Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Kế Toán

Tất cả khóa học Kế Toán

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

Trọn bộ kỹ thuật lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính
Trọn bộ kỹ thuật lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính
Nguyễn Biên Cương 4.6 (25)

Thời lượng: 22.4 giờ, Giáo trình: 39 bài giảng

699.000đ 900.000đ
Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A - Z
Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A - Z
Nguyễn Hoàng 5.0 (29)

Thời lượng: 48.6 giờ, Giáo trình: 93 bài giảng

499.000đ 800.000đ
Trọn bộ Kinh nghiệm Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng từ A-Z
Trọn bộ Kinh nghiệm Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng từ A-Z
Nguyễn Hoàng 4.8 (29)

Thời lượng: 26.1 giờ, Giáo trình: 66 bài giảng

499.000đ 800.000đ
Kế toán sản xuất thực hành trên excel
Kế toán sản xuất thực hành trên excel
Nguyễn Minh Lý 5.0 (3)

Thời lượng: 22.4 giờ, Giáo trình: 23 bài giảng

499.000đ 700.000đ
Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa
Kế toán sản xuất, dịch vụ trên phần mềm Misa
Nguyễn Hoàng 4.9 (11)

Thời lượng: 22.4 giờ, Giáo trình: 66 bài giảng

499.000đ 800.000đ
Cách lập báo cáo tài chính trên Excel
Cách lập báo cáo tài chính trên Excel
Nguyễn Thị Yến 4.2 (5)

Thời lượng: 6.8 giờ, Giáo trình: 16 bài giảng

349.000đ 600.000đ
Cẩm nang chứng từ kế toán trong doanh nghiệp
Cẩm nang chứng từ kế toán trong doanh nghiệp
Thiều Kim Cường 5.0 (1)

Thời lượng: 8.4 giờ, Giáo trình: 22 bài giảng

599.000đ 800.000đ
Học thực tế kế toán nhà hàng từ A - Z
Học thực tế kế toán nhà hàng từ A - Z
Lê Thị Ninh Vân 5.0 (2)

Thời lượng: 15.1 giờ, Giáo trình: 36 bài giảng

349.000đ 600.000đ
Kế toán xây dựng
Kế toán xây dựng
Đỗ Văn Trà 5.0 (1)

Thời lượng: 8.4 giờ, Giáo trình: 18 bài giảng

349.000đ 600.000đ
Thực hành kế toán xây dựng trong doanh nghiệp
Thực hành kế toán xây dựng trong doanh nghiệp
Thiều Kim Cường 3.7 (3)

Thời lượng: 9.8 giờ, Giáo trình: 34 bài giảng

699.000đ 900.000đ
Kế toán máy: Thành thạo phần mềm kế toán doanh nghiệp Fast và Misa
Kế toán máy: Thành thạo phần mềm kế toán doanh nghiệp Fast và Misa
Thiều Kim Cường 5.0 (2)

Thời lượng: 9.7 giờ, Giáo trình: 37 bài giảng

399.000đ 700.000đ
Thực hành kế toán chi phí giá thành trong doanh nghiệp
Thực hành kế toán chi phí giá thành trong doanh nghiệp
Thiều Kim Cường 5.0 (4)

Thời lượng: 12.4 giờ, Giáo trình: 35 bài giảng

699.000đ 800.000đ
Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên Excel
Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên Excel
Hoàng Giang Nam 3.5 (2)

Thời lượng: 11.3 giờ, Giáo trình: 31 bài giảng

499.000đ 900.000đ
Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên Misa
Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên Misa
Hoàng Giang Nam 4.7 (3)

Thời lượng: 8.4 giờ, Giáo trình: 25 bài giảng

499.000đ 900.000đ
Kế toán sản xuất và tính giá sản phẩm
Kế toán sản xuất và tính giá sản phẩm
Phan Đắc Hoan 3.8 (4)

Thời lượng: 9.9 giờ, Giáo trình: 33 bài giảng

549.000đ 700.000đ