Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn

Hướng dẫn cách kiểm tra báo cáo tài chính đúng hay sai

Kỹ năng lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế là một trong những kỹ năng quan trọng trong lĩnh vực kế toán và tài chính. Việc kiểm tra báo cáo tài chính trước khi nộp là khâu không thể bỏ qua. Vậy, cách kiểm tra báo cáo tài chính như thế nào để đạt hiệu quả nhất? Hãy “theo chân” UNICA tìm hiểu câu trả lời trong bài viết dưới đây nhé!

Bản báo cáo tài chính gồm những gì?

- Bảng cân đối kế toán.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Cách kiểm tra báo cáo tài chính

Bước 1: Kiểm tra sổ nhật ký chung

- Đầu tiên, bạn hãy thực hiện rà soát các định khoản kế toán đã định khoản đối ứng nợ.

- Tiếp theo, kiểm tra số tiền kết chuyển vào mỗi tháng đã đúng chưa, tổng phát sinh ở nhật ký chung =  tổng phát sinh ở bảng cân đối tài khoản.

 cách kiểm tra báo cáo tài chính

Đầu tiên, bạn cần kiểm tra sổ nhật ký chung

 

Bước 2: Kiểm tra bản cân đối tài sản

- Với bước này, Tổng số dư nợ đầu kỳ = Số dư cuối kỳ trước kết chuyển sang.

- Tổng số nợ phát sinh trong kỳ = Tổng số phát sinh có trong kỳ = Tổng phát sinh ở nhật ký chung.

- Tổng số dư nợ cuối kỳ = Tổng số dư có ở cuối kỳ.

- Nguyên tắc: Tổng phát sinh bên nợ sẽ được tính bằng tổng số phát sinh bên có.

Bước 3: Kiểm tra sổ sách tài khoản tiền mặt 1111

- Số dư nợ đầu kỳ sổ cái trong TK 1111 sẽ được tính bằng Số dư nợ đầu kỳ của Sổ Quỹ Tiền Mặt.

- Số phát sinh nợ có sổ cái trong TK 1111 được tính bằng Số phát sinh nợ có TK 1111 trên bảng cân đối phát sinh = Số phát sinh nợ Sổ Quỹ Tiền Mặt.

- Số dư nợ cuối kỳ trong sổ cái TK 1111 được tính bằng Số dư cuối kỳ TK 1111 trên bảng cân đối phát sinh và bằng số dư nợ cuối kỳ trong Sổ Quỹ Tiền Mặt.

Bước 4: Kiểm tra tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng

– Đối với bước này, Số dư nợ đầu kỳ sổ cái của tài khoản 112 sẽ = Số dư nợ đầu kỳ TK 112 trên bản cân đối phát sinh và = Số dư nợ đầu kỳ, số tiền gửi ngân hàng = Số dư đầu kỳ của sổ phụ ngân hàng hoặc sao kê.

–  Đối với số dư nợ cuối kỳ sổ cái TK 112 = Số dư cuối kỳ TK 112 trên bảng cân đối phát sinh = Số dư.

– Còn nợ cuối kỳ số tiền gửi ngân hàng hoặc sao kê = Số dư cuối kỳ ở Sổ Phụ Ngân hàng hoặc sao kê. Với cách kiểm tra báo cáo tài chính này, bạn không thể bỏ qua bước kiểm tra tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng.

Trở thành chuyên gia kế toán tổng hợp bằng cách đăng ký khoá học online qua video. Khoá học giúp bạn thành thạo các nghiệp vụ của một nhân viên kế toán tổng hợp ngay tại nhà. Từ đó, có thể tự đi xin việc và phát triển nghề của mình.

Kế toán tổng hợp thực hành trên Excel
Ths Bùi Đình Sa
299.000đ
900.000đ

Trở thành chuyên gia kế toán tổng hợp trên Excel
Phạm Văn Học
299.000đ
700.000đ

Nguyên lý kế toán căn bản cho người mới bắt đầu
TÂM HỢP PHÁT
299.000đ
1.200.000đ

Bước 5: Kiểm tra tài khoản 131 – Nơi nhận ký bán hàng

Trong bảng cân đối kế toán, bạn hãy kiểm tra bảng tổng hợp nợ cần phải thu, chi tiết thu nợ cần phải thu cho từng đối tượng, những số liệu thống kê trong cột mã số 130 và 310. 

 cách kiểm tra báo cáo tài chính

Trong bảng cân đối kế toán, bạn hãy kiểm tra bảng tổng hợp nợ cần phải thu

Bước 6: Kiểm tra tài khoản 142, 242, 214

Đến bước này, bạn hãy kiểm tra số tiền phân bổ trong tháng trên bảng phân bổ công cụ dụng cụ có khớp với số phân bổ trên sổ cái tài khoản 142, 242. 214 hay không?

Bước 7: Kiểm tra tài khoản 331

Bạn cần kiểm tra thật kỹ phần nhận ký mua hàng, bảng tổng hợp nợ cần phải trả và chi tiết nợ cần phải trả cho từng đối tượng khác nhau. 

Bước 8: Kiểm tra tài khoản 334

–  Ở bước này, Số dư nợ đầu kỳ sổ cái TK 334 = Số dư nợ đầu kỳ tài khoản 334 trên bảng cân đối phát sinh.
– Tổng phát sinh có trong kỳ sẽ bằng Tổng phát sinh thu nhập được trong bảng lương trong kỳ (Lương tháng + Phụ cấp ăn + Tăng ca).
Trong đó, Tổng phát sinh nợ trong kỳ = Tổng đã thanh toán + Các khoản giảm trừ như bảo hiểm và tiền tạm ứng.
–  Đối với Tổng số dư có cuối kỳ sẽ = Tổng số dư có cuối kỳ ở bảng phân đối phát sinh.

Bước 9: Kiểm tra thuế giá trị gia tăng đầu ra và đầu vào

Đến bước này, bạn sẽ tiến hành kiểm tra các loại tài khoản sau:

– Tài khoản 1331 - Phụ lục PL 01-2/GTGT: Đây là bảng kê hóa đơn dịch vụ hàng hóa mua vào. Trong đó, Số dư nợ đầu kỳ sổ cái TK 1331 = Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 trên bảng cân đối phát sinh = Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ từ trước chuyển sang.

– Số phát sinh nợ có sổ cái TK 1331 sẽ được tính bằng Số phát sinh nợ có TK 1331 trên bảng cân đối phát sinh và bằng Số phát sinh trên tờ khai phụ lục PL 01-2/GTGT: BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO.

–  Tiếp theo kiểm tra tài khoản 3331: Đây chính là số tiền phát sinh nằm trong phụ lục PL 01-1/GTGT: BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA.

– Số phát sinh nợ có sổ cái TK 3331 sẽ = Số phát sinh có TK 3331 trên bảng cân đối phát sinh và = Số phát sinh trên tờ khai phụ lục PL 01-1/GTGT: BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA.

Lưu ý:

- Nếu tổng tháng phát sinh đầu ra lớn hơn đầu vào => Nộp thuế thì số dư cuối kỳ có trong tài khoản 3311 sẽ = Chỉ tiêu tờ khai thuế trong tháng đó.

- Còn nếu được khấu trừ từ đầu ra nhỏ hơn đầu vào thì thuế còn được khấu trừ kỳ sau chỉ tiêu = Số dư đầu kỳ nợ TK 1331, số dư cuối kỳ nợ 1331 = Chỉ tiêu. Cách kiểm tra báo cáo tài chính này sẽ giúp bạn kiểm tra được thuế giá trị gia tăng đầu ra và đầu vào.

 cách kiểm tra báo cáo tài chính

Cách kiểm tra báo cáo tài chính sẽ giúp bạn kiểm tra được thuế giá trị gia tăng đầu ra và đầu vào

Bước 10: Kiểm tra hàng tồn kho

– Số dư đầu kỳ Nợ Sổ cái, Hàng tồn kho: CĐPS TK 152,155,156 = Tồn đầu kỳ 152,155,156 nằm ở bảng kê nhập xuất tồn kho.

– Số phát sinh Nợ sổ cái, CĐPS TK 152,155,156 sẽ bằng Nhập trong kỳ 152, 155, 156 nằm ở bảng kê nhập xuất tồn.

– Số phát sinh có sổ cái, CĐPS TK 152,155,156 sẽ được tính bằng số liệu xuất trong kỳ 152, 155, 156 ở bảng kê nhập xuất tồn.

– Số dư cuối kỳ Nợ sổ cái, CĐPS TK 152,155,156 = Tồn cuối kỳ của TK 152, 155, 156 ở bảng kê nhập xuất tồn. 

– Tổng phát sinh tại Nhật Ký = Tổng phát sinh (Nợ có) trong kỳ trên bảng cân đối của phát sinh.

– Các tài khoản loại 1 và 2 không có số dư (trừ lưỡng tính 131,214,129,159...) thường chỉ có số dư Nợ và cũng không có số dư cuối kỳ âm.

– Với các loại tài khoản 3.4 không có số dư Nợ (Trừ lưỡng tính 331, 21) thường chỉ có số dư có và không có số dư cuối kỳ âm.

– Đối với những tài khoản loại 5 đến loại 9: Sổ cái và cân đối phát sinh phải bằng 0.

Như vậy, với cách kiểm tra báo cáo tài chính trên, bạn đã nắm cho mình những kỹ năng để tránh được những sai sót không đáng có, trước khi cơ quan thuế “soi” báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Bạn đọc muốn biết thêm nhiều kiến thức về kế toán hãy nhanh tay đăng ký để theo dõi khoá học kế toán với sự hướng dẫn các chuyên gia sẽ bật mí cho bạn những mẹo, cách tính, lập báo tài chính,... một cách nhanh chóng và chính xác.

Chúc bạn thành công!

[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Trở thành hội viên
Tác giả
Phạm Văn Học Chuyên gia kế toán trên Excel
Giảng viên Phạm Văn Học - Chuyên gia kế toán trên Excel  Ông bắt đầu làm kế toán từ 2007 với vị trí kế toán tài sản, kế toán tiền lường, sau đó là kế toán tổng hợp,...