Phát triển thị trường là gì? Các chiến lược phát triển thị trường

Phát triển thị trường là gì? Các chiến lược phát triển thị trường

Mục lục

Phát triển thị trường là một quá trình quan trọng trong chiến lược kinh doanh, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng biến động và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Đối với các doanh nghiệp, khả năng phát triển thị trường không chỉ đồng nghĩa với việc mở rộng quy mô kinh doanh mà còn liên quan mật thiết đến việc duy trì và tăng cường sức mạnh cạnh tranh. Bài viết này sẽ đi sâu vào khám phá phát triển thị trường là gì và tìm hiểu về những chiến lược quan trọng mà các doanh nghiệp có thể áp dụng để đạt được mục tiêu này. Mời bạn cùng Unica theo dõi nội dung dưới đây nhé!

Phát triển thị trường là gì?

Phát triển thị trường là gì? Phát triển thị trường là một chiến lược kinh doanh, nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp, bằng cách tìm kiếm và thu hút các khách hàng mới hoặc tăng cường sự hiện diện và sự thâm nhập vào các thị trường hiện có. Phát triển thị trường có thể bao gồm các hoạt động như:

- Mở rộng địa lý

- Mở rộng kênh phân phối

- Mở rộng phân khúc khách hàng

- Mở rộng dòng sản phẩm

-...

phat-trien-thi-truong.jpg

Phát triển thị trường là một chiến lược kinh doanh, nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp

Tại sao cần có chiến lược phát triển thị trường?

Chiến lược phát triển thị trường là một yếu tố quan trọng đối với sự phát triển và thành công của doanh nghiệp. Những lợi ích nó mang tới cho doanh nghiệp có thể kể tới là:

- Tăng doanh thu và lợi nhuận: Bằng cách tăng số lượng và giá trị của các giao dịch bán hàng, cũng như giảm thiểu chi phí và rủi ro.

- Tăng cường năng lực cạnh tranh: Bằng cách tạo ra sự khác biệt và ưu thế so với các đối thủ cạnh tranh, cũng như tận dụng các cơ hội và thách thức của thị trường.

- Tăng cường sự gắn kết và trung thành của khách hàng: Bằng cách đáp ứng và vượt quá kỳ vọng của khách hàng, cũng như tạo ra sự hài lòng và niềm tin cho khách hàng.

- Tăng cường sự đổi mới và sáng tạo: Bằng cách khuyến khích và thúc đẩy việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm hay dịch vụ mới, cũng như cải tiến và nâng cấp sản phẩm hay dịch vụ hiện có.

ly-do-can-phat-trien-thi-truong.jpg

Lý do cần phát triển thị trường

Các loại chiến lược phát triển thị trường là gì?

Có nhiều loại chiến lược phát triển thị trường mà doanh nghiệp có thể áp dụng, tùy thuộc vào mục tiêu, đối tượng và sản phẩm hay dịch vụ của mình. Dưới đây là 4 loại chiến lược phát triển thị trường phổ biến nhất, theo mô hình ma trận Ansoff:

1. Thâm nhập thị trường

Đây là chiến lược phát triển thị trường, nhằm tăng cường sự hiện diện và sự thâm nhập vào các thị trường hiện có, bằng cách tăng số lượng và tần suất mua hàng của khách hàng hiện tại hoặc thu hút khách hàng của các đối thủ cạnh tranh. Đây là chiến lược có rủi ro thấp nhất, nó dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm về thị trường và sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp.

tham-nhap-thi-truong.jpg

Thâm nhập thị trường nhằm tăng cường sự hiện diện và sự thâm nhập vào các thị trường hiện có

2. Phát triển thị trường

Đây là chiến lược phát triển thị trường, nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp, bằng cách tìm kiếm và thu hút các khách hàng mới, ở các thị trường mới. 

Đây là chiến lược có rủi ro cao hơn, nó đòi hỏi doanh nghiệp phải nghiên cứu và thích ứng với các thị trường mới, có thể có sự khác biệt về văn hóa, pháp luật, hành vi và nhu cầu của khách hàng.

3. Phát triển sản phẩm

Phát triển sản phẩm bằng cách phát triển và giới thiệu các sản phẩm hay dịch vụ mới, cải tiến và nâng cấp các sản phẩm hay dịch vụ hiện có để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng hiện tại, hoặc thu hút khách hàng mới. 

Đây là chiến lược có rủi ro cao hơn, nó đòi hỏi doanh nghiệp phải nghiên cứu và phát triển sản phẩm hay dịch vụ mới, có thể có sự cạnh tranh và thay thế từ các sản phẩm hay dịch vụ khác.

phat-trien-san-pham.jpg

Phát triển sản phẩm bằng cách phát triển và giới thiệu các sản phẩm hay dịch vụ mới, cải tiến và nâng cấp các sản phẩm hay dịch vụ hiện có

4. Đa dạng hóa

Mục đích của đa dạng hóa là để mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp, bằng cách phát triển và giới thiệu các sản phẩm hay dịch vụ mới, ở các thị trường mới. 

Đây là chiến lược có rủi ro cao nhất vì nó đòi hỏi doanh nghiệp phải nghiên cứu và thích ứng với cả thị trường và sản phẩm hay dịch vụ mới. Đa dạng hóa có thể có sự khác biệt và không liên quan đến thị trường và sản phẩm hay dịch vụ hiện tại của doanh nghiệp.

Quy trình phát triển thị trường cho doanh nghiệp

Sau khi đã biết phát triển thị trường là gì và lựa chọn loại chiến lược phát triển thị trường phù hợp, doanh nghiệp cần thực hiện quy trình phát triển thị trường, để có thể xác định mục tiêu, phương pháp và kế hoạch hành động một cách có hệ thống và khoa học. Quy trình phát triển thị trường gồm có các bước sau:

1. Bước 1: Xác định mục tiêu cho chiến lược

Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất, nó sẽ giúp doanh nghiệp xác định được mục tiêu cho chiến lược phát triển thị trường, là những điều mà doanh nghiệp muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định, dựa trên tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Mục tiêu cho chiến lược phát triển thị trường cần phải cụ thể, đo lường, có thể đạt được, có ý nghĩa và có thời hạn (SMART).

xac-dinh-muc-tieu-cho-chien-luoc.jpg

Xác định mục tiêu cho chiến lược

2. Bước 2: Phân tích thị trường tiềm năng

Để phân tích thị trường tiềm năng, doanh nghiệp cần phải xác định và đánh giá các yếu tố như kích thước, tăng trưởng, cạnh tranh, khách hàng, nhu cầu và xu hướng của thị trường.

3. Bước 3: Lựa chọn chiến lược phát triển thị trường và thực thi

Để lựa chọn và thực thi chiến lược phát triển thị trường, doanh nghiệp cần phải xác định và thực hiện các hoạt động như tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới, tăng cường sự hiện diện và sự thâm nhập vào thị trường hiện có, phát triển và giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ mới hoặc cải tiến và nâng cấp sản phẩm hay dịch vụ hiện có.

chon-chien-luoc-phat-trien-thi-truong.jpg

Lựa chọn chiến lược phát triển thị trường và thực thi

4. Bước 4: Xác định nguồn lực cho chiến lược

Đây là bước giúp doanh nghiệp xác định nguồn lực cho chiến lược phát triển thị trường, là những nguồn lực mà doanh nghiệp cần phải có để thực hiện chiến lược một cách hiệu quả và thành công. Nguồn lực cho chiến lược phát triển thị trường có thể bao gồm: nguồn lực tài chính, nguồn lực nhân lực, nguồn lực vật chất, nguồn lực thông tin, và nguồn lực thời gian.

5. Bước 5: Đánh giá kết quả 

Đây là bước cuối cùng và cũng quan trọng không kém, nó sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá kết quả của chiến lược phát triển thị trường, là việc đo lường và đánh giá hiệu quả và hiệu suất của các hoạt động theo chiến lược, để xác định được mức độ đạt được mục tiêu, cũng như nhận biết và khắc phục các vấn đề và khó khăn. Để đánh giá kết quả của chiến lược phát triển thị trường, doanh nghiệp cần phải sử dụng các công cụ và phương pháp như báo cáo, biểu đồ, bảng số liệu, khảo sát, phản hồi,...

danh-gia-ket-qua-phat-trien-thi-truong.jpg

Đánh giá kết quả phát triển thị trường

Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường là gì?

Phát triển thị trường là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự cân nhắc và thận trọng của doanh nghiệp. Nó bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, có thể là thuận lợi hoặc bất lợi, có thể kiểm soát được hoặc không kiểm soát được. Dưới đây là một số yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường:

1. Các yếu tố nội bộ của công ty

Đây là các yếu tố liên quan đến năng lực, hoạt động và chiến lược của công ty, có thể kiểm soát được bởi công ty. Các yếu tố nội bộ có thể ảnh hưởng đến phát triển thị trường như mục tiêu, nguồn lực, sản phẩm hay dịch vụ, giá cả, chất lượng, khả năng đổi mới, khả năng cạnh tranh, văn hóa,...

danh-gia-cac-yeu-to-noi-bo-cong-ty.jpg

Đánh giá các yếu tố nội bộ của công ty

2. Các yếu tố bên ngoài

Đây là các yếu tố liên quan đến môi trường, thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh, có thể không kiểm soát được. Các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến phát triển thị trường như kích thước, tăng trưởng, cạnh tranh, khách hàng, nhu cầu, xu hướng, văn hóa, pháp luật, chính trị, kinh tế, xã hội,...

Ví dụ về các chiến lược phát triển thị trường thành công

Có nhiều ví dụ về các chiến lược phát triển thị trường thành công của các công ty nổi tiếng trên thế giới như:

1. Starbucks

Đây là một công ty bán cà phê lớn nhất thế giới, với hơn 30.000 cửa hàng trên hơn 80 quốc gia. Starbucks đã áp dụng chiến lược phát triển thị trường bằng cách mở rộng địa lý, mở rộng kênh phân phối, mở rộng phân khúc khách hàng và phát triển sản phẩm. 

vi-du-tham-nhap-thi-truong-cua-Starbucks.jpg

Ví dụ thâm nhập thị trường của Starbucks

Starbucks đã mở rộng địa lý vào các thị trường mới như Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, mở rộng kênh phân phối qua các siêu thị, máy bán hàng, giao hàng tận nơi. Starbucks mở rộng phân khúc khách hàng qua các sản phẩm dành cho trẻ em, người ăn chay, người yêu thích sức khỏe. Ngoài ra, Starbucks còn phát triển sản phẩm qua các sản phẩm mới như cà phê đá, cà phê trái cây và cà phê hữu cơ.

2. Apple

Apple là một công ty công nghệ hàng đầu thế giới, với các sản phẩm nổi tiếng như iPhone, iPad, Macbook, Apple Watch và Apple TV. Apple đã áp dụng chiến lược phát triển thị trường bằng cách phát triển sản phẩm, đa dạng hóa và thâm nhập thị trường. 

Apple đã phát triển sản phẩm bằng cách tạo ra các sản phẩm mới có tính năng và thiết kế đột phá như iPhone X, AirPods và HomePod. Công ty đã đa dạng hóa bằng cách mở rộng sang các lĩnh vực mới như dịch vụ truyền thông, y tế, và giáo dục, thâm nhập thị trường bằng cách giảm giá và tăng cường quảng cáo cho các sản phẩm hiện có.

vi-du-tham-nhap-thi-truong-cua-Apple.jpg

Ví dụ thâm nhập thị trường của Apple

3. Coca-Cola

Đây là một công ty nước giải khát lớn nhất thế giới, với hơn 500 thương hiệu và hơn 200 quốc gia. Coca-Cola đã áp dụng chiến lược phát triển thị trường bằng cách phát triển thị trường, phát triển sản phẩm và thâm nhập thị trường. 

Coca-Cola đã phát triển thị trường bằng cách tìm kiếm và thu hút các khách hàng mới ở các thị trường mới như Châu Phi, Trung Đông và Đông Nam Á. Doanh nghiệp này đã phát triển sản phẩm bằng cách đa dạng hóa các loại nước giải khát như nước trái cây, nước khoáng, và nước tăng lực. Coca-Cola thâm nhập thị trường bằng cách tăng cường sự hiện diện và sự thâm nhập vào các thị trường hiện có như Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.

vi-du-tham-nhap-thi-truong-cua-Coca-Cola.jpg

Ví dụ thâm nhập thị trường của Coca-Cola

Một số câu hỏi liên quan đến chiến lược phát triển thị trường

Để hiểu rõ hơn về chiến lược phát triển thị trường, bạn có thể tham khảo một số câu hỏi liên quan đến chủ đề này như:

1. Nghiên cứu cơ hội phát triển thị trường để lên chiến lược có cần thiết không?

Nghiên cứu cơ hội phát triển thị trường là một bước cần thiết để lên chiến lược phát triển thị trường. Việc này giúp doanh nghiệp xác định được các thị trường tiềm năng, có thể mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm hay dịch vụ của mình, cũng như đánh giá được sự hấp dẫn, khả thi và rủi ro của các thị trường đó.

2. Doanh nghiệp thiết lập mục tiêu tăng trưởng trong chiến lược phát triển thị trường như thế nào?

Thiết lập mục tiêu tăng trưởng là một bước quan trọng trong chiến lược phát triển thị trường. Thiết lập mục tiêu tăng trưởng giúp doanh nghiệp xác định được mức độ tăng trưởng mong muốn, cũng như các tiêu chí để đo lường và đánh giá kết quả của chiến lược. Mục tiêu tăng trưởng có thể bao gồm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, tăng thị phần, tăng số lượng khách hàng, tăng mức độ hài lòng và trung thành của khách hàng,...

thiet-lap-muc-tieu-khi-phat-trien-thi-truong.jpg

Thiết lập mục tiêu tăng trưởng là một bước quan trọng trong chiến lược phát triển thị trường

3. Giải pháp nào hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chiến lược phát triển thị phần, thị trưởng hiệu quả?

Đây là một câu hỏi thú vị vì có nhiều giải pháp có thể hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chiến lược phát triển thị phần, thị trưởng hiệu quả. Một số giải pháp có thể kể đến như sử dụng các công cụ và phương pháp nghiên cứu thị trường, sử dụng các công cụ và phương pháp phân tích dữ liệu, sử dụng các công cụ và phương pháp lập kế hoạch và quản lý dự án, sử dụng các công cụ và phương pháp đo lường và đánh giá kết quả,...

Tổng kết

Như vậy qua bài viết này, chắc hẳn bạn đã biết phát triển thị trường là gì. Phát triển thị trường không chỉ là việc mở rộng quy mô kinh doanh, mà còn là một quá trình đòi hỏi sự nhạy bén, sáng tạo và linh hoạt từ phía doanh nghiệp. Đối mặt với những thách thức và cơ hội ngày càng đa dạng, các chiến lược phát triển thị trường trở nên quan trọng để giữ vững và nâng cao vị thế cạnh tranh. Mong rằng với những chia sẻ bên trên của chúng tôi, bạn có thể tự nghiên cứu và phát triển thị trường của doanh nghiệp mình.

Đánh giá :

Tags: Bán hàng Online
Trở thành hội viên