Cách dùng hàm date trong excel để tính toán ngày tháng hiệu quả

Cách dùng hàm date trong excel để tính toán ngày tháng hiệu quả

Mục lục

Chắc hẳn trong quá trình thao tác trên bảng tính Microsoft Excel các bạn đã nghe đến các hàm Ngày, tháng, năm… như DATE, MONTH, YEAR… rồi đúng không nào? Vậy trong bài viết sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về hàm DATE nhé!

                   >>      Cách sử dụng hàm edate trong Excel
                   >>      Hàm Datevalue chuyển đổi ngày tháng sang dạng số
                   >>      Cách sử dụng hàm consolidate để hợp nhất nhiều trang tính

1. Mô tả

Hàm Microsoft Excel DATE trả về giá trị ngày cụ thể. Hàm DATE là một hàm tích hợp trong Excel được phân loại là Hàm Ngày / Giờ . Nó có thể được sử dụng như một hàm bảng tính (WS) trong Excel. 

2. Công thức

DATE( year, month, day )
Trong đó:
- Year: Đại diện cho năm
- Month: Chỉ số tháng trong năm( 12 tháng trong năm). Nếu giá trị tháng lớn hơn 12, thì cứ sau 12 tháng sẽ thêm 1 năm vào giá trị năm . Các bạn hiểu đơn giản, ví dụ DATE (2019,13,1) bằng DATE (2020,1,1)...
- Day: Chỉ ngày có giá trị từ 1 đến 31 và bắt buộc phải là số dương. 
Nếu giá trị day lớn hơn số ngày trong tháng quy định thì sẽ cộng vào tháng tiếp và số tháng sẽ được tăng lên theo quy luật của giá trị month, nếu tháng nhiều lên quá so với quy định thì sẽ đẩy năm lên theo quy luật của giá trị year.
Lưu ý: Hàm DATE trả về giá trị ngày nối tiếp. Theo mặc định trong Excel bắt đầu với ngày thứ nhất là ngày 1 tháng 1 năm 1900, ngày thứ hai là ngày 2 tháng 1 năm 1900, và tiếp là các ngày sau đó.
- Nếu năm lớn hơn 9999, hàm DATE sẽ trả về #NUM! lỗi.
- Nếu năm nằm trong khoảng từ 0 đến 1899, giá trị năm được thêm vào 1900 để xác định năm.
- Nếu năm nằm trong khoảng từ 1900 đến 9999, hàm DATE sử dụng giá trị năm làm năm.

3. Ví dụ minh họa

Hàm Microsoft Excel DATE
Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm date

Ta cùng xét ví dụ sau:
Tại dòng đầu tiên, ta có công thức =DATE(2019,2,14), nghĩa là khi ta nhập kết quả ngày, tháng, năm phù hợp vào sẽ trả về kết quả đúng là ngày 14 tháng 2 năm 2019.
Tại dòng thứ 2, ta nhập giá trị tháng lớn hơn 12,là 50 thì Excel sẽ quy ra giá trị 12 tháng thành 1 năm và tăng số năm lên theo quy luật. Kết quả trả về sẽ là ngày 14 tháng 2 năm 2023
Tại dòng thứ 3, Ta nhập giá trị ngày lớn hơn 31, Excel sẽ quy ra tháng và cả năm sẽ được cộng thêm theo quy luật. Kết quả trả về sẽ là ngày 24 tháng 6 năm 2019.
Lưu ý: Khi bạn nhập công thức cần định dạng ô dạng Date theo mong muốn để tránh trường hợp ngày tháng bị đảo lộn:
Bạn click chuột phải, chọn Format Cells, tại Mục Number ấn chọn Date và chọn định dạng muốn hiển thị.

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm date
Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm date
 

Cộng trừ ngày tháng

Trong Excel ta có thể dùng hàm DATE để tính toán ngày tháng năm trong 1 ô dựa trên ngày tháng năm ở 1 ô khác.
Ví dụ sau:

Cộng trừ ngày tháng
Ví dụ cách cộng trừ ngày tháng

Tại ô cần điền kết quả bạn nhập =DATE(YEAR(B4)+5,MONTH(B4),DAY(B4))
Trong đó:
- Cú pháp hàm DATE: =DATE(year,month,day)
- Giá trị year sẽ là YEAR(B4)+5. Ở đây sẽ là giá trị năm ở ô D4 là 2019+5=2024
- Giá trị month là MONTH(B4). Kết quả là tháng ở ô B4 là tháng 2
- Giá trị day là DAY(B4). Kết quả trả về là ngày ở ô B4 là ngày 14

Trên đây chúng ta đã tìm hiểu về hàm DATE và cách dùng củ nó. Ngoài ra, hàm DATE còn được kết hợp với các hàm khác,để nâng cao hiệu suất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

>> Trở thành cao thủ Excel trong 10 giờ


Tags: Excel Hàm Excel