Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn

Hướng dẫn cách trình bày bài tiểu luận trong word chuẩn nhất

Tiểu luận là một hình thức nghiên cứu khoa học phổ biến trong các trường đại học, cao đẳng hay các cơ quan nghiên cứu. Tiểu luận là một bài viết có tính chất tổng quan, phân tích, đánh giá về một vấn đề cụ thể, dựa trên các nguồn tài liệu tham khảo có uy tín. Tiểu luận thường có quy mô nhỏ hơn so với khóa luận, luận văn hay luận án, nhưng vẫn đòi hỏi người viết phải có phương pháp nghiên cứu khoa học, kỹ năng trình bày và biên tập bài viết. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách trình bày bài tiểu luận trong word chuẩn nhất để quá trình làm tiểu luận của bạn trở nên đơn giản hơn.

Tiểu luận, khóa luận là gì?

Trước khi đi vào chi tiết cách trình bày bài tiểu luận trong word, chúng ta cần phải hiểu rõ khái niệm và đặc điểm của tiểu luận và khóa luận.

- Tiểu luận là một bài viết có tính chất tổng quan, phân tích, đánh giá về một vấn đề cụ thể, dựa trên các nguồn tài liệu tham khảo có uy tín. Tiểu luận thường có quy mô nhỏ hơn so với khóa luận, luận văn hay luận án, nhưng vẫn đòi hỏi người viết phải có phương pháp nghiên cứu khoa học, kỹ năng trình bày và biên tập bài viết. Tiểu luận thường được viết trong các môn học, các hội thảo, các cuộc thi hay các dự án nghiên cứu nhỏ lẻ.

- Khóa luận là một bài viết có tính chất nghiên cứu khoa học sâu sắc, độc lập và sáng tạo về một vấn đề cụ thể, dựa trên các nguồn tài liệu tham khảo có uy tín và các kết quả thực nghiệm. Khóa luận thường có quy mô lớn hơn so với tiểu luận và là một yêu cầu để tốt nghiệp các trình độ đại học, cao đẳng hay thạc sĩ. Khóa luận thường được viết trong các chuyên ngành, các đề tài nghiên cứu hay các dự án hợp tác.

khoa-luan-tieu-luan.jpg

Khóa luận và tiểu luận

Hướng dẫn chi tiết cách trình bày bài tiểu luận trong word

Ở phần này, Unica sẽ hướng dẫn chi tiết cách làm 1 bài tiểu luận từ bố cục, nội dung tới phương pháp trình bày. Chi tiết như sau:

1. Bố cục bài tiểu luận

Bố cục bài tiểu luận thường gồm các phần sau:

- Trang bìa: Là trang đầu tiên của bài tiểu luận, chứa các thông tin cơ bản như tên bài tiểu luận, tên người viết, tên giáo viên hướng dẫn, tên trường, tên khoa, tên lớp, năm học, ngày tháng năm viết.

- Lời cảm ơn: Là trang thứ hai của bài tiểu luận, chứa các lời cảm ơn của người viết đến các cá nhân, tổ chức hay nhóm nghiên cứu đã hỗ trợ, đóng góp hay tài trợ cho bài tiểu luận. Lời cảm ơn thường được viết ngắn gọn, trang trọng và chân thành.

- Mục lục: Là trang thứ ba của bài tiểu luận, chứa các danh sách các chương, mục, phụ mục, hình, bảng, biểu đồ và tài liệu tham khảo của bài tiểu luận, kèm theo số trang tương ứng. Cách viết mục lục tiểu luận thường được tạo tự động bằng word, để đảm bảo tính chính xác và thống nhất.

- Nội dung chính: Là phần chính của bài tiểu luận, chứa các nội dung nghiên cứu, phân tích, đánh giá và kết luận về vấn đề cụ thể. Nội dung chính thường được chia thành các chương, mục và phụ mục, theo một cấu trúc logic và rõ ràng. Nội dung chính thường bao gồm các phần sau:

+ Chương 1: Chương mở đầu là phần giới thiệu về bài tiểu luận, bao gồm các nội dung như lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, cấu trúc bài tiểu luận.

+ Chương 2: Cơ sở để lập luận lý thuyết là phần trình bày các kiến thức nền tảng, các khái niệm, các lý thuyết, các mô hình, các công cụ hay các phương pháp liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Phần này cần có sự tham khảo đến các nguồn tài liệu uy tín, và trích dẫn đúng cách.

+ Chương 3: Tập trung vào nội dung nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu bài tiểu luận là phần trình bày các nội dung nghiên cứu cụ thể, bao gồm các nội dung như đặt vấn đề, đưa ra giả thuyết, thiết kế nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, kiểm định giả thuyết, đánh giá kết quả. Phần này cần có sự sử dụng các hình, bảng, biểu đồ hay các công cụ thống kê để minh họa và hỗ trợ cho các nội dung nghiên cứu.

+ Chương 4: Đưa ra phần kết nhận xét và kết quả là phần kết thúc bài tiểu luận, bao gồm các nội dung như tóm tắt các kết quả nghiên cứu, đánh giá các đánh giá các ưu nhược điểm, hạn chế và khó khăn của nghiên cứu, đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo, đưa ra các kiến nghị hay gợi ý cho các bên liên quan. Phần này cần có sự tổng kết, rút ra bài học và định hướng cho bài tiểu luận.

- Tài liệu tham khảo: Là phần cuối cùng của bài tiểu luận, chứa các danh sách các nguồn tài liệu mà người viết đã tham khảo, trích dẫn hay trình bày trong bài tiểu luận. Tài liệu tham khảo cần được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, và tuân theo một định dạng nhất định, ví dụ như APA, MLA, Harvard hay Chicago.

bo-cuc-tieu-luan.jpg

Bố cục bài tiểu luận cần chi tiết và rõ ràng

>> Xem thêm:3 Cách đếm ký tự trong Word 2003, 2007, 2016, 2013

2. Nội dung của bài tiểu luận

Khi thực hiện cách trình bày bài tiểu luận trong word, nội dung của bài tiểu luận là phần quan trọng nhất, quyết định chất lượng và giá trị của bài tiểu luận. Nội dung của bài tiểu luận cần phải có sự logic, rõ ràng, súc tích, chính xác và khoa học. Để đảm bảo nội dung của bài tiểu luận, người viết cần chú ý đến các yếu tố sau:

2.1. Xác định rõ vấn đề nghiên cứu

Là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình viết bài tiểu luận. Người viết cần phải nêu rõ vấn đề nghiên cứu là gì, tại sao nghiên cứu vấn đề đó, vấn đề đó có ý nghĩa gì và vấn đề đó có gì mới so với các nghiên cứu trước đó. Vấn đề nghiên cứu cần phải có tính khả thi, cụ thể, rõ ràng và có thể đo lường được.

2.2. Đặt ra mục tiêu nghiên cứu

Là bước tiếp theo trong quá trình viết bài tiểu luận. Người viết cần phải định rõ mục tiêu nghiên cứu là gì, mục tiêu nghiên cứu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu như thế nào, và mục tiêu nghiên cứu có thể đạt được như thế nào. Mục tiêu nghiên cứu cần phải có tính khả thi, cụ thể, rõ ràng và có thể đo lường được.

dat-ra-muc-tieu-nghien-cuu.jpg

Đặt ra mục tiêu nghiên cứu cho khóa luận

2.3. Đưa ra giả thuyết nghiên cứu

Là bước thứ ba trong quá trình viết bài tiểu luận. Người viết cần phải đưa ra giả thuyết nghiên cứu là gì, giả thuyết nghiên cứu có cơ sở lý thuyết hay thực tiễn nào để hỗ trợ và giả thuyết nghiên cứu có thể kiểm chứng được như thế nào. Giả thuyết nghiên cứu là một phát biểu hay một dự đoán về mối quan hệ giữa các biến số trong nghiên cứu. Giả thuyết nghiên cứu cần phải có tính khả thi, cụ thể, rõ ràng và có thể kiểm chứng được.

2.4. Thiết kế nghiên cứu

Đây là bước thứ tư trong quá trình viết bài tiểu luận. Người viết cần phải thiết kế nghiên cứu là gì, thiết kế nghiên cứu bao gồm những yếu tố nào và thiết kế nghiên cứu có thể thực hiện được như thế nào. Thiết kế nghiên cứu là một kế hoạch hay một phương pháp để thu thập, phân tích và kiểm định dữ liệu trong nghiên cứu. Thiết kế nghiên cứu cần phải có tính khả thi, cụ thể, rõ ràng và có thể thực hiện được.

Thành thạo soạn thảo văn bản trên Word với khóa học Word Online ngay. Khóa học sẽ giúp bạn sử dụng thành thạo công cụ Word giúp tối ưu thời gian chỉnh sửa và soạn thảo. Từ việc thành thạo Word sẽ tạo tiền đề và bước đệm vững chắc để tạo nhiều cơ hội hơn đến đỉnh cao sự nghiệp. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi hấp dẫn:

Soạn thảo văn bản Word 365 từ cơ bản đến nâng cao
Đỗ Trung Thành
399.000đ
700.000đ

Hướng dẫn soạn thảo văn bản với Word 365 từ A-Z
Nguyễn Ngọc Dương
499.000đ
599.000đ

Học Word Ứng dụng - Hiệu suất nhân ba, chuyên gia nơi công sở
MOSHUB - Tin học quốc tế hàng đầu
699.000đ
900.000đ

2.5. Thu thập dữ liệu

Là bước thứ năm trong quá trình viết bài tiểu luận. Người viết cần phải thu thập dữ liệu là gì, thu thập dữ liệu từ đâu, thu thập dữ liệu bằng cách nào và thu thập dữ liệu trong khoảng thời gian nào. Dữ liệu là những thông tin hay những số liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Dữ liệu có thể được thu thập từ các nguồn thứ cấp ( sách, báo, tạp chí, báo cáo, thống kê, internet,…) hay từ các nguồn thứ nhất (như khảo sát, phỏng vấn, quan sát, thí nghiệm,…). Dữ liệu cần phải có tính đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy và đại diện cho vấn đề nghiên cứu.

thu-thap-du-lieu.jpg

Người viết cần phải thu thập dữ liệu là gì, thu thập dữ liệu từ đâu, thu thập dữ liệu bằng cách nào và thu thập dữ liệu trong khoảng thời gian nào

2.6. Phân tích dữ liệu

Là bước thứ sáu khi thực hiện cách trình bày bài tiểu luận trong word. Người viết cần phải phân tích dữ liệu là gì, phân tích dữ liệu bằng cách nào, phân tích dữ liệu bằng công cụ nào và phân tích dữ liệu để làm gì. Phân tích dữ liệu là quá trình xử lý, sắp xếp, thống kê, so sánh, kiểm định và diễn giải dữ liệu trong nghiên cứu. Phân tích dữ liệu có thể được thực hiện bằng các phương pháp định tính (như phân tích nội dung, phân tích hành vi, phân tích ngữ nghĩa,…) hay bằng các phương pháp định lượng (như phân tích tần số, phân tích phương sai, phân tích hồi quy, phân tích thống kê,…). Phân tích dữ liệu cần phải có tính khoa học, chặt chẽ, minh bạch và có ý nghĩa cho vấn đề nghiên cứu.

2.7. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu

Là bước thứ bảy trong quá trình viết bài tiểu luận. Người viết cần phải kiểm định giả thuyết nghiên cứu là gì, kiểm định giả thuyết nghiên cứu bằng cách nào, kiểm định giả thuyết nghiên cứu bằng công cụ nào và kiểm định giả thuyết nghiên cứu để làm gì. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu là quá trình đánh giá mức độ chính xác và hợp lý của giả thuyết nghiên cứu, dựa trên các kết quả phân tích dữ liệu. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu có thể được thực hiện bằng các phương pháp định tính (như so sánh, đối chiếu, suy luận, diễn dân, nhận xét,…) hay bằng các phương pháp định lượng (như kiểm định t, kiểm định F, kiểm định ANOVA, kiểm định hệ số tương quan,…). Kiểm định giả thuyết nghiên cứu cần phải có tính khoa học, chặt chẽ, minh bạch và có ý nghĩa cho vấn đề nghiên cứu.

2.8. Đánh giá kết quả nghiên cứu

Là bước cuối cùng trong quá trình viết bài tiểu luận. Người viết cần phải đánh giá kết quả nghiên cứu là gì, đánh giá kết quả nghiên cứu bằng cách nào, đánh giá kết quả nghiên cứu bằng công cụ nào và đánh giá kết quả nghiên cứu để làm gì. Đánh giá kết quả nghiên cứu là quá trình tổng kết, rút ra bài học, định hướng và kiến nghị cho vấn đề nghiên cứu, dựa trên các kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu. Đánh giá kết quả nghiên cứu cần phải có tính khoa học, chặt chẽ, minh bạch và có ý nghĩa cho vấn đề nghiên cứu.

danh-gia-ket-qua-nghien-cuu.jpg

Đánh giá kết quả nghiên cứu là gì, đánh giá kết quả nghiên cứu bằng cách nào, đánh giá kết quả nghiên cứu bằng công cụ nào

3. Phương pháp trình bày bài tiểu luận

Phương pháp trình bày bài tiểu luận là cách thức để biểu diễn, sắp xếp và trình bày các nội dung của bài tiểu luận một cách rõ ràng, logic và thống nhất. Phương pháp trình bày bài tiểu luận bao gồm các bước sau:

3.1. Đánh số trang cho bài tiểu luận

Đây là bước đầu tiên khi thực hiện cách trình bày bài tiểu luận trong word. Người viết cần phải đánh số trang cho bài tiểu luận, để dễ dàng theo dõi và tham chiếu đến các nội dung trong bài tiểu luận. Đánh số trang cho bài tiểu luận thường được thực hiện bằng word, bằng cách chọn chức năng Insert -> Page Number -> Bottom of Page -> Plain Number 2. Đánh số trang cho bài tiểu luận thường bắt đầu từ trang bìa, và được căn lề phải.

danh-so-trang.jpg

Đánh số trang cho bài tiểu luận

3.2. Các quy định viết “Tài liệu tham khảo” trong bài tiểu luận

Đây là bước thứ hai trong phương pháp trình bày bài tiểu luận. Người viết cần phải tuân theo các quy định viết “Tài liệu tham khảo” trong bài tiểu luận để tránh vi phạm bản quyền, tôn trọng tác giả và tăng tính tin cậy của bài tiểu luận. Các quy định viết “Tài liệu tham khảo” trong bài tiểu luận thường được quy định bởi các định dạng như APA, MLA, Harvard hay Chicago. Các quy định viết “Tài liệu tham khảo” trong bài tiểu luận bao gồm hai phần là trích dẫn trong nội dung và liệt kê trong phần tài liệu tham khảo.

- Trích dẫn trong nội dung: Là cách thức để chỉ ra nguồn gốc của các thông tin, ý kiến, dẫn chứng hay trích dẫn trong nội dung bài tiểu luận. Trích dẫn trong nội dung thường được viết trong dấu ngoặc đơn, và bao gồm các thông tin như tên tác giả, năm xuất bản và số trang (nếu có). Ví dụ: (Nguyễn, 2020, tr. 15) hay (Trần & Lê, 2019, tr. 25-26).

- Liệt kê trong phần tài liệu tham khảo: Là cách thức để cung cấp các thông tin chi tiết về các nguồn tài liệu mà người viết đã tham khảo, trích dẫn hay trình bày trong bài tiểu luận. Liệt kê trong phần tài liệu tham khảo thường được viết ở cuối bài tiểu luận, và bao gồm các thông tin như tên tác giả, năm xuất bản, tên tài liệu, tên nhà xuất bản, địa chỉ truy cập (nếu có). Ví dụ: Nguyễn Văn A. (2020). Cách viết bài tiểu luận trong word. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục. hay Trần Thị B. & Lê Văn C. (2019). 

Các yêu cầu khi trình bày tiểu luận chuẩn

Các yêu cầu khi trình bày tiểu luận chuẩn là những tiêu chuẩn hay những quy tắc để đảm bảo bài tiểu luận có tính thẩm mỹ, chuyên nghiệp và dễ đọc. Các yêu cầu khi trình bày tiểu luận chuẩn bao gồm các yếu tố sau:

1. Khổ giấy

Đây là yếu tố quy định kích thước của giấy để in bài tiểu luận. Khổ giấy thường được sử dụng là khổ A4, có kích thước là 21 x 29.7 cm.

kho-giay.jpg

Khổ giấy thường được sử dụng là khổ A4, có kích thước là 21 x 29.7 cm

2. In trên một mặt giấy

Đây là yếu tố quy định cách in bài tiểu luận mà bạn cần nhớ khi thực hiện cách trình bày bài tiểu luận trong word. In trên một mặt giấy có nghĩa là chỉ in nội dung bài tiểu luận trên một mặt của giấy, không in trên hai mặt giấy. In trên một mặt giấy giúp dễ dàng theo dõi và tham chiếu đến các nội dung trong bài tiểu luận.

3. Căn lề

Khi thực hiện cách làm một bài tiểu luận trong word, bạn cần chú ý tới căn lề. Đây là yếu tố quy định khoảng cách giữa nội dung bài tiểu luận và các cạnh của giấy. Căn lề thường được sử dụng là căn lề đều, có nghĩa là khoảng cách giữa nội dung bài tiểu luận và các cạnh của giấy là như nhau. Căn lề đều thường là 3 cm cho cả bốn cạnh.

4. Font chữ

Font chữ thường được sử dụng trong bài tiểu luận là font chữ có dấu, dễ đọc và phổ biến. Font chữ có dấu là font chữ có thể hiển thị được các ký tự có dấu trong tiếng Việt như â, ă, ê, ô, ơ, ư,… Font chữ dễ đọc là font chữ có thể nhìn rõ được các ký tự, không bị mờ hay nhòe. Font chữ phổ biến là font chữ được sử dụng rộng rãi và được hỗ trợ bởi nhiều phần mềm hay thiết bị. Font chữ thường được sử dụng là Times New Roman, Arial, Calibri hay Cambria.

font-chu.jpg

Font chữ thường được sử dụng là Times New Roman, Arial, Calibri hay Cambria

5. Cỡ chữ

Cỡ chữ là yếu tố quy định kích thước của chữ để viết bài tiểu luận. Cỡ chữ thường được sử dụng là cỡ chữ 12, 13 hay 14, tùy theo yêu cầu của giáo viên hay trường. Cỡ chữ cần phải đảm bảo được sự dễ đọc và thống nhất của bài tiểu luận.

6. Cách dòng

Trong lúc thực hiện cách trình bày bài tiểu luận trong word, cách dòng thường được sử dụng là cách dòng 1.5, có nghĩa là khoảng cách giữa hai dòng chữ bằng 1.5 lần chiều cao của chữ. Cách dòng cần phải đảm bảo được sự thoáng và dễ đọc của bài tiểu luận nên khi thực hiện cách viết tiểu luận bạn cần chú ý tới điều này.

7. Đánh số trang, mục lục tự động

Đây là yếu tố quy định cách tạo và cập nhật đánh số trang và mục lục cho bài tiểu luận. Đánh số trang, mục lục tự động thường được thực hiện bằng word, bằng cách chọn chức năng Insert -> Page Number -> Bottom of Page -> Plain Number 2 cho đánh số trang, và chọn chức năng References -> Table of Contents -> Automatic Table 1 cho mục lục. 

Đánh số trang, mục lục tự động giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác và thống nhất của bài tiểu luận.

8. Tên và mã sinh viên

Tên và mã sinh viên thường được ghi ở góc trên bên trái của mỗi trang bài tiểu luận, bằng cách chọn chức năng Insert -> Header -> Blank. Tên và mã sinh viên cần phải ghi đầy đủ, chính xác và rõ ràng.

ten-va-ma-sinh-vien.jpg

Tên và mã sinh viên thường được ghi ở góc trên bên trái của mỗi trang bài tiểu luận

9. Hình và bảng biểu minh họa

Cách làm tiểu luận trong word chuẩn là bạn nên thêm hình và bảng biểu minh họa. Hình và bảng biểu minh họa là những phương tiện để hỗ trợ, minh họa và làm sinh động cho các nội dung trong bài tiểu luận. 

Hình và bảng biểu minh họa thường được chèn vào bài tiểu luận bằng cách chọn chức năng Insert -> Picture -> From File cho hình và chọn chức năng Insert -> Table -> Insert Table cho bảng. 

Hình và bảng biểu minh họa cần phải có tính liên quan, chính xác, rõ ràng và đẹp mắt. Hình và bảng biểu minh họa cũng cần phải có tiêu đề, đánh số và nguồn gốc rõ ràng. Tiêu đề, đánh số và nguồn gốc của hình và bảng biểu minh họa thường được ghi dưới hình và bảng, bằng cách chọn chức năng References -> Insert Caption. 

Ví dụ: Hình 1. Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa biến X và biến Y (Nguồn: Nguyễn, 2020) hay Bảng 1. Bảng thống kê mô tả dữ liệu (Nguồn: Trần & Lê, 2019).

bieu-do-trong-khoa-luan.jpg

Hình và bảng biểu minh họa thường được chèn vào bài tiểu luận để tăng tính trực quan của bài viết

Nội dung trong một bài tiểu luận

Muốn thực hiện cách trình bày tiểu luận trong word chuẩn là bạn cần quan tâm tới nội dung trong một bài tiểu luận. Đây là phần trình bày các nội dung nghiên cứu, phân tích, đánh giá và kết luận của một bài tiểu luận. Nội dung trong một bài tiểu luận thường được chia thành các chương, mục và phụ mục, theo một cấu trúc logic và rõ ràng. Nội dung trong một bài tiểu luận bao gồm các phần sau:

1. Chương 1: Chương mở đầu

Phần mở đầu của bài tiểu luận sẽ bao gồm các nội dung như:

- Lý do chọn đề tài: Nêu rõ nguyên nhân, động lực hay mục đích của việc chọn vấn đề nghiên cứu. Lý do chọn đề tài cần phải có tính thuyết phục, hấp dẫn và có ý nghĩa cho người đọc.

- Mục tiêu nghiên cứu: Định rõ mục đích, kết quả mong muốn hay giá trị đóng góp của việc nghiên cứu vấn đề. Mục tiêu nghiên cứu cần phải có tính khả thi, cụ thể, rõ ràng và có thể đo lường được.

- Phạm vi nghiên cứu: Xác định ranh giới, giới hạn hay điều kiện của việc nghiên cứu vấn đề. Phạm vi nghiên cứu cần phải có tính khả thi, cụ thể, rõ ràng và có thể thực hiện được.

- Phương pháp nghiên cứu: Trình bày các phương pháp, kỹ thuật hay công cụ để thu thập, phân tích và kiểm định dữ liệu trong nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu cần phải có tính khoa học, chặt chẽ, minh bạch và phù hợp với vấn đề nghiên cứu.

- Cấu trúc bài tiểu luận: Giới thiệu sơ lược về các nội dung chính của bài tiểu luận, bao gồm các chương, mục và phụ mục. Cấu trúc bài tiểu luận cần phải có tính logic, rõ ràng và thống nhất.

chuong-1.jpg

Chương mở đầu là phần giới thiệu về bài tiểu luận

2. Chương 2: Cơ sở để lập luận lý thuyết

Chương cơ sở để lập luận lý thuyết là phần trình bày các kiến thức nền tảng, các khái niệm, các lý thuyết, các mô hình, các công cụ hay các phương pháp liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Chương cơ sở để lập luận lý thuyết bao gồm các nội dung như:

- Các khái niệm cơ bản: Là phần định nghĩa, giải thích hay mô tả các thuật ngữ, các khái niệm hay các biến số liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Các khái niệm cơ bản cần phải có tính chính xác, rõ ràng và thống nhất.

- Các lý thuyết nền tảng: Là phần trình bày các lý thuyết, các hệ thống tư tưởng hay các quan điểm khoa học liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Các lý thuyết nền tảng cần phải có tính khoa học, cập nhật và phù hợp với vấn đề nghiên cứu.

- Các mô hình hay công cụ hỗ trợ: Là phần trình bày các mô hình, các công cụ hay các phương pháp để hỗ trợ, minh họa hay giải quyết vấn đề nghiên cứu. Các mô hình hay công cụ hỗ trợ cần phải có tính khoa học, chặt chẽ, minh bạch và phù hợp với vấn đề nghiên cứu.

chuong-2.jpg

Chương cơ sở để lập luận lý thuyết là phần trình bày các kiến thức nền tảng, các khái niệm, các lý thuyết, các mô hình

3. Chương 3: Tập trung vào nội dung nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu bài tiểu luận

Chương tập trung vào nội dung nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu bài tiểu luận là phần trình bày các nội dung nghiên cứu cụ thể, bao gồm các nội dung như:

3.1. Đặt vấn đề

Đây là phần nêu rõ vấn đề nghiên cứu là gì, vấn đề nghiên cứu có ý nghĩa gì, và vấn đề nghiên cứu có gì mới so với các nghiên cứu trước đó. Đặt vấn đề cần phải có tính khả thi, cụ thể, rõ ràng và có thể đo lường được.

3.2. Đưa ra giả thuyết nghiên cứu

Đây là phần đưa ra giả thuyết nghiên cứu là gì, giả thuyết nghiên cứu có cơ sở lý thuyết hay thực tiễn nào để hỗ trợ và giả thuyết nghiên cứu có thể kiểm chứng được như thế nào. Giả thuyết nghiên cứu là một phát biểu hay một dự đoán về mối quan hệ giữa các biến số trong nghiên cứu. Giả thuyết nghiên cứu cần phải có tính khả thi, cụ thể, rõ ràng và có thể kiểm chứng được.

3.3. Thiết kế nghiên cứu

Đây là phần thiết kế nghiên cứu là gì, thiết kế nghiên cứu bao gồm những yếu tố nào và thiết kế nghiên cứu có thể thực hiện được như thế nào. Thiết kế nghiên cứu là một kế hoạch hay một phương pháp để thu thập, phân tích và kiểm định dữ liệu trong nghiên cứu. Thiết kế nghiên cứu cần phải có tính khả thi, cụ thể, rõ ràng và có thể thực hiện được.

>>> Tất cả đều có trong cuốn sách "Sách hướng dẫn thực hành Word từ cơ bản đến nâng cao"

ĐĂNG KÝ MUA NGAY

3.4. Thu thập dữ liệu

Ở phần này, bạn cần biết thu thập dữ liệu từ đâu, thu thập dữ liệu bằng cách nào và thu thập dữ liệu trong khoảng thời gian nào. Dữ liệu là những thông tin hay những số liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 

Dữ liệu có thể được thu thập từ các nguồn thứ cấp ( sách, báo, tạp chí, báo cáo, thống kê, internet…) hay từ các nguồn thứ nhất như khảo sát, phỏng vấn, quan sát, thí nghiệm,…). Dữ liệu cần phải có tính đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy và đại diện cho vấn đề nghiên cứu.

3.5. Phân tích dữ liệu

Đây là phần phân tích dữ liệu là gì, phân tích dữ liệu bằng cách nào, phân tích dữ liệu bằng công cụ nào và phân tích dữ liệu để làm gì. Phân tích dữ liệu là quá trình xử lý, sắp xếp, thống kê, so sánh, kiểm định và diễn giải dữ liệu trong nghiên cứu. 

Phân tích dữ liệu có thể được thực hiện bằng các phương pháp định tính (như phân tích nội dung, phân tích hành vi, phân tích ngữ nghĩa,…) hay bằng các phương pháp định lượng (phân tích tần số, phân tích phương sai, phân tích hồi quy, phân tích thống kê,…). Phân tích dữ liệu cần phải có tính khoa học, chặt chẽ, minh bạch và có ý nghĩa cho vấn đề nghiên cứu.

chuong-3.jpg

Tập trung vào nội dung nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu bài tiểu luận

3.6. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu

Bạn cần biết kiểm định giả thuyết nghiên cứu là gì, kiểm định giả thuyết nghiên cứu bằng cách nào, kiểm định giả thuyết nghiên cứu bằng công cụ nào và kiểm định giả thuyết nghiên cứu để làm gì. 

Kiểm định giả thuyết nghiên cứu là quá trình đánh giá mức độ chính xác và hợp lý của giả thuyết nghiên cứu, dựa trên các kết quả phân tích dữ liệu. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu có thể được thực hiện bằng các phương pháp định tính ( so sánh, đối chiếu, suy luận, diễn dân, nhận xét,…) hay bằng các phương pháp định lượng (kiểm định t, kiểm định F, kiểm định ANOVA, kiểm định hệ số tương quan,…). Kiểm định giả thuyết nghiên cứu cần phải có tính khoa học, chặt chẽ, minh bạch và có ý nghĩa cho vấn đề nghiên cứu.

3.7. Đánh giá kết quả nghiên cứu

Đây là phần đánh giá kết quả nghiên cứu là gì, đánh giá kết quả nghiên cứu bằng cách nào, đánh giá kết quả nghiên cứu bằng công cụ nào và đánh giá kết quả nghiên cứu để làm gì. Đánh giá kết quả nghiên cứu là quá trình tổng kết, rút ra bài học, định hướng và kiến nghị cho vấn đề nghiên cứu, dựa trên các kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu. Đánh giá kết quả nghiên cứu cần phải có tính khoa học, chặt chẽ, minh bạch và có ý nghĩa cho vấn đề nghiên cứu.

4. Chương 4: Đưa ra phần kết nhận xét và kết quả

Cách làm bài tiểu luận trong word sẽ được kết thúc bằng chương 4. Ở chương này sẽ đưa ra phần kết nhận xét và kết quả là phần kết thúc khi thực hiện cách trình bày bài tiểu luận trong word, bao gồm các nội dung như:

- Tóm tắt các kết quả nghiên cứu: Tóm tắt lại các kết quả chính, các giả thuyết được chấp nhận hay bác bỏ và các mối quan hệ giữa các biến số trong nghiên cứu. Tóm tắt các kết quả nghiên cứu cần phải có tính súc tích, rõ ràng và chính xác.

- Đánh giá các ưu nhược điểm, hạn chế và khó khăn của nghiên cứu: Nhận xét về các ưu điểm, nhược điểm, hạn chế và khó khăn của quá trình nghiên cứu, bao gồm các yếu tố như phương pháp nghiên cứu, dữ liệu, phân tích, kiểm định, kết quả,… Đánh giá các ưu nhược điểm, hạn chế và khó khăn của nghiên cứu cần phải có tính khách quan, trung thực và tự phê bình.

- Đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo: Đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo, bao gồm các ý tưởng, các vấn đề hay các phương pháp nghiên cứu mới, có thể mở rộng, bổ sung hay cải tiến cho nghiên cứu hiện tại. Đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo cần phải có tính sáng tạo, khả thi và có ý nghĩa cho vấn đề nghiên cứu.

- Đưa ra các kiến nghị hay gợi ý cho các bên liên quan: Đưa ra các kiến nghị hay gợi ý cho các bên liên quan, bao gồm các cá nhân, tổ chức hay nhóm nghiên cứu có quan tâm, có ảnh hưởng hay có thể áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Đưa ra các kiến nghị hay gợi ý cho các bên liên quan cần phải có tính thiết thực, hữu ích và có cơ sở.

chuong-4.jpg

Chương đưa ra phần kết nhận xét và kết quả là phần kết thúc bài tiểu luận

Một số lưu ý khi trích dẫn tài liệu tham khảo

Một số lưu ý khi trích dẫn tài liệu tham khảo là những điều cần chú ý để tránh vi phạm bản quyền, tôn trọng tác giả và tăng tính tin cậy của bài tiểu luận. Những điều bạn cần chú ý bao gồm:

- Chọn các nguồn tài liệu uy tín, chất lượng và cập nhật: Để đảm bảo các thông tin, ý kiến, dẫn chứng hay trích dẫn trong bài tiểu luận có tính chính xác, khoa học và phù hợp với vấn đề nghiên cứu. Các nguồn tài liệu uy tín, chất lượng và cập nhật thường là các nguồn tài liệu được xuất bản bởi các nhà xuất bản, các tạp chí, các tổ chức hay các cơ quan có uy tín trong lĩnh vực liên quan, và có ngày xuất bản gần đây.

- Trích dẫn đúng cách và ghi rõ nguồn gốc: Để tránh vi phạm bản quyền, tôn trọng tác giả và tăng tính tin cậy của bài tiểu luận. Trích dẫn đúng cách và ghi rõ nguồn gốc thường được thực hiện bằng cách tuân theo một định dạng nhất định ví dụ như APA, MLA, Harvard hay Chicago. Trích dẫn đúng cách và ghi rõ nguồn gốc bao gồm hai phần là trích dẫn trong nội dung và liệt kê trong phần tài liệu tham khảo.

+ Trích dẫn trong nội dung: Là cách thức để chỉ ra nguồn gốc của các thông tin, ý kiến, dẫn chứng hay trích dẫn trong nội dung bài tiểu luận. Trích dẫn trong nội dung thường được viết trong dấu ngoặc đơn, và bao gồm các thông tin như tên tác giả, năm xuất bản và số trang (nếu có). Ví dụ: (Nguyễn, 2020, tr. 15) hay (Trần & Lê, 2019, tr. 25-26).

+ Liệt kê trong phần tài liệu tham khảo: Là cách thức để cung cấp các thông tin chi tiết về các nguồn tài liệu mà người viết đã tham khảo, trích dẫn hay trình bày trong bài tiểu luận. Liệt kê trong phần tài liệu tham khảo thường được viết ở cuối bài tiểu luận, và bao gồm các thông tin như tên tác giả, năm xuất bản, tên tài liệu, tên nhà xuất bản, địa chỉ truy cập (nếu có). Ví dụ: Nguyễn Văn A. (2020). Cách viết bài tiểu luận trong word. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục. hay Trần Thị B. & Lê Văn C. (2019). Phương pháp nghiên cứu khoa học. Được truy cập ngày 15 tháng 4 năm 2020 từ [đây].

- Tránh sao chép, đạo văn hay sử dụng nguồn tài liệu không xác thực: Mục đích là để bảo vệ uy tín, trách nhiệm và đạo đức của người viết bài tiểu luận. Sao chép, đạo văn hay sử dụng nguồn tài liệu không xác thực là những hành vi vi phạm bản quyền, lợi dụng công sức của người khác hay lan truyền thông tin sai lệch. Sao chép, đạo văn hay sử dụng nguồn tài liệu không xác thực có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, như bị điểm thấp, bị khiển trách, bị đình chỉ hay bị khai trừ.

luu-y.jpg

Lưu ý khi trích dẫn tài liệu tham khảo trong tiểu luận

Lời kết

Bài viết trên đã hướng dẫn bạn cách trình bày bài tiểu luận trong word chuẩn nhất. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có thể viết bài tiểu luận một cách dễ dàng, chuyên nghiệp và hiệu quả. Mời bạn đọc quan tâm chủ đề tin học văn phòng cùng những chủ đề hot khác tham khảo thêm những khoá học Word mới tại Unica nhé!

>> Xem thêm: Cách trộn thư trong word 2007, 2010, 2013, 2016

[Tổng số: 23 Trung bình: 2]

Tags: Word
Trở thành hội viên
Tác giả
Nguyễn Trần Thành Giảng viên Quản trị mạng
10.2019 Giảng dạy lớp mạng ICND1 + ICND2 cho đài truyền hình VTV 08.2019 Giảng dạy lớp “Quản trị mạng Cisco CCNA” cho tập đoàn viễn Thông VNPT - Quảng Nam 05.2019 Giảng dạy lớp “Bảo mật và an toà...