Hệ thống cấu trúc và bài tập tương lai đơn chi tiết

Hệ thống cấu trúc và bài tập tương lai đơn chi tiết

Mục lục

Thì tương lai đơn (Simple Future Tense) là gì? Cấu trúc và cách dùng của nó như thế nào? Trước khi đến với hệ thống bài tập tương lai đơn chi tiết, hãy cùng Unica củng cố lại các kiến thức quan trọng một lần nữa nhé!

Hệ thống kiến thức Thì tương lai đơn (Simple Future Tense)

1.    Cách dùng của thì tương lai đơn

⦁    Diễn đạt một quyết định ngay tại thời điểm nói.
⦁    Đưa ra lời yêu cầu, đề nghị, đề xuất hay lời mời.
⦁    Diễn đạt lời dự đoán không có căn cứ.

2. Cấu trúc

(+) S + will/ shall + V(inf)
VD: I will buy a camera.
(-) S + will/ shall + not + V(inf)
VD: I will not buy a camera.
(?) Will/ Shall + S + V(inf)?
VD: Will i buy a camera?
Lưu ý: Dùng Shall với câu hỏi đuôi, chỉ ý mang tính nhấn mạnh hơn.

bài tập tương lai đơn

Hệ thống cấu trúc Thì tương lai đơn

3. Dấu hiệu nhận biết

⦁    Các trạng từ thường gặp: next week, next year, next month, tomorrow,...
⦁    Các cụm từ thường gặp: I think... , I don’t think…, I’m afraid that…, I’m sure that…, perhaps, probably,...

Bài tập tương lai đơn

I.    Chia dạng đúng của động từ

1.    The passenger car (depart) in thirty minutes.
2.    You (retire) when you are 50 years old?
3.    You (call) me the day after tomorrow?
4.    My aunts (return) Sapa in two weeks.
5.    It (rain) tomorrow.
6.    Tom (visit) London next year.
7.    I (take) you with me three days from now.
8.    Ashley (stay) at home tonight?
9.    You (earn) a lot of money.
10.    You (not have) any problems.

II. Chuyển câu sau sang thể nghi vấn

1.    The plant will die because of lack of sunshine.
2.    She will meet us in the supermarket.
3.    They will spend two months in France.
4.    The meeting will begin at 8 o’clock.
5.    Peter will visit Italy next summer.

III. Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

1.    He/ hope/ that/ John/ come/ birthday/ party/ tonight.
2.    May/ finish/ her report/ 3 days.
3.    If/ you/ study/ hard/ ,/ you/ pass/ final/ exam.
4.    You/ look/ hungry/, /so/ I/ bring/ you/ something/ eat.
5.    You/ please/ give/ me/ lift/ hospital?

Trên đây là hệ thống ngữ pháp về thì tương lai đơn cũng như các bài tập tương lai đơn cơ bản giúp bạn làm quen với cách sử dụng của Thì. Việc nắm vững kiến thức sẽ là nền tảng giúp bạn cải thiện tốt nhất các kỹ năng và là tiền đề giúp bạn chinh phục tiếng Anh một cách hoàn hảo nhất. Một lộ trình học tập chi tiết, khoa học và phù hợp sẽ giúp bạn xác định rõ mục tiêu cũng như định hướng học tập. Đó là lý do mà khóa học Bí mật ngữ pháp tiếng Anh chắc chắn là cuốn cẩm nang không thể bỏ qua để nâng cao vốn ngữ pháp, giúp bạn thành công giao tiếp và chinh phục mọi kỳ thi học thuật. Chúc bạn thành công!

 

Đánh giá :

Tags: Ngữ pháp tiếng Anh