Hướng dẫn các bước hoạch định chiến lược kinh doanh hiệu quả

Hướng dẫn các bước hoạch định chiến lược kinh doanh hiệu quả

Mục lục

Hoạch định chiến lược kinh doanh đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp, nó được xem là một chiến lược tổ chức có đòn bẩy cao được sử dụng trong các công ty lớn và nhỏ, trên hầu hết các lĩnh vực chuyên môn. Để tìm hiểu chi tiết hơn về hoạch định chiến lược là gì, Unica mời bạn đọc tìm hiểu các nội dung dung thông qua bài viết dưới đây nhé. 

Hoạch định chiến lược kinh doanh là gì ?

Hoạch định chiến lược có tên tiếng Anh là Strategic Planning là quy trình quản lý được sử dụng để tạo ra một kế hoạch dài hạn cho sự thành công trong tương lai của bất kỳ thực thể nào. Đây là một quá trình được các tổ chức sử dụng để xác định các mục tiêu của họ, các chiến lược cần thiết để hoàn thành các mục tiêu đó và hệ thống quản lý hiệu suất nội bộ sẽ được sử dụng để theo dõi và đánh giá tiến độ.

Hầu hết các tổ chức sử dụng SWOT hoặc phân tích khoảng cách để xác định các yếu tố cơ bản thúc đẩy hiệu suất hiện tại của họ. Đến lượt nó, điều này thông báo việc lựa chọn các chiến lược đòn bẩy cao nhất để tạo ra sự thay đổi. Quá trình lập kế hoạch chiến lược đạt đến đỉnh cao trong việc phát triển một tài liệu kế hoạch chiến lược dùng làm lộ trình chung của tổ chức. Mặc dù mỗi tổ chức là duy nhất, nhưng các yếu tố thiết yếu của bất kỳ kế hoạch chiến lược nào bao gồm:

Hoạch định chiến lược kinh doanh

Strategic Planning là gì? Tìm hiểu về hoạch định chiến lược trong doanh nghiệp

- Các tuyên bố về sứ mệnh và tầm nhìn rõ ràng để tạo khung cho bối cảnh của tài liệu

- Lịch trình rõ ràng để thực hiện chiến lược và giám sát tiến độ

- Các điểm chuẩn hoặc mục tiêu hàng quý sẽ thông báo tiến độ hướng tới các mục tiêu hàng năm

- Nhận dạng các nguồn dữ liệu được sử dụng để theo dõi tiến trình

- Chỉ ra các cá nhân và hoặc văn phòng chịu trách nhiệm cho mỗi chiến lược.

Các bước hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty

Bước 1: Thiết lập mục tiêu

Các doanh nghiệp cần xây dựng cũng như xác định rõ mục tiêu sẽ đạt được trong tương lai. Các mục tiêu này phải mang tính thực tế và được ước lượng hóa cụ thể. Trong kinh doanh khi hoạch định chiến lược các mục tiêu đặc biệt cần có như: doanh thu, lợi nhuận, thị phần và tái đầu tư.

Một số yếu tố cần thiết khi xác định mục tiêu bao gồm: khả năng tài chính, cơ hội, nguyện vọng của các cổ đông. 

Bước 2: Đánh giá thực trạng nội bộ doanh nghiệp 

Hoạch định chiến lược kinh doanh

- Đánh giá môi trường kinh doanh: Bạn cần nghiên cứu môi trường kinh doanh để xem những yếu tố nào là cơ hội hay nguy cơ ảnh hưởng đấn mục tiêu và chiến lược của công ty. Một số yếu tố cần được nghiên cứu và đánh giá trong môi trường kinh doanh như: kinh tế, các sự kiện chính trị, công nghệ, áo lực thị trường và những mối quan hệ xã hội

- Đánh giá nội lực: Cần xem xét và phân tích những điểm mạnh và điểm ý của công ty như: quản lý, marketing, chính trị, hoạt động sản xuất...

Bước 3: Xây dựng chiến lược

Khi đã hoàn thành bước đánh giá sẽ tiếp tục chuyển sang giai đoạn lựa chọn. Để có được lựa chọn chính xác, bạn cần cân nhắc các yếu tố khách quan và các yếu tố nội bộ trong doanh nghiệp của mình. Thông thường chọn lựa những yếu tố rõ ràng về thông tin có liên quan trong các phần đánh giá của quá trình hoạch định. Tuy nhiên, để có được sự lựa chọn, mỗi dự án phải được xem xét theo các phần chi phí, sử dụng các nguồn lực khan hiếm, thời gian – itến độ và liên quan tới khả năng chi trả.

Bước 4: Chuẩn bị và thực hiện kế hoạch chiến lược

- Giai đoạn tổ chức: là quá trình thực hiện gồm: việc tổ chức con người và các nguồn lực để củng cố sự lựa chọn.

- Giai đoạn chính sách: là việc phát triển các chính sách có tính chất chức năng để củng cố, chi tiết hơn chiến lược phân phối đã chọn.

Bước 5: Đánh giá và kiểm soát kế hoạch

Trong giai đoạn này của quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh bằng cách tham khảo các khoá học kinh doanh để đưa ra những đánh giá chính xác, các nhà quản lý cao cấp xác định xem liệu lựa chọn chiến lược của họ trong mô hình thực hiện có phù hợp với các mục tiêu của doanh nghiệp. Đây là quá trình kiểm soát dự toán và quản lý thông thường nhưng bổ sung thêm vê quy mô.

Một số câu hỏi liên quan về hoạch định chiến lược kinh doanh

Tại sao phải hoạch định chiến lược?

Hoạch định chiến lược là một quá trình tổ chức hữu ích, nếu được thực hiện một cách hiệu quả, có thể làm tăng khả năng một công ty sẽ đạt được thành công các mục tiêu của mình. Các lợi ích bổ sung của việc hoạch định chiến lược bao gồm:

- Xây dựng sự đồng thuận và tham gia của tất cả các bên liên quan

- Thiết lập hệ thống trách nhiệm giải trình

- Làm rõ các ưu tiên

- Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa của tổ chức

- Tạo cơ chế đánh giá tiến độ.

Hoạch định chiến lược kinh doanh

Tại sao phải hoạch định chiến lược

Ai nên tham gia vào việc hoạch định chiến lược của công ty?

Điển hình là các nhà lãnh đạo cấp cao tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược ban đầu đều tham gia. Sau khi phát triển kế hoạch ban đầu, các nhà lãnh đạo thường tham gia vào nhóm của họ, đôi khi để phản hồi và những lần khác chỉ để thông báo cho họ.

Sau khi thành lập, tất cả nhân viên có trách nhiệm thực hiện các chiến lược kế hoạch chiến lược và theo dõi tiến độ. Mặc dù các văn phòng cá nhân có thể giám sát các mục tiêu phụ của họ, nhưng lãnh đạo cấp cao lại thường tham gia vào việc quản lý hiệu suất chính thức, liên tục. Nhà phân tích dữ liệu của một công ty cũng hỗ trợ quá trình quản lý hiệu suất bằng cách chạy các báo cáo và chuẩn bị dữ liệu để lãnh đạo xem xét. Một trong những thương hiệu làm tốt chiến lược kinh doanh có thể kể tới Grap, mô hình kinh doanh của Grab mang hiệu quả mang về doanh thu lớn cho thương hiệu này.

Một số lưu ý khi hoạch định chiến lược kinh doanh

Để hoạch định chiến lược kinh doanh thành công, bạn cần chú ý đến một số vấn đề như sau:

- Tham khảo và sử dụng các phần mềm quản lý công việc để có thể làm việc khoa học và hiệu quả hơn. 

- Dự trù và phân bổ nguồn ngân sách phù hợp với các mục tiêu đã đề ra. 

- Chuẩn bị các phương án dự phòng khi có các tình huống phát sinh. Nó bao gồm nguồn lực về vốn và nhân sự. Điều này sẽ giúp bạn chủ động thực hiện kế hoạch và ứng phó kịp thời với các sự cố có thể xảy ra.

- Chú trọng đến thực trạng, xu hướng phát triển của thị trường trong từng hoạch định của mình. Luôn đảm bảo sự linh hoạt, mềm dẻo với những định hướng và mục tiêu đã đề ra trong suốt quá trình thực hiện.

- Người thực hiện các chiến lược phải là người có tầm nhìn, sự linh hoạt nhạy bén để đưa ra những phương án thay thế kịp thời khi cần thiết. 

Như vậy thông qua bài viết trên đây, Unica đã cùng bạn tìm hiểu về hoạch định chiến lược kinh doanh. Chúng tôi hy vọng những kiến thức trên sẽ hữu ích với bạn đọc. Bạn đọc quan tâm muốn biết thêm nhiều kiến thức cũng như kỹ năng trong kinh doanh đạt hiệu quả cao hãy tham khảo khoá học của giảng viên Phạm Thành Long đã được nhiều người theo học và có review rất tốt.

Cảm ơn và chúc các bạn thành công!

Đánh giá :

Tags: Chiến lược kinh doanh