Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Hành chính nhân sự

Tất cả khóa học Hành chính nhân sự

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

Quy trình quản lý Sales
Quy trình quản lý Sales
Bess Career 5.0 (1)

Thời lượng: 5.9 giờ, Giáo trình: 8 bài giảng

199.000đ 600.000đ
Quản lý nhân sự tiền lương
Quản lý nhân sự tiền lương
Khoai Code TV 5.0 (5)

Thời lượng: 79.1 giờ, Giáo trình: 33 bài giảng

0đ 200.000đ
Quản lý hành chính nhân sự hiệu quả với Google Appsheet
Quản lý hành chính nhân sự hiệu quả với Google Appsheet
Lê Văn Hòa 5.0 (2)

Thời lượng: 32.2 giờ, Giáo trình: 49 bài giảng

1.499.000đ 1.500.000đ
Khóa học trưởng phòng hành chính nhân sự chuyên nghiệp
Khóa học trưởng phòng hành chính nhân sự chuyên nghiệp
SprinGO HR 0.0 (0)

Thời lượng: 23.2 giờ, Giáo trình: 40 bài giảng

1.499.000đ 3.000.000đ
Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và tài chính
Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và tài chính
Bess Business School 0.0 (0)

Thời lượng: 8.8 giờ, Giáo trình: 10 bài giảng

999.000đ 1.200.000đ
Khóa học nhân sự tổng hợp Chuyên nghiệp
Khóa học nhân sự tổng hợp Chuyên nghiệp
SprinGO HR 0.0 (0)

Thời lượng: 42.1 giờ, Giáo trình: 70 bài giảng

799.000đ 1.500.000đ
Xây dựng lương 3P và KPI cho doanh nghiệp
Xây dựng lương 3P và KPI cho doanh nghiệp
SprinGO HR 0.0 (0)

Thời lượng: 14.9 giờ, Giáo trình: 15 bài giảng

499.000đ 1.000.000đ
Khóa học Chuyên viên tiền lương phúc lợi (C&B)
Khóa học Chuyên viên tiền lương phúc lợi (C&B)
SprinGO HR 0.0 (0)

Thời lượng: 30.6 giờ, Giáo trình: 50 bài giảng

399.000đ 1.000.000đ
Tạo ứng dụng quản lý chấm công và giao việc với Google Appsheet
Tạo ứng dụng quản lý chấm công và giao việc với Google Appsheet
Lê Văn Hòa 0.0 (0)

Thời lượng: 23.4 giờ, Giáo trình: 35 bài giảng

1.499.000đ 1.700.000đ
Pháp luật lao động
Pháp luật lao động
SprinGO HR 0.0 (0)

Thời lượng: 17.7 giờ, Giáo trình: 32 bài giảng

399.000đ 1.000.000đ