Một số bài luận mẫu giới thiệu về gia đình bằng tiếng Anh hay nhất 

Một số bài luận mẫu giới thiệu về gia đình bằng tiếng Anh hay nhất 

Mục lục

Trong tiếng Anh gia đình là một trong những chủ đề vô cùng hay và dễ viết. Các từ vựng liên quan đến chủ đề này cũng không quá khó, tùy thuộc vào ý tưởng của bạn mà độ dài của đoạn văn sẽ khác nhau. Vậy làm sao để giới thiệu về gia đình của mình bằng tiếng Anh thật hay và ấn tượng? Ngay sau đây xin mời bạn cùng tham khảo 3 bài viết được Blog Unica sưu tầm nhé, hãy đọc thật kỹ và phát triển thêm ý tưởng của bạn.

giới thiệu về gia đình bằng tiếng Anh
Giới thiệu về gia đình bằng tiếng Anh

Bài 1:
 

“My Family is a small nuclear family which belongs to a middle class family. My family contains four members, a father, a mother, me and a small sister. Like other Indian families, we are not a big family. We live in Ghaziabad, India however my grandparents live in countryside. Together with my grandparents, my family becomes a small joint family. My family is a complete, positive and happy family gives me and my sister lots of love, warmth and security. I feel so happy in my family as it care me and fulfill my all the needs. A happy family provides following benefits to its members:

Family makes a man grow and develop into a complete human being.

It provides security and a lovely environment which helps us to share our happiness and problems.

Person living in family is happier than a person living alone.

It provides security from the outside conflicts.

A family provides happy, active, quick learner, smart and better new generations to the society and country.

A family makes a person emotionally and physically powerful, honest, and confident.”

Bài dịch: 

Gia đình tôi là một gia đình nhỏ thuộc tầng lớp trung lưu. Gia đình tôi có bốn thành viên, bố, mẹ, tôi và em gái nhỏ. Giống như các gia đình Ấn Độ khác, chúng tôi không phải là một gia đình lớn. Chúng tôi sống ở Ghaziabad, Ấn Độ tuy nhiên ông bà tôi lại sinh sống ở nông thôn. Cùng với ông bà, gia đình tôi được xem như một gia đình nhỏ. Gia đình tôi là một gia đình trọn vẹn, tích cực và hạnh phúc. Nó mang đến cho tôi và chị tôi rất nhiều tình yêu, sự ấm áp và sự an toàn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc trong gia đình vì mọi người quan tâm và đáp ứng mọi nhu cầu của tôi. Một gia đình hạnh phúc mang đến các lợi ích sau cho các thành viên của mình:

Gia đình giúp cho người đàn ông trưởng thành và phát triển thành một con người hoàn chỉnh.

Nó mang đến sự an toàn và một môi trường vô cùng tốt giúp chúng tôi chia sẻ sự hạnh phúc và các vấn đề của bản thân.

Người sống trong gia đình sẽ hạnh phúc hơn là người sống một mình.

Nó mang đến sự an toàn và giúp tránh được các xung đột bên ngoài.

Một gia đình trọn vẹn sẽ mang đến sự hạnh phúc, tích cực, học hỏi nhanh, thông minh và xây dựng một thế hệ mới tốt hơn cho xã hội và đất nước.

Một gia đình làm cho một người mạnh mẽ về mặt cảm xúc và thể chất, trung thực và tự tin.
Nguồn: indiacelebrating

Bài 2:

“My family is a small one with only three members: my mother, my brother, and I. My mother is a great woman who has always taken very good care of my brother and me. Unfortunately, she is currently unemployed, but we feel secure with her at home when we are. Every morning she fixes breakfast for us, and then my brother, who is in tenth grade, either walks or rides the bus to Overfelt High School. On the other hand, I work at Micro Lambda Wireless Company, but when I am not working I study English at San Jose College. Not only do my brother and I differ in age and occupation, but we are unlike in personality. While I am shy and quiet, my brother is very amusing because he is always telling jokes or saying something funny. In brief, we may be just a small family, but we always spend a good time together since our mother is so caring and my brother so amusing.” 

Bài dịch: 

Gia đình tôi là một gia đình nhỏ chỉ có ba thành viên: mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, người luôn chăm sóc tôi và anh tôi rất tốt. Thật không may, mẹ tôi hiện đang thất nghiệp, nhưng chúng tôi cảm thấy rất an toàn khi ở nhà với mẹ. Mỗi buổi sáng, mẹ chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi sau đó anh trai tôi, anh học lớp mười đi bộ hoặc đi xe buýt đến trường trung học Overfelt. Còn tôi, tôi làm việc tại Công ty không dây Micro Lamba, những khi tôi không làm việc, tôi học tiếng Anh tại trường đại học San Jose. Tôi và anh tôi không chỉ khác nhau về tuổi tác và nghề nghiệp, mà chúng tôi còn không giống nhau trong tính cách. Trong khi tôi nhút nhát và ít nói, anh tôi lại rất vui vì anh ấy luôn kể chuyện cười hoặc nói điều gì đó hài hước. Tóm lại, chúng tôi có thể chỉ là một gia đình nhỏ, nhưng chúng tôi luôn dành thời gian vui vẻ bên nhau vì mẹ chúng tôi rất quan tâm và anh trai tôi rất hài hước. Nguồn: enotes

Bài 3: 

“My family consists of my dad, mum, one brother, one sister and myself. My mum is a teacher and my dad is a doctor. We all live in a big house in a farm in the countryside. Furthermore, dad is fifty years old and mum is 45 years old.
My brother Sam is a students at high school and he is 17 years old. Similarly,  my sister is a student at high school and she is 16 years old. I have one aunt and one uncle. I have two nephews and one niece.

Finally,  I am 19 years old and I am at college studying to be a mechanical engineer. We like to go out to the beach at the weekends. We also like camping during summer holidays.”

Bài dịch:

Gia đình tôi gồm có bố, mẹ tôi, một anh trai, một chị gái và tôi. Mẹ tôi là một giáo viên và bố tôi là một bác sĩ. Tất cả chúng tôi sống trong một ngôi nhà lớn trong một trang trại ở miền quê. Thêm vào đó, bố năm mươi tuổi và mẹ bốn lăm tuổi.

Anh trai tôi là Sam là học sinh cấp ba và anh ấy 17 tuổi. Cũng như vậy, chị tôi là học sinh cấp ba và chị 16 tuổi. Tôi có một người dì và một người chú. Tôi có hai cháu trai và một cháu gái.
Còn tôi, tôi 19 tuổi và tôi đang học đại học để trở thành kỹ sư cơ khí. Chúng tôi thích đi ra biển vào cuối tuần. Chúng tôi cũng thích cắm trại trong kỳ nghỉ hè.                                    Nguồn: eslpages

Với 3 bài luận và Unica vừa chia sẻ về chủ để gia đình trên đây, hi vọng sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc viết một bài giới thiệu về gia đình mình bằng tiếng Anh thật hay và hiệu quả. Cùng với đó, để giao tiếp hiệu quả, việc cải thiện khả năng phát âm với khóa học Phát âm tiếng Anh giọng Mỹ dành cho người Việt được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu giúp bạn nâng cao khả năng nói tiếng Anh cũng như chnh phục mọi kỳ thi học thuật một cách tốt nhất.

Chúc bạn thành công!

Đánh giá :

Tags: Tiếng Anh Kiến thức