.2. Sử dụng hàm Find kết hợp với hàm Left

Thông thường khi làm việc bạn hay phải thực hiện tách ký tự trong một chuỗi ký tự có thể tách tên và họ, hoặc có thể tách mã vùng của một số điện thoại. Với việc sử dụng hàm Find kết hợp với hàm Left chúng ta có thể tách được ký tự đầu trong ví dụ dưới đây:

vi-du-su-dung-ham-find-co-ban.png

Cách sử dụng hàm Find kết hợp hàm Left

2.3. Sử dụng hàm Find kết hợp với hàm Mid

Ở ví dụ trên, sử dụng hàm find kết hợp với hàm left để tách ký tự đầu thì mục này sẽ sử dụng kết hợp hàm mid và find để tách ký tự ở giữa. Ví dụ dưới hình đây sẽ tách tên đệm ở giữa bằng cách dùng công thức hàm mid kết hợp find như sau:

vi-du-su-dung-ham-find-co-ban.png

Cách sử dụng hàm Find kết hợp hàm Mid

2.3. Sử dụng hàm FIND kết hợp với hàm Right

Ví dụ minh họa: Tìm ký tự cuối trong dãy văn bản sau.

- Bước 1: Trong ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả, bạn nhập công thức hàm =RIGHT(B5,FIND("-",B5)-1).

Trong đó:

- RIGHT: Là lệnh hàm lấy kết quả bên phải.

- B5: Là ô tham chiếu lấy dữ liệu.

- FIND: Là lệnh hàm tìm kiếm ký tự.

- "-": Là ký tự muốn tìm kiếm.

- -1: Là số hiệu bạn muốn loại bỏ ký tự thừa tính từ Find_text. Ở đây mình chỉ muốn loại bỏ ký tự "-" nên chọn giá trị là 1.

ham-FIND-1.jpg

Hàm FIND kết hợp với hàm RIGHT - hình 1

- Bước 2: Nhấn Enter để nhận kết quả.

ham-FIND-2.jpg?

Hàm FIND kết hợp với hàm RIGHT - hình 2

Trên cả 3 ví dụ về sự kết hợp của hàm find với hàm mid và left để tách ký tự đầu hoặc giữa trong một chuỗi văn bản. Trong công thức kết hợp, đầu tiên hàm find theo lệnh để bắt đầu tìm kiếm trong chuỗi, trừ đi ký tự không lấy và trả về kết quả tách được theo hàm kết hợp.

>> Xem thêm: Cách dùng hàm đếm có điều kiện COUNTIFS trong Excel chi tiết nhất

3. Lỗi #VALUE thường gặp khi dùng hàm FIND

- Lỗi #VALUE trong hàm Find thường xuất phát từ 2 nguyên nhân như sau:

+ Nguyên nhân 1: Hàm FIND sẽ phân biệt chữ thường và chữ hoa. Vì vậy, nếu bạn nhập vào hàm là chữ viết hoa mà trong dãy văn bản không có thì Excel sẽ báo lỗi #VALUE.

=> Bạn có thể khắc phục bằng cách kiểm tra và chỉnh sửa hàm đã nhập.

ham-FIND-3.jpg

Lỗi #VALUE xuất hiện khi nhập sai hàm 

+ Nguyên nhân 2: Khi chỉ định vị trí bắt đầu tìm kiếm [start_num] vượt quá ký tự trong dãy. Excel sẽ báo lỗi #VALUE.

=> Bạn có thể khắc phục bằng cách kiểm tra và chỉnh sửa lại các giá trị tìm kiếm cho hàm. 

Ngoài những kiến thức mà Unica đã chia sẻ trong bài viết trên, nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết về cách sử dụng hàm FIND trong Excel thì có thể tham khảo nội dung Video bài giảng sau:

Hướng dẫn cách sử dụng hàm SEARCH và hàm FIND trong Excel

Trên đây là giới thiệu về cách dùng hàm và ứng dụng của hàm find trong excel. Một hàm tìm kiếm, xác định vị trí của ký tự và kết hợp với một số hàm khác trong excel để thực hiện những công việc nâng cao khác. Hy vọng bài viết mang đến hữu ích cho bạn đọc.

Chúc các bạn có một buổi học Excel thú vị.

Đánh giá :

Tags: Excel