Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Kế Toán

Tất cả khóa học Kế Toán

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

Nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu
Nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu
Nguyễn Hoàng 4.8 (57)

Thời lượng: 36.4 giờ, Giáo trình: 81 bài giảng

599.000đ 5.000.000đ
Định khoản kế toán cho người mới bắt đầu
Định khoản kế toán cho người mới bắt đầu
Phan Đắc Hoan 5.0 (2)

Thời lượng: 6.0 giờ, Giáo trình: 13 bài giảng

499.000đ 700.000đ
Kế toán cho người mới bắt đầu
Kế toán cho người mới bắt đầu
PHẠM THỊ TUYẾT 4.9 (8)

Thời lượng: 9.3 giờ, Giáo trình: 21 bài giảng

499.000đ 700.000đ
Lên báo cáo tài chính bằng phần mềm Misa đối với doanh nghiệp xây dựng
Lên báo cáo tài chính bằng phần mềm Misa đối với doanh nghiệp xây dựng
PHẠM THỊ TUYẾT 5.0 (3)

Thời lượng: 11.7 giờ, Giáo trình: 15 bài giảng

399.000đ 600.000đ
Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa
Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa
Phan Đắc Hoan 5.0 (3)

Thời lượng: 17.5 giờ, Giáo trình: 52 bài giảng

549.000đ 700.000đ
Các mẹo Excel cơ bản dành cho kế toán
Các mẹo Excel cơ bản dành cho kế toán
Phan Đắc Hoan 4.6 (10)

Thời lượng: 7.0 giờ, Giáo trình: 42 bài giảng

349.000đ 500.000đ
Kế toán thuế tổng hợp Misa 2019
Kế toán thuế tổng hợp Misa 2019
Phan Đắc Hoan 5.0 (9)

Thời lượng: 20.6 giờ, Giáo trình: 62 bài giảng

549.000đ 700.000đ
Kế toán thuế Excel
Kế toán thuế Excel
Phan Đắc Hoan 4.8 (6)

Thời lượng: 17.4 giờ, Giáo trình: 55 bài giảng

549.000đ 700.000đ
Kế toán tài chính doanh nghiệp cho người mới bắt đầu
Kế toán tài chính doanh nghiệp cho người mới bắt đầu
Nguyễn Hoàng 5.0 (20)

Thời lượng: 75.5 giờ, Giáo trình: 150 bài giảng

599.000đ 2.000.000đ
Bí mật thành công của một kế toán trưởng chuyên nghiệp
Bí mật thành công của một kế toán trưởng chuyên nghiệp
Lưu Mạnh Thắng 5.0 (1)

Thời lượng: 3.8 giờ, Giáo trình: 20 bài giảng

499.000đ 990.000đ
Thực hành làm kế toán và lập báo cáo tài chính THỰC TẾ trên phần mềm Excel
Thực hành làm kế toán và lập báo cáo tài chính THỰC TẾ trên phần mềm Excel
Nguyễn Hoàng 5.0 (7)

Thời lượng: 86.9 giờ, Giáo trình: 149 bài giảng

999.000đ 7.000.000đ
Kế toán tại doanh nghiệp sản xuất từ A-Z
Kế toán tại doanh nghiệp sản xuất từ A-Z
PHẠM THỊ TUYẾT 5.0 (1)

Thời lượng: 17.4 giờ, Giáo trình: 37 bài giảng

399.000đ 600.000đ
Kế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel
Kế toán sản xuất thực tế trên phần mềm Excel
Nguyễn Hoàng 4.7 (3)

Thời lượng: 37.4 giờ, Giáo trình: 76 bài giảng

799.000đ 2.500.000đ
Nguyên lý kế toán căn bản cho người mới bắt đầu
Nguyên lý kế toán căn bản cho người mới bắt đầu
TÂM HỢP PHÁT 5.0 (2)

Thời lượng: 12.2 giờ, Giáo trình: 38 bài giảng

299.000đ 1.200.000đ
Mô hình tài chính lãi lỗ - Bí quyết giao khoán thành công
Mô hình tài chính lãi lỗ - Bí quyết giao khoán thành công
HÀ THÚY QUỲNH 0.0 (0)

Thời lượng: 9.5 giờ, Giáo trình: 42 bài giảng

699.000đ 1.500.000đ