Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Quản trị doanh nghiệp

Tất cả khóa học Quản trị doanh nghiệp

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

Kinh nghiệm quản trị kinh doanh ở tập đoàn nước ngoài
Kinh nghiệm quản trị kinh doanh ở tập đoàn nước ngoài
Hồ Nguyễn Viễn Hân 5.0 (3)

Thời lượng: 4.1 giờ, Giáo trình: 20 bài giảng

459.000đ 800.000đ
Nghệ thuật xây dựng văn hoá doanh nghiệp
Nghệ thuật xây dựng văn hoá doanh nghiệp
Công ty tư vấn và đào tạo Balance 4.9 (27)

Thời lượng: 3.8 giờ, Giáo trình: 17 bài giảng

249.000đ 1.000.000đ
Phòng chống lãng phí trong quản lý và điều hành doanh nghiệp
Phòng chống lãng phí trong quản lý và điều hành doanh nghiệp
Nguyễn Văn Đức 5.0 (1)

Thời lượng: 4.1 giờ, Giáo trình: 9 bài giảng

499.000đ 800.000đ
Quản trị dự án tinh gọn
Quản trị dự án tinh gọn
Ninh Gia Hạnh 4.2 (5)

Thời lượng: 6.8 giờ, Giáo trình: 20 bài giảng

700.000đ 2.000.000đ
Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng chuẩn ISO 9001-2015
Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng chuẩn ISO 9001-2015
Đào Công Tráng 4.7 (11)

Thời lượng: 20.4 giờ, Giáo trình: 47 bài giảng

599.000đ 999.000đ
Xác định mục tiêu và lập kế hoạch dành cho doanh nghiệp
Xác định mục tiêu và lập kế hoạch dành cho doanh nghiệp
Hoàng Ngọc Bích 5.0 (1)

Thời lượng: 3.2 giờ, Giáo trình: 14 bài giảng

699.000đ 900.000đ
Nghệ thuật quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
Nghệ thuật quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
Phan Văn Trường 4.6 (34)

Thời lượng: 6.4 giờ, Giáo trình: 38 bài giảng

299.000đ 600.000đ
KPI - Ứng dụng KPI trong Quản trị Doanh nghiệp
KPI - Ứng dụng KPI trong Quản trị Doanh nghiệp
Phạm Anh Cường 3.5 (4)

Thời lượng: 4.1 giờ, Giáo trình: 29 bài giảng

399.000đ 1.000.000đ
Quản trị tài chính doanh nghiệp
Quản trị tài chính doanh nghiệp
PHẠM THỊ TUYẾT 3.5 (11)

Thời lượng: 6.8 giờ, Giáo trình: 14 bài giảng

399.000đ 700.000đ
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Phạm Anh Cường 5.0 (1)

Thời lượng: 3.8 giờ, Giáo trình: 21 bài giảng

499.000đ 700.000đ
Nhận thức ISO 9001 -  Dành cho người mới bắt đầu
Nhận thức ISO 9001 - Dành cho người mới bắt đầu
Lê Thanh Lâm (Lalaplus) 5.0 (8)

Thời lượng: 25.6 giờ, Giáo trình: 100 bài giảng

1.899.000đ 2.900.000đ
Đánh giá viên nội bộ - Dành cho người mới bắt đầu
Đánh giá viên nội bộ - Dành cho người mới bắt đầu
Lê Thanh Lâm (Lalaplus) 5.0 (5)

Thời lượng: 17.8 giờ, Giáo trình: 77 bài giảng

1.999.000đ 3.000.000đ
Bí quyết gọi vốn doanh nghiệp hiệu quả
Bí quyết gọi vốn doanh nghiệp hiệu quả
Đặng Hà Lâm 5.0 (8)

Thời lượng: 5.6 giờ, Giáo trình: 18 bài giảng

999.000đ 1.800.000đ
Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Nguyễn Đức Hải 5.0 (1)

Thời lượng: 3.7 giờ, Giáo trình: 13 bài giảng

799.000đ 1.000.000đ
Mô hình tài chính lãi lỗ - Bí quyết giao khoán thành công
Mô hình tài chính lãi lỗ - Bí quyết giao khoán thành công
HÀ THÚY QUỲNH 0.0 (0)

Thời lượng: 9.5 giờ, Giáo trình: 42 bài giảng

699.000đ 1.500.000đ