Những lưu ý khi điều chỉnh báo cáo tài chính sau quyết toán thuế

Những lưu ý khi điều chỉnh báo cáo tài chính sau quyết toán thuế

Mục lục

Làm báo cáo tài chính (BCTC) sẽ không tránh khỏi những sai phạm, do đó kế toán thường phải điều chỉnh lại một số bút toán để phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy, khi điều chỉnh báo cáo tài chính sau khi quyết toán thuế cần lưu ý những gì? Hãy cùng UNICA khám phá câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Lưu ý 1

Lưu ý thứ nhất, kế toán cần lưu ý trong trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) truy thu.

- Kế toán hạch toán tăng thêm thuế TNDN phải nộp cho năm trước theo biên bản thanh tra.

Nợ TK 821: Chi phí thuế TNDN 

    Có TK 3334: (Tiền thuế TNDN bị truy thu thêm so với số đã báo cáo)

- Khi nộp số thuế TNDN bị truy thu, kế toán ghi:

Nợ TK 3334: Số thuế TNDN bị truy thu

      Có TK 111, 112: Số thuế TNDN bị truy thu của năm N-1

- Hạch toán số tiền phạt:

Nợ TK 811: Chi phí khác 
       Có TK 3339: phí, lệ phí và các khoản phải nộp 

- Khi nộp số tiền bị phạt:

Nợ TK 3339: phí, lệ phí và các khoản phải nộp

      Có TK 111, 112

Theo biên bản thanh tra thuế số, ngày, tháng, năm…

>> Hướng dẫn chi tiết cách hạch toán tiền chậm nộp thuế

điều chỉnh báo cáo tài chính sau khi quyết toán thuế

Kế toán hạch toán tăng thêm thuế TNDN phải nộp cho năm trước theo biên bản thanh tra

Lưu ý 2

Lưu ý thứ 2, kế toán không thể bỏ qua trường hợp doanh nghiệp bị cắt giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào nhưng không bị truy thu do số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ của doanh nghiệp còn nhiều tại thời điểm thanh tra.

Điều chỉnh báo cáo tài chính sau khi quyết toán thuế với trường hợp này cần căn cứ vào số thuế GTGT đầu vào bị cắt giảm theo biên bản thanh tra, ngay tại kỳ làm tờ khai thuế GTGT của tháng mà nhận được biên bản thanh tra, kế toán cần phải điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào trên tờ khai thuế (chỉ tiêu số (1), ô số [37]) - điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của những kỳ trước. Việc ghi sổ kế toán theo các trường hợp như sau:

- Việc loại trừ thuế GTGT đầu vào do liên quan tới các chi phí không hợp lý, hóa đơn bỏ trốn, do tổng hợp sai số với hóa đơn gốc, sẽ được tính trừ vào lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, kế toán ghi: 

Nợ TK 811: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
       Có TK 133: Số thuế GTGT đầu vào bị loại trừ.

Cuối kỳ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán ghi số tiền này vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai mẫu 03/TNDN.

- Việc loại trừ thuế GTGT đầu vào do kế toán kê nhầm hóa đơn đầu vào đã quá thời hạn được kê khai khấu trừ và đoàn thanh tra phát hiện tại kỳ thanh tra. Khi đó, số thuế đầu vào này sẽ được tính bổ sung vào chi phí kinh doanh kỳ sau. Kế toán ghi:

Nợ TK 624, 632:
      Có TK 133:

điều chỉnh báo cáo tài chính sau khi quyết toán thuế

Cuối kỳ khi quyết toán thuế TNDN, kế toán ghi số tiền này vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai mẫu 03/TNDN

Lưu ý 3

Lưu ý tiếp theo mà kế toán cần ghi nhớ đối với trường hợp bị loại trừ thuế GTGT đầu vào, đoàn thanh tra quyết định truy thu thuế GTGT và phạt tiền theo quy định hiện hành, yêu cầu phải nộp ngay số tiền phạt và truy thu vào ngân sách nhà nước.

Tại thời điểm nhận được biên bản thanh tra, kế toán giữ nguyên các số liệu đã kê khai trên tờ kê khai thuế hàng tháng. Ngoài ra, không điều chỉnh giảm thuế đầu vào do bị loại trừ. Khi điều chỉnh báo cáo tài chính sau khi quyết toán thuế, kế toán kê khai thuế GTGT bình thường như các tháng trước. Căn cứ vào biên bản thanh tra thuế để xác định số phải nộp ghi vào sổ kế toán:

Nợ TK 811: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

  Có TK 3331: Số thuế GTGT bị truy thu
  Có TK 3388: Số tiền bị phạt

Cuối kỳ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán ghi số tiền này vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai mẫu 03/TNDN.

- Khi thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo số liệu trong biên bản thanh tra:

Nợ TK 3331: Số tiền thuế GTGT bị truy thu

Nợ TK 3388: Số tiền bị phạt    

 Có TK 111, 112: Tổng số tiền (kế toán ghi rõ nội dung khoản chi, số biên bản thanh tra ngày lập biên bản, kỳ kê khai quyết toán).

Lưu ý

- Khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước, kế toán phải ghi rõ trong Giấy nộp tiền nội dung và số tiền của từng khoản và ghi rõ chương, loại, khoản, mục, tiểu mục theo quy định của kho bạc Nhà nước.

- Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp đã bán ra trong kỳ một số lượng lớn hàng hóa mà người mua không có nhu cầu lấy hóa đơn, kế toán phải tập hợp các bảng kê bán lẻ trong tuần, trong tháng và xuất hóa đơn GTGT để phù hợp với lượng hàng tồn kho. Đồng thời cân đối được doanh thu và giá vốn của hàng hóa nhập về.

điều chỉnh báo cáo tài chính sau khi quyết toán thuế

Khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước, kế toán phải ghi rõ trong Giấy nộp tiền nội dung

Lưu ý 4

Cuối cùng, kế toán cần lưu ý đến chi phí khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp trích vượt mức quy định, chi phí khấu hao bị loại bỏ.

Điều chỉnh báo cáo tài chính sau khi quyết toán thuế trong trường hợp chi phí khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp trích vượt mức quy định, chi phí khấu hao bị loại bỏ, doanh nghiệp hạch toán điều chỉnh như sau:

Nợ TK 214: Số khấu hao điều chỉnh
      Có TK 811: Số khấu hao điều chỉnh

Cuối kỳ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán ghi số tiền này vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai mẫu 03/TNDN.

Các trường hợp điều chỉnh trên doanh nghiệp không phải lập lại số sách kế toán, cũng như lập lại tờ khai GTGT của những kỳ trước.

>> Nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng như thế nào?

>> Mách bạn cách kiểm tra báo cáo tài chính hiệu quả nhất

Trên đây là những lưu ý quan trọng trong điều chỉnh báo cáo tài chính sau khi quyết toán thuế mà kế toán cần phải “khắc cốt ghi tâm”. Hy vọng rằng, với những thông tin bổ ích trên, kế toán sẽ biết cách hạch toán đúng những trường hợp sau khi cơ quan thuế quyết toán.

 Bạn đọc muốn biết thêm nhiều kiến thức về kế toán hãy nhanh tay đăng ký để theo dõi khoá học kế toán với sự hướng dẫn các chuyên gia sẽ bật mí cho bạn những mẹo, cách tính, lập báo tài chính,... một cách nhanh chóng và chính xác.

Đánh giá :

Tags: Kế Toán