Kế toán thuế là gì? Quy trình làm kế toán thuế đúng chuẩn

Kế toán thuế là gì? Quy trình làm kế toán thuế đúng chuẩn

Mục lục

Kế toán thuế là khái niệm rất quen thuộc với các doanh nghiệp vì đơn vị nào cũng cần phải có bộ phận kế toán thuế với các cơ quan nhà nước. Mời các bạn cùng Unica tìm hiểu chi tiết Kế toán thuế là gì cách kê khai như thế nào rong bài viết này nhé.

Kế toán thuế là gì?

Kế toán thuế được hiểu là kế toán phụ trách về các vấn đề tính toán và khai báo thuế trong doanh nghiệp. Ngoài ra kế toán còn là nghĩa vụ của công ty, doanh nghiệp đối với nhà nước. Kế toán thuế sẽ giúp nhà nước quản lý được nền kinh tế nhiều thành phần.

Doanh nghiệp có thể nắm được tình hình sản xuất kinh doanh và số tiền đóng góp vào quỹ quốc gia thông qua kế toán thuế. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ thực hiện các vấn đề về thuế rõ ràng giúp báo cáo thuế được thuận lợi. Khái niệm được trình bày cụ thể trong khóa học nguyên lý kế toán của Unica bạn có thể tham khảo.

ke-toan-thue-la-gi

Kế toán thuế là gì?

Vai trò và nhiệm vụ của kế toán thuế là gì?

Kế toán thuế chính là bộ phận thực hiện việc kê khai và nộp lệ phí môn bài. Trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp bộ phận kế toán thuế sẽ thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh của doanh nghiệp để theo dõi và hạch toán kế toán

- Lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và nộp thuế cho cả công ty

- Lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế cuối năm, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

- Trực tiếp làm việc cùng với các cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.

vai-tro-cua-ke-toan-thue-la-gi

Vai trò của kế toán thuế

Kiểm tra đối chiếu hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với bảng kê thuế đầu vào và đầu ra từng cơ sở

- Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn công ty và phân loại theo thuế suất

- Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ

- Theo dõi và báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách và hoàn thuế của công ty

- Đối chiếu bảng số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với phần quyết toán

- Lập hồ sơ hoàn thuế khi có dấu hiệu phát sinh

- Lập các báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất

- Kiểm tra hóa đơn đầu vào

- Kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế

- Cập nhật tất cả thông tin về luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ quy định có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để cơ sở biết thực hiện

- Lập kế hoạch về thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách

- Cập nhật theo dõi giao nhận các hóa đơn

- Hàng tháng và hàng quý năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

Công việc của kế toán thuế là gì?

Các công việc của nhân viên kế toán thuế được chia thành các loại sau đây: Công việc đầu năm cần làm, công việc phải làm hàng ngày, công việc hàng tháng, công việc hàng quý và công việc cuối năm cần phải làm.

Công việc kế toán thuế đầu năm

Những công việc đầu năm mà kế toán thuế cần làm đó là kê khai và nộp thuế môn bài đồng thời nộp tờ khai các loại thuế và nộp báo cáo sử dụng các hóa đơn.

- Kê khai và nộp thuế môn bài: Loại thuế mà các doanh nghiệp mới thành lập phải nộp vào đầu năm. Kế toán thuế cần phải kê khai và nộp thuế môn bài muộn nhất là vào ngày 31 tháng 1 theo quy định pháp luật.

- Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tháng 12 hoặc quý IV của năm trước.

- Nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính của quý IV trong năm trước.

- Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý IV của năm trước đó.

cong-viec-ke-toan-thue-dau-nam

Công việc của kế toán thuế

Công việc hàng ngày cần làm

Những công việc hàng ngày mà kế toán thuế cần làm đó là tập hợp, xử lý các loại hóa đơn và chứng từ phát sinh, đồng thời tiến hành hạch toán các chứng từ như:

- Thu thập các hóa đơn đầu ra và đầu vào.

- Xử lý và kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp của hóa đơn, tránh trường hợp sai lệch thông tin trên hóa đơn.

- Nộp tiền thuế nếu có các loại thuế phải nộp phát sinh để tránh trường hợp bị phạt do nộp chậm hoặc nộp trễ.

- Hạch toán những nghiệp vụ trong ngân hàng gồm tiền đến, tiền đi.

- Nộp tiền vào ngân sách của Nhà nước để hạch toán các nghiệp vụ về quỹ dựa vào các loại phiếu chi, phiếu thu.

- Sắp xếp, lưu trữ các hóa đơn, chứng từ thật khoa học để có thể tìm kiếm một cách nhanh chóng khi cần.

cong-viec-ke-toan-thue-hang-ngay

Công việc hàng ngày cần làm của kế toán thuế

Công việc hàng tháng

Hàng tháng, kế toán thuế cần phải đảm bảo những đầu việc sau đây:

- Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có doanh thu 50 tỷ đồng trở lên.

- Thành lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân nếu doanh nghiệp phát sinh số thuế TNCN từ 50 triệu VNĐ trở lên.

- Lập tờ khai cho loại thuế khác.

- Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (nếu doanh nghiệp thành lập dưới 12 tháng).

- Thực hiện bút toán phân bổ các dụng cụ, công cụ và trích hao tài sản cố định.

- Cân đối chỉ tiêu ở trên bảng cân đối kế toán và có phương án xử lý, tránh dồn việc vào cuối năm.

cong-viec-ke-toan-thue-hang-thang

Công việc hàng tháng

Công việc hàng quý

Kế toán thuế có nhiệm vụ lập các báo cáo theo quý. Những loại báo cáo này sẽ bao gồm:

- Tờ kê khai thuế GTGT (nếu doanh nghiệp mới thành lập và doanh thu lớn hơn 50 tỷ VNĐ)

- Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân

- Báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp (những hóa đơn đã dùng, những hóa đơn bị hỏng)

Lưu ý rằng: Hạn nộp của các báo cáo trên là vào ngày 30 của tháng đầu tiên của quý sau.

Công việc cuối năm

Vào cuối năm, kế toán thuế sẽ có rất nhiều việc quan trọng phải làm:

- Hoàn thành báo cáo tài chính cho cả năm. Đây là công việc quan trọng nhất. Báo cáo tài chính năm sẽ gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BC tài chính, Bảng cân đối số phát sinh tài khoản.

- Lập báo cáo thuế quý IV.

- Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN của năm

- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của năm

In các loại sổ sách phục vụ cho việc quyết toán thuế và việc thanh tra của kiểm toán. Những loại sổ sách này bao gồm: Sổ cái các tài khoản, Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi ngân hàng,Sổ chi tiết các tài khoản, Bảng trích khấu hao tài sản cố định, Phiếu thu – chi…

cong-viec-ke-toan-thue-hang-nam

Công việc cuối năm

Cách làm kế toán thuế

Cách làm kế toán thuế cho doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp đang hoạt động có sự khác biệt.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập

- Bước 1: Tiếp nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

- Bước 2: Tạo tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp

- Bước 3: Mua phần mềm chữ ký số để thuận tiện công việc kê khai thuế - qua mạng và đăng ký nộp thuế điện tử. Hoặc thuê dịch vụ kê khai thuế để tránh các sai phạm.

- Bước 4: Tạo tờ khai và nộp thuế môn bài

- Bước 5: Tính thuế giá trị gia tăng và lập mẫu 06/GTGT gửi cơ quan thuế

- Bước 6: Tổng hợp hóa đơn, chứng từ để thực hiện báo cáo và nộp thuế

- Bước 7: Thực hiện hạch toán sổ sách dựa trên các chứng từ hóa đơn

- Bước 8: Thực hiện đối chiếu sổ sách, lập báo cáo tài chính năm

- Bước 9:Tiến hành in sổ sách, ký, đóng dấu

- Bước 10: Lưu trữ chứng từ, sổ sách

Doanh nghiệp đang hoạt động

Với những doanh nghiệp đang hoạt động, khi làm kế toán thuế công ty cần lưu ý việc tiếp nhận, bàn giao chứng từ, sổ sách kế toán.

cach-lam-ke-toan-thue

Cách làm kế toán thuế

Quy trình kế toán thuế

Quy trình làm kế toán thuế được thực hiện theo trình tự các bước sau đây:

- Bước 1: Kiểm tra và giải quyết toàn bộ các nghiệp vụ kế toán phát sinh

- Bước 2: Lập chứng từ kế toán

- Bước 3: Ghi chép sổ sách kế toán

- Bước 4: Thực hiện các công việc của kế toán ở thời điểm cuối kỳ

- Bước 5: Lập bảng cân đối sổ sách, chi phí và các số liệu phát sinh

- Bước 6: Lập bản báo cáo tài chính và thực hiện quyết toán thuế

quy-trinh-ke-toan-thue

Quy trình kế toán thuế

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ thông tin tổng quan về kế toán thuế là gì mà các bạn đọc cần nắm rõ. Để trở thành một kế toán thuế chuyên nghiệp không chỉ cần nắm vững chuyên môn mà còn cần sự tỉ mỉ cao và trách nhiệm trong công việc. Đồng thời để nâng cao kỹ năng của mình tốt hơn thì đừng bỏ lỡ khóa học kế toán tổng hợp online tại Unica nhé. 

Đánh giá :

Tags: Kế Toán