Chủ đề: kinh doanh

 • Bán hàng thần tốc với Landingpage

  Bán hàng thần tốc với Landingpage

  19 đánh giá

  Steven, Võ Thanh Nhã

  Internet Marketing Expert

  181

  600,000đ

  • 37 bài học
  • 03 giờ 54 phút
  Quan tâm
 • 36 quy luật bất biến trong bán hàng

  36 quy luật bất biến trong bán hàng

  1 đánh giá

  Tuấn Hà

  Diễn giả

  48

  800,000đ

  • 36 bài học
  • 03 giờ 11 phút
  Quan tâm
 • Kỹ năng lấy đơn hàng trong bán hàng hiện đại

  Kỹ năng lấy đơn hàng trong bán hàng hiện đại

  0 đánh giá

  9

  600,000đ

  • 31 bài học
  • 02 giờ 15 phút
  Quan tâm
 • Kỹ năng bán hàng cho doanh nghiệp nhỏ

  Kỹ năng bán hàng cho doanh nghiệp nhỏ

  0 đánh giá

  Nguyễn Thái Duy

  Giảng viên

  8

  600,000đ

  • 35 bài học
  • 02 giờ 34 phút
  Quan tâm
 • Kỹ năng bán hàng face to face

  Kỹ năng bán hàng face to face

  0 đánh giá

  Seb Trần

  Giảng viên

  2

  600,000đ

  • 30 bài học
  • 01 giờ 45 phút
  Quan tâm