Nắm nhanh cấu trúc As soon as và cách sử dụng trong 3 phút

Nắm nhanh cấu trúc As soon as và cách sử dụng trong 3 phút

Mục lục

Bạn đã bao giờ gặp cấu trúc “as soon as” trong quá trình học tiếng chưa? Đối với những bạn đang học tiếng Anh thì không thể không biết đến cấu trúc câu này bởi trong quá trình học rất thường gặp và sử dụng. Trong bài viết dưới đây, UNICA xin giới thiệu cho các bạn về cấu trúc as soon as và cách sử dụng của nó trong tiếng Anh để bạn có thể áp dụng làm bài tập chính xác nhất!

Tổng quan về cấu trúc as soon as

Trước khi tìm hiểu as soon as là gì, Unica mời bạn đọc tìm hiểu về liên từ (conjunction) trong tiếng Anh.

Trong Tiếng Anh có 3 loại liên từ, bao gồm:

- Liên từ kết hợp (coordinating conjunctions): Liên từ này dùng để kết nối 2 hoặc nhiều đơn vị tương đương trong câu. Nó bao gồm: từ vựng, cụm từ, mệnh đề. 

Eg:  and, but, yet, or, nor, for, so, 

- Liên từ tương quan (correlative conjunctions): dùng để kết nối hay hoặc nhiều đơn vị từ tương đương như mệnh đề, cụm từ, từ vựng.

Eg: both … and, not only … but also, either … or, neither … nor, rather than,…

- Liên từ phụ thuộc (subordinating conjunctions): Được dùng để bắt đầu mệnh đề phụ thuộc, hoặc nối mệnh đề này vào mệnh đề chính của câu.

Eg: because, since before, after, though, although, if, until, when, even if,…

Vậy, cấu trúc as soon as là gì? “As soon as” khi dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “ngay khi”, là một liên từ nối trong tiếng Anh. 

Trong đó, “as soon as” là một liên từ thuộc nhóm liên từ phụ thuộc với when, while, as, until…

Eg: It rained as soon as she leave the house (Cô ấy vừa ra khỏi nhà thì trời mưa.)

>> Xem thêm: As long as là gì? Cấu trúc và cách sử dụng trong tiếng Anh

Cấu trúc as soon as và cách sử dụng như thế nào?

Cách dùng “as soon as”

- As soon as  mang chức năng là một liên từ chỉ thời gian để nối hai mệnh đề lại với nhau. Hiểu đơn giản là khi một hành động đang xảy ra liền sau một hành động khác thì dùng liên từ nối.

- Khi muốn diễn tả một hành động đã được thực hiện ngay tức thì một hành động khác trong quá khứ.

Eg: I bought a pen as soon as my mother asked. (Tôi mua một cái bút ngay khi mẹ tôi yêu cầu).

- Dùng để diễn tả các hành động đã được thực hiện ngay lập tức sau một hành động nào đó được diễn ra tại tương lai.

Eg: My mother will angry with me as soon as she sees her test. (Mẹ tôi sẽ nổi giận với tôi ngay khi bà nhìn bài kiểm tra của tôi).

Cách sử dụng cấu trúc As soon as

Cấu trúc as soon as và cách sử dụng luôn được kết hợp với nhau, đi song song và bổ nghĩa cho hành động cụ thể.

- Khi diễn tả 1 hành động thực hiện ngay sau một hành động khác trong quá khứ

Cấu trúc tương đương: Mệnh đề 1 + as soon as + Mệnh đề 2.

Trong đó: Mệnh đề 1 và mệnh đề 2 đều chia ở thì quá khứ.

Eg: 

+ I called my Mom  as soon as I arrived to Ho Chi Minh. (Tôi đã gọi cho mẹ mình ngay sau khi tôi tới Hồ Chí Minh).

+ Linh ran away as soon as he came. (Linh chạy ngay sau khi anh ta đến).

- Cấu trúc As soon as được dùng diễn tả hành động thực hiện ngay tức thì sau một hành động khác trong tương lai

Cấu trúc: Mệnh đề 1 + as soon as + Mệnh đề 2.

cau-truc-as-soon-as-va-cach-su-dung

Cấu trúc as soon as ở thì tương lai 

Trong đó: Mệnh đề 1 được chia trong thì tương lai đơn, mệnh đề 2 chia tại thì hiện tại đơn.

Eg:

+ She’ll go home as soon as my sister calls. (Cô ấy sẽ phải về nhà ngay sau khi chị gái cô ta gọi).

+ I will give a new job for you as soon as you met me. (Tôi sẽ đưa bạn một công việc ngay sau khi bạn đến gặp tôi).

- Cấu trúc As soon as ở đầu câu

+ Cấu trúc: As soon as + S + V (hiện tại đơn) +..., S + will + V (nguyên thể)...

Eg: As soon as I buy a pen tomorrow, I’ll lend it to you. (Ngay sau khi tôi mua một chiếc vào ngày mai, tôi sẽ cho bạn mượn nó).

+ Cấu trúc: As soon as + S + have/has + V pII+..., S + will + V (nguyên thể).

Eg: As soon as my father has finished work, he’ll go home with me. (Ngay sau khi bố tôi kết thúc công việc, ông ấy sẽ về nhà với tôi).

- Cấu trúc As soon as trong câu đảo ngữ

Cấu trúc: As soon as + S + V(quá khứ đơn) +..., S + V(quá khứ đơn)+...

= No sooner/Hardly + had + S + VpII+... than/when + S + V(quá khứ đơn).

Eg: As soon as Anh played game, she went to bed. (Ngay sau khi Anh chơi game xong, cô ấy đã đi ngủ).

= Hardly had Anh played game when she went to bed. 

- Cấu trúc As soon as possible: Càng sớm càng tốt, tốt nhất có thể, trong trường hợp khẩn cấp, quan trọng

Eg: Could you please pay me as soon as possible? (Bạn có thể vui lòng trả tiền tôi càng sớm càng tốt không?).

cau-truc-as-soon-as-va-cach-su-dung

Hình ảnh minh họa Anh đi ngủ sau khi chơi game kết thúc

Phân biệt các liên từ phụ thuộc

- As soon as: Cấu trúc as soon as và cách sử dụng rất đơn giản trong các liên từ của tiếng Anh. Là liên từ diễn tả hành động, sự việc này thực hiện liền ngay sau hành động, sự việc khác trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Eg: She called me as soon as she completed work. (Cô ấy đã gọi ngay cho tôi ngay sau khi cô ấy hoàn thành công việc).

- Until: Diễn tả số lượng, khoảng thời gian.

Eg: It’s only 1 until he begins the test. (Chỉ còn 1 phút cho tới khi anh ta bắt đầu bài kiểm tra).

- While: Thể hiện 2 hành động, sự việc đang xảy ra tại cùng một thời điểm cụ thể, xác định.

Eg: While I was watching TV, my mom was cooking for dinner. (Trong khi tôi đang xem phim, mẹ của tôi đang nấu cơm cho bữa tối).

- When: 2 hành động, sự việc xảy ra tại một thời điểm nhưng sẽ cách nhau khoảng thời gian ngắn. Có nghĩa là cùng một địa điểm, cùng một ngữ cảnh nhưng có một khoảng thời gian chênh lệch.

Eg: When she got out of the room, she forgot the phone on the table. (Khi vừa ra khỏi phòng, cô ta để quên chiếc điện thoại trên bàn).

cau-truc-as-soon-as-va-cach-su-dung

My mom was cooking for dinner

Phân biệt As soon as và Until/While/When

Như đã giải thích ở phận 1 về as soon as la gì để bạn đọc có thể hiểu khái quát về liên từ nối này. Tuy nhiên còn rất nhiều người người nhầm lẫn giữa As soon as và Until/While/When. Chính bởi vậy khiến cho việc từ vựng sai dẫn đến nghĩa của câu cũng bị thay đổi, đôi khi dẫn tới hiểu lầm.

- As soon as - Ngay khi - Diễn tả một hành động hay sự việc diễn ra ngay sau một hành động (sự việc) khác ở quá khứ

- Until - Cho đến khi - Diễn tả số lượng, khoảng thời gian 

- While - Trong khi - Diễn tả hành động hoặc sự việc xảy ra cùng 1 lúc cùng kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định

- When - Khi - Diễn tả 2 hành động hoặc sự việc xảy ra tại một thời điểm nhưng xảy ra cách nhau chỉ một khoảng thời gian rất ngắn.

>> Xem thêm: Cấu trúc So That và cách sử dụng? So sánh So that và Such that

Dạng bài tập sử dụng cấu trúc as soon as

Bài tập: Chia động từ có sẵn trong ngoặc

1. She went away as soon as she … a call from her dad. (receive)

2. As soon as you … him, remember to tell him I am waiting here. (meet)

3. My teacher says she … me the article as soon as she … Internet connection. (send/have)

4. He will buy a diamond ring for his girlfriend as soon as he … paid the salary (be)

5. I’ll call you as soon as I … home (get)

6. He … on the air-conditioner as soon as he … in the room. (turn/get)

7. As soon as I knew the truth, you no longer … my friend anymore. (be)

8. You may have a biscuit as soon as we …home. (get)

9. My brother will be angry with me as soon as he … my test score (see)

10. I called my mom as soon as I … to Hanoi. (arrive)

Đáp án:

1. received

2. meet

3. will send/has

4. is

5. get

6. turns/gets

7. was

8. get

9. sees

10. arrived

Với cấu trúc “as soon as” và cách sử dụng, cùng những kiến thức nâng cao khá “đắt giá” mà UNICA chia sẻ, chắc hẳn các bạn sẽ chắt lọc và tổng hợp kiến thức học ngữ pháp tiếng Anh thật tốt cho mình rồi phải không ạ? 

Đánh giá :

Tags: Bán hàng Online
Trở thành hội viên