Liên từ trong tiếng Anh là gì? Phân loại và cách sử dụng

Liên từ trong tiếng Anh là gì? Phân loại và cách sử dụng

Mục lục

Nếu như trong tiếng Việt, chúng ta có thể ngăn cách 2 câu bằng cách dùng các dấu chấm, dấu phẩy… thì trong tiếng Anh, ta có thể sử dụng liên từ để ngăn cách. Trong bài viết này, UNICA sẽ giới thiệu chi tiết và chính xác hơn về liên từ trong tiếng Anh nhằm giúp bạn hiểu rõ để ghi điểm tuyệt đối trong các bài thi.

1. Liên từ trong tiếng Anh được hiểu là gì?

Liên từ tiếng Anh (Conjunctions) là một trong những chủ điểm ngữ pháp thường xuyên được sử dụng. Liên từ là từ vựng được sử dụng để liên kết 2 từ, các cụm từ hoặc mệnh đề lại với nhau. Cụ thể, liên từ có chức năng dùng để liên kết các cụm từ, các câu và các đoạn văn lại với nhau. Các thành phần nối lại với nhau có thể là danh từ, tính từ, trạng từ, động từ hoặc cũng có thể là hai mệnh đề riêng biệt.

Các liên từ thường được sử dụng như: or, but, so, yet, and, since, because… Mỗi liên từ mang một ý nghĩa khác nhau, thể hiện mối quan hệ ý nghĩa của những câu mà nó nối lại.

Eg: I like drinking coffee and eat cake. (Tôi thích uống cà phê và ăn bánh).
Trong ví dụ trên ta thấy liên từ nối ở đây là “and”, nối “coffee” và “ cake”, hai danh từ được nối lại với ý nghĩa đồng thời.

lien-tu-trong-tieng-Anh

Coordinating Conjunctions là gì

>> Xem thêm: Động từ trong tiếng Anh là gì? Phân loại và chức năng

Chinh phục tiếng anh từ con số 0 bằng cách đăng ký học online ngay. Khóa học giúp người mất gốc hoặc trẻ em từ 4-12 tuổi luyện phát âm, ngữ âm, tăng vốn từ vựng, ngữ pháp ... Đăng ký ngay.

Từ vựng tiếng Anh thiết yếu
Trần Phi Hải
549.000đ
2.000.000đ

Tiếng Anh giao tiếp trẻ em từ 04-12 tuổi
Huong Elena
299.000đ
600.000đ

Chinh phục tiếng anh từ con số 0
Lina Nguyễn
299.000đ
900.000đ

2. Phân loại liên từ trong tiếng Anh

Liên từ kết hợp (Coordinating Conjunctions)

Liên từ kết hợp (Coordinating Conjunctions) là liên từ được sử dụng để nối hai hoặc nhiều đơn vị từ tương đương nhau, các đơn vị từ có thể là 2 từ vựng về danh từ, tính từ, trạng từ, 2 cụm từ hoặc 2 mệnh đề trong câu.

Eg: I like watching football and listening to music. (Tôi thích xem bóng đá và nghe nhạc).

Nhận xét thấy, liên từ nối là “and” nối hai cụm từ là “watching football” và “listening to music”.

-  Một số liên từ kết hợp cơ bản hay dùng trong tiếng Anh:

+ For: là liên từ trong tiếng Anh mang ý nghĩa giải thích lý do hoặc mục đích, tương tự như because. Nhưng khi hoạt động với chức năng là một danh từ, for chỉ đứng ở giữa câu, đặc biệt sau for phải sử dụng một mệnh đề và trước for phải có dấu phẩy (,).

Eg: I get up at 6 am everyday, for I go to school at 6.30 am. (Tôi dạy lúc 6 giờ vào mỗi buổi sáng, vì tôi đi học lúc 6 giờ 30 phút).

+ And: Thêm/bổ sung một thứ vào một thứ khác.

Eg: I do morning exercise every day to keep fit and relax. (Tôi tập thể dục vào mỗi buổi sáng để giữ dáng và thư giãn đầu óc).

+ Nor: Dùng để bổ sung một ý nghĩa phủ định  vào ý phủ định được nêu trước đó.

Eg: I don’t like play sports and watching sports. (Tôi không thích chơi thể thao và xem chương trình thể thao).

Ta thấy, không thích chơi thể thao được nhắc tới trước đó, liên từ nối là “and”, nối việc không thích chơi thể thao với xem chương trình thể thao.

+ Yet: Dùng để giới thiệu một ý ngược với ý được nhắc tới trước đó. Hai ý được nối lại với nhau mang ý nghĩa tương phản, đối lập. Liên từ “yet” được dùng tương tự như “but”.

Eg: I brought an umbrella on my holiday yet/but I didn’t use it. (Tôi đã mang theo chiếc ô vào kỳ nghỉ của mình nhưng tôi đã không sử dụng nó).

Với 2 ý nghĩa đối lập là mang ô theo nhưng không sử dụng, để nối 2 mệnh đề lại người ta có thể dùng “yet” hoặc “but” với ý nghĩa là “nhưng”.

+ So: Dùng để nói đến, nhắc đến, nhấn mạnh vào một kết quả hoặc một ảnh hưởng của hành động, sự việc được nhắc đến trước đó. Giúp trình bày một kết quả hay ảnh hưởng từ một hành động trong quá khứ.

Eg: She prepared in advance so she is confident. (Cô ấy đã chuẩn bị trước vì vậy cô ấy rất tự tin).

- Nguyên tắc dùng dấu phẩy (,) với liên từ trong tiếng Anh kết hợp:

+ Nếu liên từ kết hợp được sử dụng để liên kết 2 mệnh đề độc lập thì giữa hai mệnh đề phải sử dụng dấu phẩy.

+ Nếu liên từ được dùng để kết hợp 2 cụm từ hoặc từ thì không cần dùng dấu phẩy.

+ Khi liệt kê từ 3 đơn vị trở lên, ta dùng dấu phẩy ở giữa các đơn vị trước đó, đơn vị cuối có thể không dùng.

Eg: I like many fruits such as apples, oranges and mango. (Tôi thích nhiều loại trái cây như táo, cam và xoài).

lien-tu-trong-tieng-Anh

Một số liên từ kết hợp trong tiếng Anh

Liên từ tương quan (Correlative Conjunctions)

Liên từ tương quan (Correlative Conjunctions) được sử dụng để nối hai đơn vị từ và luôn đi thành cặp với ý nghĩa không tách rời.

Một số liên từ tương quan hay gặp:

+ Either… or: Dùng để diễn tả sự lựa chọn hoặc là cái này hoặc là cái kia. Nghĩa là chỉ được chọn một trong hai cái, không được chọn cả hai cả.

Eg: She wants either the chicken or the meat. (Cô ấy muốn ăn thịt gà hoặc thịt lợn).

+ Neither… nor: Dùng diễn tả phủ định, không cái này, cũng không cái kia.

Eg: She wants neither the chicken nor the meat. (Cô ấy không muốn ăn thịt gà  với cả thịt lợn).

+ Both...and: Dùng để diễn tả sự lựa chọn cả hai cả.

Eg: She wants both the chicken and the meat. (Cô ấy muốn cả thịt gà và thịt lợn).

+ As… as: Là liên từ trong tiếng Anh dùng để so sánh ngang bằng.

Eg: Bowling isn’t as fun as soccer. (Bowling không thú vị như bóng đá).

lien-tu-trong-tieng-Anh

Một số liên từ tương quan

Liên từ phụ thuộc (Subordinating Conjunctions)

Liên từ phụ thuộc được sử dụng để bắt đầu mệnh đề phụ thuộc, gắn kết mệnh đề này vào mệnh đề chính trong câu. Mệnh đề phụ thuộc có thể đứng trước hoặc đứng sau mệnh đề chính nhưng phải luôn được bắt đầu bằng liên từ phụ thuộc. 

Một số liên từ phụ thuộc thường dùng:

AFTER / BEFORE: dùng để diễn tả thời gian, một việc xảy ra sau/trước một việc khác – sau / trước khi

- ALTHOUGH / THOUGH / EVEN THOUGH: dùng để biểu thị hai hành động trái ngược nhau về mặt logic – mặc dù

AS: dùng để diễn tả hai hành động cùng xảy ra – khi; hoặc diễn tả nguyên nhân – bởi vì

AS LONG AS: dùng để diễn tả điều kiện –chừng nào mà, miễn là

AS SOON AS: dùng để diễn tả quan hệ thời gian – ngay khi mà

BECAUSE / SINCE: dùng để diễn tả nguyên nhân, lý do – bởi vì

EVEN IF: dùng để diễn tả điều kiện giả định mạnh –kể cả khi

-  IF / UNLESS: dùng để diễn tả điều kiện – nếu / nếu không

ONCE: dùng để diễn tả ràng buộc về thời gian – một khi

NOW THAT: dùng để diễn tả quan hệ nhân quả theo thời gian – vì giờ đây

SO THAT / IN ORDER THAT: dùng để diễn tả mục đích – để

UNTIL: dùng để diễn tả quan hệ thời gian, thường dùng với câu phủ định – cho đến khi

-  WHEN: dùng để diễn tả quan hệ thời gian – khi

WHERE: dùng để diễn tả quan hệ về địa điểm – nơi

WHILE: dùng để diễn tả quan hệ thời gian – trong khi; hoặc sự ngược nghĩa giữa 2 mệnh đề - nhưng (= WHEREAS)

IN CASE / IN THE EVENT THAT: dùng để diễn tả giả định về một hành động có thể xảy ra trong tương lai – trong trường hợp, phòng khi.

Nguyên tắc dùng dấu phẩy (,) với liên từ phụ thuộc:

- Nếu mệnh đề phụ thuộc đứng trước mệnh đề độc lập thì giữa hai mệnh đề phải sử dụng ",". Tuy nhiên khi mệnh đề độc lập đứng trước thì không cần dấu "," giữa 2 mệnh đề. 

>> Xem thêm: Tính từ trong Tiếng Anh là gì? Phân loại và cách sử dụng của tính từ

3. Cách sử dụng liên từ trong tiếng Anh

- Các liên từ tiếng Anh được dùng để nối hai từ, hai cụm từ, hai mệnh đề... trong câu lại với nhau.

- Dùng để diễn tả các lý do. Các danh từ thường gặp như because, since, as…

- Dùng để diễn tả sự nhượng bộ: although, though, if…

Trên đây là những kiến thức tổng quát về liên từ trong tiếng Anh giúp bạn nắm rõ hơn câu trả lời cho thắc mắc về liên từ tiếng Anh là gì và cách dùng và các loại liên từ thường gặp. UNICA mong rằng, bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích, phục vụ cho quá trình nghiên cứu và học tập tiếng Anh được hiệu quả hơn

Đánh giá :

Tags: Bán hàng Online
Trở thành hội viên