Cách tính đơn giá trong Excel siêu đơn giản và nhanh chóng

Cách tính đơn giá trong Excel siêu đơn giản và nhanh chóng

Mục lục

Để có thể tiến hành việc tính đơn giá chính xác trong excel thì bạn cần nắm được các hàm và tổ chức bảng dữ liệu tốt. Hôm nay Unica sẽ bật mí cho bạn cách tính đơn giá trong excel đơn giản và chính xác nhất nhé.

cach-tinh-don-gia-trong-excel

Cách tính đơn giá trong excel

Cách thứ 1: Dùng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm MATCH

Khi thực hiện tham chiếu một giá trị theo nhiều điều kiện (từ 2 điều kiện trở lên), thường sẽ sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp cùng hàm MATCH. Điều quan trọng là phải biết cách xác định VLOOKUP theo giá trị nào và MATCH theo giá trị nào. 

- Mã công ty nằm tại cột đầu tiên trong đơn giá => Theo nguyên tắc hàm VLOOKUP thì giá trị tìm kiếm phải nằm ở vị trí cột đầu tiên. Cho nên VLOOKUP sẽ tìm theo mã công ty.

- Kết quả cần tìm của hàm VLOOKUP chính là đơn giá của các mã hàng, tương ứng theo cột thứ mấy trong bảng. Do vậy để xác định cột thứ mấy, bạn sẽ dùng hàm MATCH để xét giá trị Mã hàng.

Cấu trúc: VLOOKUP(Mã công ty, Bảng đơn giá, MATCH(mã hàng, dòng mã hàng, 0), 0). Khi thay thế các nội dung thành tọa độ tham chiếu ta có:

G3=VLOOKUP(C3,$B$14:$F$17,MATCH(B3,$B$13:$F$13,0),0)

cach-tinh-don-gia-trong-excel-1

Sử dụng hàm VLOOKUP

>> Xem thêm: Cách tính thời gian trong Excel siêu đơn giản, nhanh chóng

Cách thứ 2: Sử dụng hàm HLOOKUP kết hợp hàm MATCH

HLOOKUP cũng là 1 hàm tìm kiếm tương tự như VLOOKUP, chỉ thay đổi về phương hướng, chiều tìm kiếm. 

- Đối tượng tìm kiếm hàm HLOOKUP phải được nằm ở dòng đầu tiên của bảng tìm kiếm. Vì vậy bạn sẽ thấy dòng Mã hàng (dòng 13) là dòng đầu tiên của vùng bảng đơn giá hàng hóa. Do đó đối tượng tìm kiếm trong trường hợp này là Mã hàng.

- Kết quả là hàm HLOOKUP sẽ lấy tương ứng xuống bao nhiêu dòng? Dựa vào mã công ty để xác định dòng. Vì vậy chúng ta dùng hàm MATCH tìm theo Mã công ty.

Cấu trúc cụ thể: HLOOKUP(Mã hàng, Bảng đơn giá, MATCH(Mã công ty, cột Mã công ty, 0), 0) Khi thay các nội dung thành tọa độ tham chiếu ta có công thức tính đơn giá trong excel:

G3=VLOOKUP(C3,$B$14:$F$17,MATCH(B3,$B$13:$F$13,0),0)

cach-tinh-don-gia-trong-excel-2

Hàm HLOOKUP

Cách thứ 3: Dùng hai hàm INDEX và MATCH

Cùng tìm hiểu cách sử dụng INDEX MATCH như thế nào nhé. Khi nhắc tới INDEX MATCH, các bạn cần ghi nhớ 3 yếu tố sau:

- Vùng dữ liệu nào? Bạn cần tính đơn giá, do đó xét vùng B13:F17 là Bảng đơn giá.

- Kết quả ở dòng nào? Xác định dòng dựa vào hàm MATCH, tìm theo Mã công ty.

- Kết quả ở cột nào? Xác định số cột dựa theo hàm MATCH, tìm theo Mã hàng.

Cấu trúc cụ thể: INDEX(Bảng dữ liệu, MATCH(Mã công ty, Cột Mã công ty,0), MATCH(Mã hàng, dòng Mã hàng,0)) Khi thay các nội dung thành tọa độ tham chiếu ta có:

G3=INDEX($B$13:$F$17,MATCH(C3,$B$13:$B$17,0),MATCH(B3,$B$13:$F$13,0))

cach-tinh-don-gia-trong-excel-3

Áp dụng hàm INDEX

Cách thứ 4: Dùng hàm SUMPRODUCT xác định đơn giá theo điều kiện

Hàm SUMPRODUCT chính là một hàm sử dụng được trong rất nhiều trường hợp. Bạn có thể hoàn toàn ứng dụng hàm này trong việc xác định tính đơn giá dựa vào mã hàng trong excel theo nhiều điều kiện.

Cách dùng: Xét vào 2 điều kiện dạng mảng 2 chiều gồm: Mã hàng (vùng C13:F13) và Mã công ty (vùng B14:B17), kết quả tương ứng lấy trong vùng C14:F17

Khi thay đổi các nội dung thành tọa độ tham chiếu ta có:

G3=SUMPRODUCT(($B$14:$B$17=C3)*($C$13:$F$13=B3)*$C$14:$F$17)

cach-tinh-don-gia-trong-excel-4

Hàm SUMPRODUCT

Những cách này đều cho ra kết quả giống nhau. Có rất nhiều hàm mà bạn có thể dùng để kết nối với nhau giúp chúng ta đạt được kết quả như mong muốn. 

Tổng kết

Trên đây là cách tính đơn giá trong excel được Unica hướng dẫn vô cùng chi tiết mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn. Ngoài ra hãy tham khảo thêm các khóa học excel cơ bản đến nâng cao duy nhất trên Unica nhé.

>> Xem thêm: Cách tính IRR trong Excel siêu đơn giản, chính xác

Đánh giá :

Tags: Excel