Tổng hợp chi tiết full phím tắt trong photoshop hay dùng

Tổng hợp chi tiết full phím tắt trong photoshop hay dùng

Mục lục

Nếu bạn thường xuyên phải làm việc với Photoshop thì việc sử dụng phím tắt để thao tác sẽ giúp các bạn tiết kiệm tối đa thời gian để chỉnh sửa hay tạo ảnh. Nhưng không phải ai cũng nhớ hết tất cả các tổ hợp phím tắt trong Photoshop.
Các bạn hãy cùng Unica tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm các phím tắt trong Photoshop đầy đủ nhất theo nhóm chức năng. 

1. Nhóm phím tắt hệ thống FILE

- CTRL + N (New): Tạo File mới
- CTRL + O (Open):  Mở file
- CTRL + P (Print): In ảnh
- CTRL + ALT + O (Open As): Mở file từ Adobe Bridge
- CTRL + W (Close): Đóng File
- CTRL + S (Save): Lưu file
- CTRL + Q : Thoát phần mềm
- CTRL + SHIFT + W: chỉnh sửa hình ảnh
- CTRL + SHIFT + S (Save As): Lưu ra các dạng khác
- CTRL + ALT + S (Save a Copy): Lưu thêm 1 bản copy
- CTRL + ALT + W: Đóng tất cả file
- CTRL + ALT + SHIFT + S: Lưu dưới dạng Web
- CTRL + ALT + SHIFT + I: Xem thông tin file
- CTRL + ALT + SHIFT + O: Lưu file dạng khác
- Khôi phục ảnh gốc: F12

2. Nhóm phím tắt F

- F1 Mở trình giúp đỡ
- F2 Cut
- F3 Copy
- F4 Paste
- F5 Mở Pallete Brush
- F6 Mở Pallete màu
- F7 Mở Pallete Layer
- F8 Mở Pallete Info
- F9 Mở Pallete Action

3. Nhóm lệnh thao tác với Layer

- CTRL + SHIFT + N: Tạo Layer mới
- CTRL + J: Nhân đôi Layer
- CTRL + SHIFT + J: Cắt Layer
- CTRL + G: Tạo nhóm Layer
- CTRL + SHIFT + G: Bỏ nhóm Layer
- CTRL + ALT + G: Release Clipping mask
- CTRL + SHIFT + ]: Chuyển Layer lên trên cùng
- CTRL + SHIFT + [: Chuyển Layer xuống dưới cùng
- CTRL + ]: Chuyển Layer lên trên
- CTRL + [: Chuyển Layer xuống dưới
- CTRL + E: Ghép các Layer được chọn
- CTRL + SHIFT + E: Ghép tất cả các Layer

4. Các lệnh chọn SELECT trong Photoshop

- CTRL + A: Chọn tất cả
- CTRL + D: Bỏ vùng chọn
- CTRL + SHIFT + D: Chọn lại vùng chọn
- CTRL + SHIFT + I: Nghịch đảo vùng chọn
- CTRL + ALT + D: Mờ biên vùng chọn
- CTRL + F: Lặp lại Filter cuối cùng
- CTRL + SHIFT + F: Chỉnh Opacity Brush
- CTRL + SHIFT + U: Bảng Desaturate
- CTRL + I: Bảng Inverta

5. Các lệnh tắt với nhóm lệnh EDIT

- [: Phóng to nét bút
- ]: Thu nhỏ nét bút
- CTRL + Z: Trở lại bước vừa làm
- CTRL + ALT + Z: Trở lại nhiều bước
- CTRL + X: Cắt
- CTRL + C: Copy
- CTRL + SHIFT + C: Copy Merged
- CTRL + V: Paste
- CTRL + SHIFT + CTRL + V: Paste chồng lên
- CTRL + T: Xoay hình / Chỉnh ti lệ
- CTRL + SHIFT + T: Làm lại bước Free Transform

6. Nhóm phím tắt công cụ -Toolbar

- V: Di chuyển
- M: Tạo vùng chọn
- L: Tạo vùng chọn tự do
- W: Tạo vùng chọn theo màu
- C: Cắt hình
- I: Chấm màu. Thước kẻ
- J: Chấm sửa chỗ chưa hoàn chỉnh
- B: Nét bút
- S: Lấy mẫu từ 1 ảnh
- Y: Gọi lại thông số cũ của ảnh
- E: Tẩy
- G: Đổ màu/Đổ màu chuyển
- . : Mô tả hiện tường miết tay
- O: Làm tối ảnh
- P: Tạo đường path, vector
- T: Viết chữ
- A: Chọn đường Path . Vector
- U: Vẽ các hình cơ bản
- H: Hand Tool
- Z: Phóng to / nhỏ hình
- D:  Background
- Color Quay về màu cơ bản ban đầu
- X:  Foreground
- &: Đổi màu trên bảng mà

7. Nhóm phím tắt VIEW

- CTRL + Y: Xem màu CMYK
- CTRL + SHIFT + Y: Xem gam màu ngoài hệ CMYK
- CTRL + +: Phóng to
- CTRL + –: Thu nhỏ
- CTRL + 0: Xem hình tràn màn hình
- CTRL + SHIFT + H: Ẩn các đường Path
- CTRL + R: Hiện thước
- CTRL + : Ẩn Guides
- CTRL + SHIFT + : Nhẩy bằng Guides
- CTRL + ALT + : Khoá Guides
- CTRL + “ Hiện lưới
- CTRL + SHIFT + : Nhẩy bằng lưới

8. Nhóm phím tắt chỉnh sửa hình ảnh

- CTRL + L: Mở hộp thoại Levels
- CTRL + SHIFT + L: Tự thay đổi Levels
- CTRL + SHIFT + ALT + L: Từ điều chỉnh độ tương phản
- CTRL + SHIFT + B: Từ điều chỉnh màu
- CTRL + M: Mở hộp thoại Curves
- CTRL + B: Mở hộp thoại Color Balance
- CTRL + U: Mở hộp thoại Saturation/ Hue
- CTRL + SHIFT + U: Chuyển hình ảnh sang màu xám
- CTRL + CTRL + I: Chỉnh sửa kích thước ảnh
- CTRL+ + ALT + C: Canvas Size

>>> Xem ngay: Khắc phục lỗi Photoshop không gõ được tiếng Việt

9. Nhóm phím có chức năng cài đặt

- CTRL + K: cài đặt chung
- CTRL + SHIFT + K: cài đặt màu sắc
- CTRL + SHIFT + ALT + K: Cài đặt phím tắt
- CTRL + SHIFT + ALT + M: Cài đặt menu
Trên đây, Unica đã tổng hợp tất cả các phím tắt hữu ích giúp thao tác nhanh trong Photoshop, nhờ đó bạn có thể vận dụng các phím tắt này trong quá trình làm việc với Photoshop để đem lại hiệu quả và tiết kiệm thời gian.

Chúc các bạn thành công!

Đánh giá :

Tags: Photoshop