Cách chuyển thời gian thành giờ, cách đổi giờ ra phút trong Excel

Cách chuyển thời gian thành giờ, cách đổi giờ ra phút trong Excel

Mục lục

Excel là một phần mềm quản lý dữ liệu phổ biến và hữu ích, cho phép người dùng thực hiện nhiều tính toán và xử lý dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác. Trong Excel, có nhiều cách để chuyển đổi thời gian thành giờ, cũng như cách đổi giờ ra phút trong excel. Nếu bạn vẫn chưa biết đó là những cách nào hãy theo dõi bài viết dưới đây của Unica nhé. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng các công thức, hàm và tính năng của Excel để làm được điều này.

Cách chuyển đổi thời gian thành giờ trong Excel

Để chuyển đổi thời gian thành giờ trong Excel, bạn có thể sử dụng 3 công thức sau:

1. Công thức 1: Phép toán

Phép toán để chuyển đổi giá trị giờ thành số trong Excel nhanh nhất là lấy giá trị của ô cần tìm nhân với 24. Trong trường hợp muốn lấy Complete hours, bạn cần dùng thêm hàm INT để bỏ phần lẻ

Ví dụ: Cho bảng ví dụ sau:

cho-bang-du-lieu.jpg

Yêu cầu: Chuyển đổi thời gian thành giờ trong Excel, lấy cả Complete hours.

Cách thực hiện:

- Bước 1: Ở ô B2 nhập công thức =A2*24.

nhap-cong-thuc.jpg

Nhập công thức

- Bước 2: Nhấn enter, kết quả tính của ô B2 sẽ là 6,5 giờ.

ket-qua.jpg

Kết quả tính của ô B2 là 6,5

- Bước 3: Kéo con trỏ chuột xuống các ô bên dưới sẽ thu được kết quả đổi thời gian ra giờ như sau:

keo-tha-chuot-de-thu-duoc-ket-qua-cac-o-ben-duoi.jpg

- Bước 4: Ở ô C2 nhập công thức =INT(B2).

nhap-ham-int.jpg

Nhập hàm INT

- Bước 5: Nhấn enter sẽ thu được kết quả ở ô C2 là 6.

ket-qua-tinh-int.jpg

Kết quả tính INT của C2

- Bước 6: Kéo con trỏ chuột xuống các ô bên dưới sẽ thu được kết quả Complete hours như sau:

keo-tha-chuot-se-thu-duoc-ket-qua-tinh-int-cua-cac-o-ben-duoi.jpg

>>> Tất cả đều có trong cuốn sách "HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH EXCEL TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO"

ĐĂNG KÝ MUA NGAY

2. Công thức 2: Hàm CONVERT

Hàm CONVERT là một hàm của Excel cho phép bạn chuyển đổi một số từ một đơn vị sang một đơn vị khác. 

Công thức tổng quát của hàm CONVERT là:

=CONVERT(number; “day”;“hr”)

Ví dụ: Cho bảng ví dụ sau:

cho-bang-du-lieu.jpg

Yêu cầu: Chuyển đổi thời gian thành giờ trong Exce bằng hàm CONVERT.

Cách thực hiện:

- Bước 1: Ở ô B2 nhập công thức =CONVERT(A2; "day";"hr").

nhap-cong-thuc.jpg

Nhập công thức hàm CONVERT

- Bước 2: Nhấn enter sẽ thu được kết quả ở ô B2 như dưới đây:

ket-qua.jpg

- Bước 3: Kéo thả chuột xuống ô B3, B3 và B5 sẽ thu được bảng kết quả dưới đây:

keo-tha-chuot-de-thu-duoc-ket-qua-cac-o-ben-duoi.jpg

3. Công thức 3: Hàm HOUR

Hàm HOUR trả về số giờ trong một khoảng thời gian. Cú pháp của hàm này là:

=HOUR(serial_number)+MINUTE(serial_number)/60+SECOND(serial_number)/3600

Trong đó: 

- serial_number: Thời gian cần đổi ra giờ trong bảng tính

Ví dụ: Cho bảng ví dụ sau:

cho-bang-du-lieu.jpg

Yêu cầu: Chuyển đổi thời gian thành giờ trong Exce bằng hàm HOUR.

Cách thực hiện:

- Bước 1: Nhập công thức hàm HOUR vào ô B2=HOUR(A2)+MINUTE(A2)/60+SECOND(A2)/3600.

nhap-cong-thuc.jpg

Nhập công thức tính hàm HOUR

- Bước 2: Nhấn enter, kết quả ô B2 sẽ trả về là 6.

ket-qua.jpg

Kết quả ô B2 sẽ trả về là 6

- Bước 3: Kéo thả chuột xuống các ô bên dưới để copy công thức sẽ thu được bảng kết quả cuối cùng như sau:

keo-tha-chuot-de-thu-duoc-ket-qua-cac-o-ben-duoi.jpg

>>> Xem thêm: Hướng dẫn nhanh 3 cách chỉnh kích thước ô trong excel

Hướng dẫn cách đổi giờ ra phút trong excel

Trong nhiều trường hợp, bạn cần đổi thời gian ra phút trong excel. Cũng giống như quy đổi thời gian ra giờ, trong trường hợp của phút cũng sẽ có 3 cách sau:

1. Công thức 1: Cách đổi giờ ra phút trong excel bằng phép toán

Muốn quy đổi thời gian ra phút, bạn nhân giá trị thời gian với 1440. Con số 1440 được tính ra từ phép toán 24 giờ*60 phút. Trong trường hợp muốn lấy Complete minutes, bạn cần dùng thêm hàm INT.

Ví dụ: Cho bảng ví dụ sau:

cho-bang-du-lieu.jpg

Yêu cầu: Chuyển đổi thời gian thành phút trong Excel, lấy cả Complete minutes.

Cách thực hiện:

- Bước 1: Nhập công thức tính vào ô B19=A19*1440.

nhap-cong-thuc.jpg

Nhập công thức tính

- Bước 2: Nhấn enter sẽ thu được kết quả như dưới đây:

ket-qua.jpg

Ô B19 nhảy ra kết quả là 45,5

- Bước 3: Kéo thả chuột xuống các ô bên dưới sẽ thu được bảng kết quả tính như sau:

keo-tha-chuot-de-thu-duoc-ket-qua-cac-o-ben-duoi.jpg

- Bước 4: Dùng hàm INT ở ô C19 theo công thức =INT(B19).

nhap-ham-int.jpg

Nhập hàm INT

- Bước 5: Nhấn enter, kết quả ô C19 trả về là 45 phút.

ket-qua-tinh-int.jpg

Kết quả tính INT

- Bước 6: Kéo thả chuột xuống các ô bên dưới sẽ thu được bảng kết quả tính Complete minutes như sau:

keo-tha-chuot-se-thu-duoc-ket-qua-tinh-int-cua-cac-o-ben-duoi.jpg

2. Công thức 2: Cách đổi giờ ra phút trong excel bằng hàm CONVERT

Hàm CONVERT là một hàm của Excel cho phép bạn chuyển đổi một số từ một đơn vị sang một đơn vị khác. 

Công thức tổng quát của hàm CONVERT để quy đổi thời gian ra phút là:

=CONVERT(number;“day”; “mn”)

Ví dụ: Cho bảng ví dụ sau:

cho-bang-du-lieu.jpg

Yêu cầu: Chuyển đổi thời gian thành phút trong Excel bằng hàm CONVERT.

Cách dùng hàm quy đổi giờ ra phút được thực hiện như sau:

- Bước 1: Ở ô B10, bạn nhập công thức hàm CONVERT là =CONVERT(A10; "day";"mn").

nhap-cong-thuc.jpg

Nhập công thức

- Bước 2: Nhấn enter sẽ thu được kết quả ở ô B10 là 390.

ket-qua.jpg

Kết quả ở ô B10 là 390

- Bước 3: Kéo thả chuột xuống phía dưới để copy phép tính sẽ thu được bảng kết quả cuối cùng như sau:

keo-tha-chuot-de-thu-duoc-ket-qua-cac-o-ben-duoi.jpg

3. Công thức 3: Cách đổi giờ sang phút bằng hàm MINUTE

Công thức hàm Minute như sau:

=HOUR(serial_number)*60+MINUTE(serial_number)+SECOND(serial_number)/60

Trong đó:

- serial_number: Thời gian cần đổi ra giờ trong bảng tính

Ví dụ: Cho bảng ví dụ sau:

cho-bang-du-lieu.jpg

Yêu cầu: Đổi thời gian trong bảng sau ra phút bằng cách dùng hàm MINUTE.

Cách đổi giờ ra phút trong excel bằng hàm MINUTE như sau:

- Bước 1: Nhập công thức =HOUR(A11)*60+MINUTE(A11)+SECOND(A11)/60 vào hàm B11.

nhap-cong-thuc.jpg

Nhập công thức hàm MINUTE

- Bước 2: Nhấn enter, kết quả trả về ô B11 như sau:

ket-qua.jpg

Kết quả ô B11

- Bước 3: Kéo thả chuột xuống bên dưới, sẽ thu được bảng kết quả như sau:

keo-tha-chuot-de-thu-duoc-ket-qua-cac-o-ben-duoi.jpg

Cách chuyển đổi thời gian thành giây trong Excel

Ngoài cách đổi từ giờ sang phút, trong nhiều trường hợp bạn sẽ cần đổi giờ ra giây. Để chuyển đổi thời gian thành giây trong Excel, bạn có thể sử dụng phép toán, hàm CONVERT hoặc hàm Second. Chi tiết từng phương pháp sẽ được trình bày chi tiết ở dưới đây:

1. Công thức 1: Phép toán

Muốn quy đổi thời gian ra giây, bạn nhân giá trị thời gian với 86400. Con số 86400 được tính ra từ phép toán 24 giờ * 60 phút * 60 giây

Ví dụ: Cho bảng ví dụ sau:

cho-bang-du-lieu.jpg

Yêu cầu: 

Cách thực hiện:

- Bước 1: Ở ô B33, bạn nhập công thức =A33*86400.

nhap-cong-thuc.jpg

Nhập công thức

- Bước 2: Nhấn enter, ô B33 sẽ tự nhảy ra kết quả là 24600.

ket-qua.jpg

Kết quả ô B33 là 24600

- Bước 3: Kéo thả chuột xuống các ô B34, B35 và B36 sẽ thu được bảng kết quả như sau:

keo-tha-chuot-de-thu-duoc-ket-qua-cac-o-ben-duoi.jpg

2. Công thức 2: Hàm CONVERT

Cũng giống quy đổi giờ ra phút trong excel, bạn có thể dùng hàm CONVERT để quy đổi thời gian ra giây.

Công thức tổng quát của hàm CONVERT là:

=CONVERT(number;“day”;“sec”)

Ví dụ: Cho bảng ví dụ sau:

cho-bang-du-lieu.jpg

Yêu cầu: Quy đổi thời gian ra giây bằng hàm CONVERT.

Cách thực hiện:

- Bước 1: Nhập công thức =CONVERT(A23; "day";"sec") vào ô B23.

nhap-cong-thuc.jpg

Nhập công thức tính hàm CONVERT

- Bước 2: Nhấn enter sẽ thu được kết quả tính là 28320.

ket-qua.jpg

Kết quả tính là 28320

- Bước 3: Kéo thả chuột xuống bên dưới sẽ thu được bảng kết quả cuối cùng là:

keo-tha-chuot-de-thu-duoc-ket-qua-cac-o-ben-duoi.jpg

>>> Xem thêm: IRR là gì? Cách tính IRR trong Excel chi tiết, có bài tập kèm lời giải

3. Công thức 3: Hàm SECOND

Công thức hàm Second như sau:

=HOUR(serial_number)*3600+MINUTE(serial_number)*60+SECOND(serial_number)

Trong đó:

- serial_number: Thời gian cần đổi ra giờ trong bảng tính

Ví dụ: Cho bảng ví dụ sau:

cho-bang-du-lieu.jpg

Yêu cầu: Quy đổi thời gian trong bảng dưới đây ra giây bằng cách dùng hàm Second.

Cách thực hiện:

- Bước 1: Nhập công thức sau vào ô B24:

 =HOUR(A24)*3600+MINUTE(A24)*60+SECOND(A24).

nhap-cong-thuc.jpg

Nhập công thức hàm Second

- Bước 2: Nhấn enter sẽ thu được kết quả ở B24 như ảnh dưới đây:

ket-qua.jpg

Kết quả ô B24

- Bước 3: Kéo thả chuột xuống bên dưới sẽ thu được bảng kết quả tổng quát là:

keo-tha-chuot-de-thu-duoc-ket-qua-cac-o-ben-duoi.jpg

Trên đây Unica đã bật mí đến bạn đọc 3 cách đổi giờ ra phút trong excel, quy đổi thời gian ra giờ và ra giây. Mong rằng bạn đọc sẽ hiểu vè thực hiện được. Nhằm nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng áp dụng vào làm việc và học tập Unica còn mang đến bạn đọc những kiến thức xoay quanh lĩnh vực tin học văn phòng với các khoá học Powerpoint, học Word, học Excel từ cơ bản đến nâng cao,... đang được nhiều người quan tâm. Mời bạn đọc cùng khám phá.

Đánh giá :

Tags: Bán hàng Online
Trở thành hội viên