Thông tin thủ tục thành lập công ty

Thông tin thủ tục thành lập công ty

Mục lục

Bắt đầu một công ty là một công việc khó khăn đòi hỏi phải chú ý rất chi tiết và công việc phải lập ra một danh sách kiểm tra về các thủ tục phù hợp. Bắt đầu kinh doanh riêng của một cá nhân hay một tập thể nào đó có thể là một quyết định lớn và rất lo lắng để thực hiện. Chính bởi vậy mà chúng tôi có thể giúp bạn có được sự tự tin trong khởi nghiệp kinh doanh của mình bằng cách tuân theo các quy trình, thủ tục thành lập công ty hay thủ tục cơ bản khi bắt đầu thành lập một một công ty.

                 >> Thủ tục thành lập công ty cổ phần gồm những gì?

                 >> Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh online cho các doanh nghiệp nhỏ

Thủ tục thành lập công ty

Thủ tục thành lập công ty


Xây dựng kế hoạch kinh doanh vững chắc


- Trước khi bắt đầu mở công ty, bạn không thể không có kế hoạch kinh doanh, có thể khó thực hiện các thủ tục khác cần thiết khi bắt đầu kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh của bạn sẽ giúp bạn đưa ra lộ trình để bắt đầu công ty của bạn bao gồm những kế hoạch dự đoán về tài chính cần thiết, ước tính nhân lực, quy trình bán hàng và tiếp thị, chi tiết sản phẩm, phân tích cạnh tranh và ước tính doanh thu.
- Dự kiến ​​cách thức hoạt động kinh doanh của bạn, doanh thu bạn sẽ tạo ra và những thay đổi mà ngành công nghiệp của bạn sẽ trải qua là một phần của kế hoạch kinh doanh. Tạo một kế hoạch kinh doanh toàn diện trong một phần của thủ tục thành lập công ty là bạn có nền cơ bản để xây dựng công ty của bạn và giúp đảm bảo nguồn vốn rất cần thiết.

Nguồn tài chính

- Kế hoạch kinh doanh của bạn sẽ cho bạn biết bạn cần bao nhiêu tiền để bắt đầu công ty, bạn sẽ kiếm được bao nhiêu doanh thu và bạn sẽ cần bao nhiêu tiền để duy trì hoạt động liên tục. Khi bạn lập kế hoạch kinh doanh, bạn cũng cần lập kế hoạch tài chính của mình.

Tài chính thàn h lập công ty

Xác định nguồn tài chính


Tài chính cho công ty của bạn có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả tiền lương từ công việc hiện tại của bạn. Tài chính doanh nghiệp của bạn có thể đến từ nguồn lực cá nhân, nhà đầu tư tư nhân hoặc tổ chức cho vay, chẳng hạn như ngân hàng hoặc công đoàn tín dụng.

Giấy tờ pháp ý và quy định

- Bất kỳ doanh nghiệp nào mà bạn bắt đầu thành lập sẽ yêu cầu một số giấy tờ. Cơ quan quản lý doanh nghiệp của bạn có thể yêu cầu chứng chỉ kinh doanh để nộp thuế và mở tài khoản ngân hàng của công ty. Tuy nhiên bạn cần chắc chắn là liên hệ với bộ lao động nơi của bạn để tìm hiểu làm thế nào để có được giấy chứng nhận và rồi thực hiện theo sự chỉ dẫn về bất kỳ thủ tục thành lập công ty.
- Bạn cũng sẽ nên tìm hiểu kỹ về nhu cầu bảo hiểm cho công ty của bạn với cơ sở bảo hiểm của bạn. Bạn cũng sẽ cần bảo hiểm trách nhiệm để bảo vệ công ty của bạn khỏi thiệt hại và kiện cáo.

Địa điểm thành lập công ty

- Chọn một địa điểm là một thủ tục rất quan trọng trong việc thiết lập doanh nghiệp của bạn. Bạn sẽ cần liên hệ với cơ quan quản lý nơi bạn muốn thành lập để xem nhà của bạn có thể được sử dụng làm địa điểm thành lập hay không.
- Luật kinh doanh địa phương có thể ngăn bạn đặt doanh nghiệp của bạn vào một vị trí mà bạn cho là lý tưởng.

Bạn cần tìm hiểu thật kỹ về thủ tục thành lập công ty để có thể nhanh chóng hoàn thành và bắt đầu một công việc kinh doanh mới thuận lợi và may mắn. 
Chúc các bạn thành công.

Đánh giá :

Tags: Startup