Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn? Cấu trúc và cách sử dụng

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn? Cấu trúc và cách sử dụng

Mục lục

Ngoài một lộ trình học cụ thể, bạn phải xây dựng cho mình một cách học thông minh, trong đó có thì tương lai hoàn thành tiếp diễn. Nhằm giúp bạn hoàn thành tốt bài tập liên quan đến thì này, UNICA sẽ chia sẻ cho bạn phương pháp học tiếng Anh “siêu thông minh” sau đây.

Tổng quan về thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Một trong những phương pháp học tiếng Anh mà UNICA muốn chia sẻ cho bạn khi học ngữ pháp tiếng Anh đó là “đừng để bất kỳ ai nhồi nhét kiến thức vào đầu bạn”. Bạn cần có cho mình một động lực, một đam mê học tiếng Anh cụ thể. Việc đầu tiên, bạn hãy ngồi đọc hết bài viết này của chúng tôi nhé!

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn hauy dùng

Phương pháp học tiếng Anh rất quan trọng

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn là gì?

Khi làm quen một ngữ pháp mới, việc đầu tiên bạn cần nắm chính là định nghĩa của nó. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future perfect continuous tense) là một thì khá khó khi học tiếng Anh. Được dùng để diễn tả một hành động đã và đang được xảy ra cho tới một thời điểm cụ thể trong tương lai, khi người nói muốn nhấn mạnh hành động nào đó nhưng bắt buộc hành động đó phải mang tính liên tục với một mốc thời gian cụ thể tại thời điểm tương lai.

Nói đơn giản, thì này được dùng để diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ và được kéo dài đến một mốc thời điểm cho trước trong tương lai và chưa được hoàn thành.

Công thức thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

3 cấu trúc cơ bản thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

3 cấu trúc cơ bản của thì TLHTTD

 

- Thể khẳng định: S + will + have + been + Ving.

Trong đó:

+ S: là chủ ngữ bao gồm tất cả các ngôi như I/you/we/they/he/she/it.

+ Trợ động từ: will/ have

+ Been dạng phân từ hai của động từ tobe

+ Động từ thêm đuôi ing

Eg: 

+ They will have been playing piano for 10 years by next day. (Họ sẽ chơi piano được 10 năm cho đến ngày mai).

+ I will have been losing the job for 6 months by tomorrow. (Tôi sẽ mất việc được 6 tháng tính từ ngày mai).

- Thể phủ định: S + will not + have + been + Ving.

Chú ý: will not = won’t.

Eg: They won’t have been living in that house for 1 years by next day. (Họ sẽ không sống ở ngôi nhà này được 1 năm vào ngày mai).

- Thể nghi vấn

a) Dạng câu hỏi Yes/No question: Will + S (+ not) + have + been + V-ing +… ?

Câu trả lời: 

+ Nếu tán thành: Yes, S + will.

+ Nếu không tán thành: No, S + won’t.

Eg: 

+ Will he have been studying in the school for 3 years by next month? (Anh ấy sẽ học ở ngôi trường này được 3 năm vào tháng tới?).

No, he won’t.

Will you have been living in Viet Nam for 4 months by the end of this week? (Bạn sẽ sống ở Việt Nam được 4 tháng tính đến cuối tuần này sao?).

Yes, I will.

b) Câu hỏi WH- question: WH-word + will + S + have + been + V-ing +…?

Ví dụ: How long will you have been playing football by next year? (Bạn sẽ chơi bóng được bao lâu tính đến năm sau?)

>> Xem thêm: Thì tương lai đơn là gì? Cấu trúc, cách sử dụng và bài tập thực hành

Dấu hiệu nhận biết của thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Để phân biệt được các thì, bạn không nên dịch nghĩa ngay. Phương pháp học đó không hiệu quả, hãy quan sát xem trong có các dấu hiệu nhận biết nào không.

Đối với thì hiện tại hoàn hoàn thành, khi trong câu có các trạng từ chỉ thời gian sau, bạn chắc chắn 100% khẳng định câu đó thuộc thì tương lai hoàn thành tiếp diễn:

- By then: Tính đến lúc đó.

- By this + thời gian trong tương lai: Tính đến

Eg: By this 6am morning tomorrow: Tính đến 6 giờ sáng ngày mai.

- By the end of this week/month/year: Tính đến cuối tuần/tháng/năm.

- By the time + 1 mệnh đề ở hiện tại.

Cách dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh

- Khi người nói, người viết muốn diễn tả một hành động nào đó xảy ra và được kéo dài liên tục đến một thời gian cụ thể được xác định trong tương lai.

Eg: He will have been studying English for 8 years by the end of this week. (Anh ấy sẽ học tiếng Anh được 8 năm tính đến thời điểm kết thúc tuần sau).

Nhận xét: Hành động học tiếng Anh của anh ấy sẽ được trong 8 năm sau vào ngày chủ nhật của tuần sau. Có nghĩa là khi kết thúc tuần sau, anh ấy đã học được 8 năm tiếng Anh.

- Một số trường hợp “bất di bất dịch” không được sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn.

+ Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn không được dùng trong các mệnh đề được bắt đầu bằng những từ thời gian như: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless. Thay vào đó trong trường hợp này bạn có thể dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

+ Có một số loại động từ không bao giờ được ở dạng tiếp diễn nên không được dùng trong tương lai hoàn thành tiếp diễn như:

Những từ chỉ cảm xúc: Believe (hi vọng), know (biết), think (nghĩ), understand hope (hi vọng), feel (cảm thấy), like (yêu), hate (ghét), regret (từ chối), want (muốn), wish (mong muốn)...

Những từ chỉ giác quan: Hear, see, smell, taste, touch,...

- Bạn cũng có thể sử dụng “be going to” thay cho “will” với cấu trúc của câu trong tương lai hoàn thành tiếp diễn để nói cùng một ý nghĩa.

Eg: He is going to have been waiting for more than 3 hours when his plane arrives. (Anh ấy chắc sẽ phải đợi hơn 3 tiếng thì máy bay của anh mới đến).

- Sử dụng trong dạng bị động: Will have been being + V3/ed.

Cách dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Cách dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Lưu ý khi sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

- Với những câu bắt đầu bằng: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless…sẽ không sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn mà dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. 

- Có một từ ngũ không dùng ở dạng tiếp diễn cũng như thì tương lai hoàn thành tiếp diễn. Cụ thể:

- state: be, cost, fit, mean, suit

- possession: belong, have

- senses: feel, hear, see, smell, taste, touch

- feelings: hate, hope, like, love, prefer, regret, want, wish

- brain work: believe, know, think (nghĩ về), understand

- Bạn có thể sử dụng "be going to" thể thay thế cho "Will" trong cấu trúc tương lai hoàn thành tiếp diễn để biểu thị cùng một nội dung. 

>> Xem thêm: Thì tương lai tiếp diễn là gì? Cấu trúc và cách sử dụng

Phân biệt thì tương lai hoàn thành tiếp diễn và tương lai hoàn thành trong Tiếng Anh

Về cấu trúc

- Tương lai hoàn thành: S + will have + PII

- Tương lai hoàn thành tiếp diễn: S + will have been + V-ing

Về cách sử dụng

- Thì tương lai hoàn thành dùng để diễn tả 1 hành động sẽ hoàn thành vào 1 thời điểm cho trước ở tương lai, trước khi hành động hay sự việc khác xảy ra.

- Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn tả 1 hành động bắt đầu từ quá khứ và kéo dài đến 1 thời điểm cho trước ở tương lai và vẫn chưa hoàn thành.

Về dấu hiệu nhận biết

- Thì tương lai hoàn thành thường có các cụm từ như sau: 

+ By + mốc thời gian (by the end of, by tomorrow)

+ By then

+ By the time + mốc thời gian

- Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn thường có các cụm từ như sau: 

+ By … for (+ khoảng thời gian)

+ By then

+ By the time

Bài tập áp dụng thì thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài tập 1: Cho dạng đúng của động từ

1. They (watch) ____ TV all day.

2. In half an hour she (work) ____ for six hours without a break.

3. In two months I (teach) ____ English at this school for ten years.

4. Next week you (live) ____ in your new house for a year.

5. My friends (lie) ____ on the beach all holiday.

Đáp án:

1. will have been watching

2. will have been working

3. will have been teaching

4. will have been living

5. will have been lying

Bài tập 2: Hoàn thành các câu sau cho đúng

1. (How long/we/wait/for her) ____ by now?

2. (How long/they/run) ____

3. (How long/she/learn/English) ____

4. (How long/they/go out together) ____

5. (How long/he/do/this) ____

Đáp án: 

1. How long will we have been waiting for her

2. How long will they have been running?

3. How long will she have been learning English?

4. How long will they have been going out together?

5. How long will he have been doing this?

Học ngữ pháp tiếng Anh nói chung và học thì tương lai hoàn thành tiếp diễn nói riêng là cả một quá trình học tập và ghi nhớ cấu trúc, cách sử dụng, các dấu hiệu và những lưu ý chuyên sâu mà bạn hoàn toàn có thể "nắm trọn" tại khóa học Bí mật ngữ pháp tiếng AnhHy vọng rằng, với những thông tin bổ ích mà UNICA cung cấp, các bạn sẽ thành công trên con đường chinh phục tiếng Anh!

Đánh giá :

Tags: Bán hàng Online
Trở thành hội viên