Hướng dẫn cách viết giấy đề nghị thanh toán chi tiết nhất kèm mẫu

Hướng dẫn cách viết giấy đề nghị thanh toán chi tiết nhất kèm mẫu

Mục lục

Giả sử bạn là trưởng bộ phận sửa chữa máy thi công công trình của công ty, trong quá trình làm việc máy bị hỏng, bạn tự bỏ tiền túi ra để sửa máy cho kịp tiến độ, sau đó kho hoàn thành công trình, bạn muốn công ty hoàn trả số tiền này cho bạn, vì số tiền bạn bỏ ra phục vụ cho lợi ích của công ty. Trong trường hợp này bạn cần làm Giấy đề nghị thanh toán chi tiết để trình cho kế toán. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết giúp bạn.

1. Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

 Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

3. Hướng dẫn cách viết giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.
 

Cách viết giấy đề nghị thanh toán

- Góc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh - nghiệp (Hoặc người xét duyệt chi).

- Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (viết bằng số và bằng chữ).

- Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán.

- Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.

Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người được ủy quyền) duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

>>> Tham khảo thêm Mẫu biên bản kiểm kê tài sản trên excel
Lưu ý: 

- Thông tin ngắn gọn, rõ ràng, chỉ cần ghi những gì cần thiết.

- Số tiền thanh toán được viết bằng chữ

- Có chứng từ gốc kèm theo

- Có chữ ký đầy đủ

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách viết giấy đề nghị thanh toán cho bạn. Cùng với đó, bạn cũng có thể tham khảo cách lập báo cáo, lưu trữ và xử lý giấy tờ cũng như định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh một cách chính xác nhất, chuẩn bị cho các kỳ kiểm toán với khóa học "THÀNH THẠO Kế toán tổng hợp trên Excel sau 30 ngày - Học xong LÀM NGAY" của giảng viên Nguyễn Lê Hoàng. 

Tham khảo khóa học "Thành thạo kế toán tổng hợp trên Excel sau 30 ngày- Học xong làm ngay" 

Điểm đặc biệt của khóa học kế toán này là mua một lần bảo hành trọn đời. Bạn có thể học mọi lúc, mọi nơi, không giới hạn số lần học cho đến khi thành thạo. Ưu đãi này giúp bạn tiết kiệm thời gian, chi phí và chủ động hơn trong việc tiếp thu và lĩnh hội kiến thức. Kết thúc khóa học, bạn có thể thành thạo kế toán tổng hợp trên Excel như: lập báo cáo tài chính, lập và in sổ sách kế toán cuối kỳ, kê khai thuế giá trị gia tăng, hach toán chứng từ phát sinh, công tác kế toán cuối kỳ, lập sổ sách kế toán,...

XEM NGAY: Thành thạo kế toán tổng hợp trên Excel sau 30 ngày- Học xong làm ngay

>> Cách viết mẫu giấy đề nghị tạm ứng trên excel

>> Mẫu bảng theo dõi công nợ bằng excel kèm link tải miễn phí

Đánh giá :

Tags: Kế Toán