Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn

Âm giai là gì? Hiểu đúng Âm giai trưởng và âm giai thứ

Để thực hiện việc chơi hợp âm cho một bài hát, bạn cần hiểu rõ cấu trúc của các giai điệu, bao gồm cả cấu trúc của các giai trị và các bậc của chúng. Chỉ khi nắm vững được những điều này, bạn mới có thể thực hiện việc chơi hợp âm mà không cần phải nhìn vào hợp âm. Chính bởi vậy, một trong những kiến thức nhạc lý bạn cần hiểu đó là âm giai là gì. Nếu đang tìm thông tin về chủ đề này, bạn đừng vội bỏ lỡ bài viết dưới đây.

1. Âm giai là gì?

Trong âm nhạc, có tổng cộng 12 nốt nhạc bao gồm các nốt nhạc từ C đến B, bao gồm C – C# – D – D# – E – F – F# – G – G# – A – A# – B.

Âm giai là một tập hợp gồm 6 nốt nhạc được chọn từ 12 nốt nhạc này, sắp xếp từ thấp đến cao. Cách sắp xếp các nốt nhạc thành một âm giai như vậy sẽ phụ thuộc vào các quy luật khác nhau và mục đích của người chơi nhạc.

Âm giai còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như thang âm, scale hay gam. Hiện nay, có 5 loại âm giai cơ bản:

 • Pentatonic scale: Là loại âm ngũ cung chỉ có 5 nốt nhạc.
 • Minor scale: Là loại âm giai thứ có 7 nốt nhạc.
 • Major scale: Là loại âm giai trưởng có 7 nốt nhạc.
 • Diatonic scale: Là loại âm giai có 7 nốt nhạc, bao gồm cả âm giai trưởng và âm giai thứ.
 • Chromatic scale: Là loại âm giai có các nốt nhạc cách nhau nửa cung.

Các loại âm giai được phân biệt dựa trên số lượng nốt nhạc và khoảng cách giữa các bậc âm nhạc.

âm giai là gì

Âm giai còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như thang âm, scale hay gam

Ví dụ: Giả sử chúng ta xem xét âm giai C Major (Do trưởng). Âm giai này bao gồm các nốt nhạc cơ bản là C, D, E, F, G, A và B. Các nốt nhạc này được sắp xếp theo một thứ tự nhất định và tạo ra một giai điệu cụ thể. Đây là một ví dụ về cấu trúc của âm giai C Major:

C (Do) - D (Re) - E (Mi) - F (Fa) - G (Sol) - A (La) - B (Si) - C (Do)

Đây là một sự sắp xếp cụ thể của các nốt nhạc trong âm giai C Major. Mỗi âm giai có cấu trúc riêng của mình và tạo ra một âm điệu đặc biệt khi được sử dụng trong âm nhạc.

Ở phần tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn cấu tạo và các hợp âm trong âm giải trưởng và thứ. Đây sẽ là những kiến thức quan trọng trong nhạc lý mà bạn cần nắm được.

2. Cấu tạo của Âm giai trưởng và các hợp âm trong âm giai trưởng

Sau khi đã hiểu âm giai là gì, ở phần này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu cấu tạo và các hợp âm trong âm giai trưởng.

2.1 Cấu tạo của Âm giai trưởng

Âm giai trưởng (Major scale) được coi là một trong những khái niệm cơ bản và quan trọng nhất trong lĩnh vực âm nhạc. Cấu trúc của âm giai trưởng dựa trên khoảng cách giữa các nốt nhạc và bao gồm tổng cộng 7 nốt nhạc. Dưới đây là cấu trúc cơ bản của âm giai trưởng C (C Major):

 • C (Do): Tần số căn bản, là nốt nhạc bắt đầu.
 • D (Re): Khoảng cách từ C đến D là một cung.
 • E (Mi): Khoảng cách từ D đến E cũng là một cung.
 • F (Fa): Từ E đến F là một bán cung, là khoảng cách ngắn nhất trong âm giai.
 • G (Sol): Từ F đến G cũng là một cung.
 • A (La): Từ G đến A là một cung.
 • B (Si): Từ A đến B là một cung.

Cấu tạo của âm giai trưởng

Âm giai trưởng được coi là một trong những khái niệm cơ bản và quan trọng nhất trong lĩnh vực âm nhạc

Quay lại C (Do) – Đây là một oktav (khoảng 8 nốt) cao hơn so với C bắt đầu.

Cấu trúc của các hợp âm trong âm giai trưởng có thể thay đổi tùy theo âm giai và nốt bắt đầu. Tuy nhiên, chúng luôn tuân theo quy tắc về khoảng cách giữa các nốt trong âm giai trưởng.

2.2 Các hợp âm trong âm giai trưởng

Mỗi nốt nhạc trong âm giai trưởng có thể tạo ra các hợp âm (chord) phụ thuộc vào vị trí của nó trong âm giai. Các hợp âm phổ biến trong âm giai trưởng C bao gồm:

 • Hợp âm Đô (C Major Chord): Bắt đầu từ C, hợp âm này bao gồm nốt C, E và G.
 • Hợp âm Rê (D Minor Chord): Bắt đầu từ D, hợp âm này bao gồm nốt D, F và A.
 • Hợp âm Mi (E Minor Chord): Bắt đầu từ E, hợp âm này bao gồm nốt E, G và B.

các hợp âm trong giai trưởng

Các hợp âm trong âm giai trưởng

 • Hợp âm Fa (F Major Chord): Bắt đầu từ F, hợp âm này bao gồm nốt F, A và C.
 • Hợp âm Sol (G Major Chord): Bắt đầu từ G, hợp âm này bao gồm nốt G, B và D.
 • Hợp âm La (A Minor Chord): Bắt đầu từ A, hợp âm này bao gồm nốt A, C và E.
 • Hợp âm Si (B Diminished Chord): Bắt đầu từ B, hợp âm này bao gồm nốt B, D và F.

3. Cấu tạo của âm giai thứ và các hợp âm trong âm giai thứ

Ngoài âm giai trưởng, trong nhạc lý còn có âm giai thứ. Để hiểu hơn về cấu trúc và các hợp âm của âm giai thứ, mời bạn theo dõi nội dung dưới đây:

3.1 Cấu tạo của âm giai thứ

Âm giai thứ (Minor scale) cũng là một trong những khái niệm quan trọng trong âm nhạc và có một cấu trúc đặc biệt riêng. Cấu trúc của âm giai thứ được xác định dựa trên khoảng cách giữa các nốt nhạc và cũng bao gồm tổng cộng 7 nốt nhạc. Dưới đây là cấu trúc cơ bản của âm giai thứ A (A Minor):

 • A (La): Tần số căn bản, là nốt nhạc bắt đầu.
 • B (Si): Khoảng cách từ A đến B là một cung.
 • C (Do): Khoảng cách từ B đến C cũng là một cung.
 • D (Re): Từ C đến D là một bán cung.
 • E (Mi): Từ D đến E cũng là một cung.
 • F (Fa): Từ E đến F là một cung.
 • G (Sol): Từ F đến G cũng là một cung.

Cấu tạo của âm giai thứ

Cấu tạo của âm giai thứ

Quay lại A (La) – Đây là một oktav (khoảng 8 nốt) cao hơn so với A bắt đầu.

Cấu trúc của các hợp âm trong âm giai thứ có thể thay đổi tùy theo âm giai và nốt bắt đầu. Mặc dù vậy chúng luôn tuân theo quy tắc về khoảng cách giữa các nốt trong âm giai thứ.

3.2 Các hợp âm trong âm giai thứ

Trong âm giai thứ, chúng ta có thể xây dựng các hợp âm phụ thuộc vào vị trí của nốt nhạc trong âm giai. Các hợp âm phổ biến trong âm giai thứ A bao gồm:

 • Hợp âm La (A Minor Chord): Bắt đầu từ A, hợp âm này bao gồm nốt A, C và E.
 • Hợp âm Si (B Diminished Chord): Bắt đầu từ B, hợp âm này bao gồm nốt B, D và F.
 • Hợp âm Do (C Major Chord): Bắt đầu từ C, hợp âm này bao gồm nốt C, E và G.
 • Hợp âm Re (D Minor Chord): Bắt đầu từ D, hợp âm này bao gồm nốt D, F và A.

cac-hop-am-trong-am-giai-thu.jpg

Các hợp âm trong âm giai thứ

 • Hợp âm Mi (E Minor Chord): Bắt đầu từ E, hợp âm này bao gồm nốt E, G và B.
 • Hợp âm Fa (F Major Chord): Bắt đầu từ F, hợp âm này bao gồm nốt F, A và C.
 • Hợp âm Sol (G Major Chord): Bắt đầu từ G, hợp âm này bao gồm nốt G, B và D.

4. Luyện âm giai có tác dụng gì cho quá trình chơi nhạc?

Bên cạnh câu hỏi âm giai là gì, bạn cũng cần biết tác dụng của âm giai trong quá trình chơi nhạc. Cụ thể như sau:

 • Nắm vững cấu trúc âm nhạc: Luyện tập âm giai giúp bạn hiểu rõ cấu trúc và tổ chức của âm nhạc. Bằng cách hiểu và áp dụng các âm giai, bạn có thể dễ dàng định vị các nốt nhạc trong một bài hát và tạo ra các hợp âm phù hợp.
 • Phát triển tai và cảm nhận âm nhạc: Luyện tập âm giai giúp bạn phát triển tai và cảm nhận âm nhạc một cách tự nhiên. Bạn sẽ dần dần nhận biết được các mẫu âm nhạc, các quy tắc về quãng cách giữa các nốt nhạc, từ đó cải thiện khả năng nghe và hiểu âm nhạc.

tác dụng của luyện gia âm trong âm nhạc

Luyện tập âm giai đóng vai trò quan trọng trong quá trình chơi nhạc

 • Tăng khả năng sáng tạo trong chơi nhạc: Luyện tập âm giai mở ra cơ hội cho bạn thực hiện sáng tạo trong chơi nhạc. Bằng cách hiểu các mẫu âm nhạc và các quy tắc về hợp âm, bạn có thể tự tin thử nghiệm và sáng tạo các phần nhạc mới, tạo ra các điệu nhạc độc đáo và phong phú.
 • Tăng khả năng chơi nhạc cộng đồng: Luyện tập âm giai giúp bạn dễ dàng hòa mình vào các buổi chơi nhạc cộng đồng hoặc biểu diễn nhạc cùng nhóm. Bằng cách hiểu và áp dụng các âm giai, bạn có thể chơi nhạc cùng với các nhạc công khác một cách mạch lạc và hòa hợp.

Tóm lại, luyện tập âm giai không chỉ giúp bạn phát triển kỹ năng chơi nhạc mà còn tăng cường sự hiểu biết và cảm nhận về âm nhạc. Từ đó, bạn có thể nâng cao trải nghiệm và sự thú vị khi tham gia vào hoạt động âm nhạc.

5. Những lưu ý khi học âm giai

Khi học âm giai cũng có một số lưu ý quan trọng mà bạn nên cân nhắc:

 • Bắt đầu từ các âm giai cơ bản: Bắt đầu với các âm giai đơn giản như Major và Minor scale trước khi chuyển sang các loại âm giai phức tạp hơn như Diminished hoặc Harmonic Minor.
 • Hiểu rõ cấu trúc và quy tắc của mỗi âm giai: Hãy dành thời gian để hiểu cách cấu trúc của mỗi âm giai được hình thành, bao gồm các quy tắc về khoảng cách giữa các nốt nhạc và các nốt nhạc mở rộng.
 • Luyện tập nhớ và nhận biết các nốt nhạc: Học cách nhớ và nhận biết các nốt nhạc trên bàn phím hoặc trên cần đàn. Điều này giúp bạn dễ dàng di chuyển qua lại giữa các nốt nhạc khi chơi nhạc.

7 lưu ý khi học giai âm

Những lưu ý học âm giai

 • Thực hành điều chỉnh thanh đàn: Hãy thực hành điều chỉnh thanh đàn để đảm bảo rằng mỗi nốt nhạc bạn chơi đều có âm thanh đúng và chuẩn xác.
 • Thực hành đồng thời với hợp âm: Thực hành âm giai kết hợp với việc chơi hợp âm. Điều này giúp bạn hiểu rõ cách các nốt nhạc kết hợp lại với nhau để tạo ra các hợp âm phù hợp.
 • Chú ý đến kỹ thuật và âm nhạc: Hãy chú ý đến kỹ thuật chơi nhạc và cảm nhận âm nhạc trong quá trình học. Điều này giúp bạn phát triển kỹ năng chơi nhạc một cách tự tin và linh hoạt.
 • Thực hành thường xuyên: Luyện tập là chìa khóa thành công trong việc học âm giai. Hãy dành thời gian thực hành mỗi ngày để cải thiện kỹ năng và cảm nhận âm nhạc một cách tốt nhất.

6. Kết luận

Tóm lại, âm giai đóng vai trò cực kỳ quan trọng và cơ bản trong âm nhạc, không chỉ là yếu tố giúp điều chỉnh âm thanh mà còn tạo ra sự hài hòa, đa dạng và mạch lạc trong một bản nhạc. Điều này làm cho bản nhạc trở nên sống động và thu hút công chúng hơn. Nếu bạn muốn theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp thì việc hiểu rõ âm giai là gì và cấu trúc của âm giai là cực kỳ quan trọng.

[Tổng số: 0 Trung bình: 0]

Tags: Guitar
Trở thành hội viên
Tác giả
Nguyễn Đức Thuận Giảng viên
Nguyễn Đức Thuận Giảng viên Guitar - Ukulele tại lớp nhạc Thuận Guitar tại TP. HCM. Từng cộng tác giảng dạy Guitar - Ukulele cùng với Giảng viên Guitar Hiển Râu tại TP. HCM Có hơn 5000+ giờ cảm thụ âm nhạc...