Cấu trúc so sánh hơn và cách sử dụng trong tiếng Anh

Cấu trúc so sánh hơn và cách sử dụng trong tiếng Anh

Mục lục

Trong các bài thi tiếng Anh, nhiều bạn bị mất điểm một cách “ngớ ngẩn” những câu “cho điểm” ở dạng so sánh hơn, một dạng so sánh đơn giản trong ngữ pháp tiếng Anh. Vì vây, trong bài viết này, UNICA chia sẻ những kiến thức quan trọng về học ngữ pháp tiếng Anh so sánh hơn và cách sử dụng, bạn hãy tham khảo thêm nhé!

1. So sánh hơn là gì?

Một trong các loại so sánh trong tiếng Anh được sử dụng phổ biến chính là so sánh hơn là một dạng so sánh trong chủ đề so sánh trong tiếng Anh. Nhắc đến so sánh hơn và cách sử dụng là nhắc đến sự so sánh từ 2 người, hai vật, sự vật trở lên với nhau về 1 hay nhiều tiêu chí. Nghĩa là 1 vật đạt được tiêu chí sẽ đưa ra để là tiêu chí so sánh cho các vật còn lại. Trong so sánh hơn, người ta sử dụng việc so sánh 2 hay nhiều người, vật với nhau.

so-sanh-hon-va-cach-su-dung

Hình ảnh minh họa về so sánh hơn

2. Cấu trúc câu so sánh hơn

Trong cấu trúc so sánh hơn được chưa làm 2 loại đó là so sánh tính ngắn và so sánh tính từ dài.

Cấu trúc so sánh tính từ ngắn và trạng từ ngắn

- S1 + V+ adj + er + than + S2 +...

- S2 + V + adv + er + than + O/N/pronoun…

Eg: 

+ This car is faster than that one. (Xe ô tô của tôi chạy nhanh hơn chiếc xe đó).

+ My hat is bigger than her. (Chiếc mũ của tôi to hơn của cô ấy).

Cấu trúc so sánh tính từ dài và trạng từ dài

- S1 + V+ more + tính từ dài + than + S2 + trợ động từ.

- S1 + V+ more + trạng từ dài + than + O/N/Pronoun.

Eg: 

+ She is more beautiful than me. (Cô ấy xinh hơn tôi).

+ My book is more expensive than her. (Quyển sách của tôi đắt hơn của cô ấy).

Lưu ý:

So sánh hơn có một lưu ý bạn cần nắm chắc đó là cách thêm “much” và thêm “far” trước “more”.

Eg: My car is far more expensive than him. (Chiếc ô tô của tôi đắt hơn của anh ta).

3. Cấu trúc so sánh nhất

- Công thức so sánh nhất (Superlative) là công thức so sánh được sử dụng cho người hoặc vật nhằm mục đích nêu lên đặc điểm khác biệt, tính chất nổi bật nhất so với các đối tượng còn lại trong cùng 1 nhóm. 

Cấu trúc của câu so sánh nhất:

- Đối với tính từ ngắn: S + to be + the + adj + est + Noun/ Pronoun

Eg: My dad is the greatest person in the world.

- Đối với tính từ dài: S + to be + the most + adj + Noun/ Pronoun

Eg: Ha is the most intelligent student in my class.

- So sánh kém nhất trong Tiếng Anh:  S + V + the + least + Adj/Adv + N

Eg: Her ideas were the least practical suggestions.

4. Cấu trúc so sánh bằng

Cấu trúc: As + adj/ adv + as

- Thể khẳng định: S + to be/ V + as + adj/ adv + as + (S + tobe/ V) + O

- Thể phủ định: S + to be/ V + not + as + adj/ adv + as + O

Eg: Water is as cold as ice. (Nước lạnh như đá.)

Câu trúc: Not + so + adj/ adv + as

Trong dạng câu phủ định, "So" sẽ thay thế cho "AS"

Cấu trúc: S + to be/ V + not + so + adj/ adv + as + O

Eg: I can’t draw as/ so beautifully as her. (Tôi không thể vẽ đẹp bằng cô ấy.)

Ngoài các câu trúc trên, so sánh bằng còn được biểu đạt bằng cấu trúc "The same as".

Cấu trúc: S + to be + the same + (noun) + as + noun/ pronoun.

Eg: English is as difficult as Chinese = English is the same difficulty as Chinese (Tiếng Anh với tiếng Trung Quốc có độ khó tương đương nhau.)

5. Một số lưu ý trong cách so sánh hơn và so sánh nhất

- Dạng so sánh hơn và cách sử dụng là dùng để miêu tả người hoặc vật, cách đơn giản nhất là thêm đuôi “er” vào sau tính từ đó (đối với tính từ ngắn).

Eg: She is happier now. (Bây giờ cô ấy đang vui).

- Cách chuyển một số tính từ ngắn:

+ Với một số tính từ ngắn có một âm tiết như: long, short, tall…  nếu từ đó kết thúc tận cùng bằng một nguyên âm + phụ âm thì gấp đôi phụ âm đó lên.

Eg:

Big -> bigger -> The biggest

Hot -> hotter

so-sanh-hon-va-cach-su-dung

Cách so sánh hơn với tính từ ngắn

+ Những tính từ tận cùng bằng nguyên âm -e thì chỉ việc thêm -r hoặc -st.

Eg: Fine -> finer

+ Những từ tận cùng bằng -y sau 1 phụ âm như tidy thì ở dạng so sánh hơn.

Eg: Dirty -> dirtier.

+ Một số tính từ bất quy tắc

Good -> better

Bad -> worse

Far -> farther/further

Old-> older

Much -> more

Many -> more

Little -> less

Pleasant -> pleasant

Careful -> more careful/less pleasant

so-sanh-hon-va-cach-su-dung

Ví dụ về một số tính từ bất quy tắc

+ Một số tính từ sau đây thường không có dạng so sánh vì thường mang nghĩa mà tuyệt đối.

Perfect: Hoàn hảo

Supreme: Tối cao

Prime: Căn bản

Full: No

Unique: Duy nhất

Top: Cao nhất

Primary: Chính

Empty: Trống rỗng

Extreme: Cực kỳ

Absolute: Tuyệt đối

Matchless: Không đối thủ

Daily: Hàng ngày

6. Cách dùng cấu trúc so sánh hơn

- Trong cuộc sống hàng ngày, có những lúc chúng ta phải sử dụng cách nói so sánh hơn và cách sử dụng của chúng để diễn đạt rõ hơn suy nghĩ, đánh giá sự vật.

Khi bạn muốn so sánh cái này hơn cái kia tốt hơn hay đẹp hơn.

Eg: My brother is taller than you. (Anh trai tôi cao hơn tôi).

- Khi muốn so sánh 2 mục đơn với nhau:

Eg: Lan is taller than Mai. (Lan cao hơn Mai).

- Khi người nói muốn so sánh 1 sự vật, sự kiện, con người, tính chất với một nhóm nào đó. 

Eg: Mai is taller than the other girl. (Mai cao hơn những cô gái khác).

- Khi muốn so sánh 2 nhóm với nhau.

Eg: The boy in class 4 are taller than the boy in class 3. (Cậu bé lớp 4 cao hơn cậu bé lớp 3).

Một số lưu ý về so sánh hơn và cách sử dụng.

- Dạng so sánh hơn có thể đứng một mình nếu có sự liên quan đã rõ ràng.

Eg: The black coat is longer. (Chiếc áo khoác màu đen dài hơn).

- Khi người nói có thể thêm “the “ trước dạng so sánh hơn nếu như các sự vật so sánh đều cùng 1 loại, cùng tính chất, vật liệu…

Eg: Which is the longer? (Cái nào dài hơn?).

- Nếu bạn có ý định nêu lên từng mục một của một thứ gì đó thì dùng “than”.

Eg: My room is better than the one next window. (Phòng tôi tốt hơn phòng kế cửa sổ).

- “Than” thường đi kèm với danh từ hay đại từ, “than” có chức năng như một giới từ. Nếu sau “than” là một mệnh đề thì “than” có chức năng là một liên từ.

Eg: I know her better than you. (Tôi biết cô ta nhiều hơn bạn).

- Chúng ta có thể có dùng very, too, quite để định tính cho tính từ thành: very tall, too cold, too hot, … nhưng chúng ta không được phép cho những từ này vào so sánh hơn. Thay vì dùng very, too, quite bạn nên dùng a bit, very much, far, even, hardly, a lot, lots, a little, no rather, somewhat….

Eg: It’s much hotter today than it was last day. (Trời hôm nay nóng hơn hôm qua).

Để sử dụng thành thạo cấu trúc so sánh hơn ngoài việc bạn thuộc công thức thì từ vựng cũng như cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh của bạn cũng phải nắm rõ.

7. Bài tập vận dụng so sánh hơn và so sánh nhất

Bài tập: Viết lại các mẫu câu sau theo công thức so sánh hơn và so sánh nhất

1. Today is hotter than yesterday.

➔ Yesterday was __________________________.

2. No one in her team is more beautiful than Dyan.

➔ Dyan is _______________________________.

3. No building in Quan’s city is higher than this building.

➔ This building is ____________________________.

4. Jack is the most intelligent in his class.

➔ No one in his class _______________________.

5. If your son reads many science books, he will have much knowledge.

➔ The more__________________________________.

6. If Linda wants to pass the exam easily, she will study harder.

➔ The more easily ________________________________.

7. Binh An’s house is very beautiful. It’s expensive, too.

➔ The more _____________________________.

8. One of the greatest tennis players in the world is BJ.

➔ BJ is _________________________________.

9. No producers in the world is bigger than ABS.

➔ ABS is _______________________________.

10. Sam is very intelligent but her sister is the most intelligent in her family.

➔ Sam’s sister is ________________________________________.

Đáp án: 

1. Yesterday wasn’t so as hot as today.

2. Dyan is the most beautiful in her team.

3. This building is the highest in Quan’s city.

4. No one in his class is more intelligent than Jack.

5. The more science books he reads, the more knowledge he will have.

6. The more easily Linda wants to pass the exam, the harder she will study.

7. The more beautiful Binh An’s house is, the more expensive it is.

8. BJ is the greatest tennis player in the world.

9. ABS is the biggest producer in the world.

10. Sam’s sister is more intelligent than her.

Hiện nay, ngoài việc trang bị thêm cho mình nhiều ngoại như khác như: học Tiếng Hàn online, Tiếng Trung, tiếng Đức thì nhiều người vẫn chọn khóa học tiếng Anh là ngoại ngữ được nhiều người quan tâm nhất. Việc học câu so sánh hơn và cách sử dụng trong tiếng Anh là một phần ngữ pháp khá “xoắn não” mà không phải ai khi học đều vận dụng được.

Đánh giá :

Tags: Tiếng Anh Ngữ pháp tiếng Anh