Làm thủ tục xin đăng kinh doanh hộ cá thể ở đâu và hồ sơ gồm những gì?

Làm thủ tục xin đăng kinh doanh hộ cá thể ở đâu và hồ sơ gồm những gì?

Mục lục

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể là yêu cầu bắt buộc đối với những ai muốn kinh doanh khởi nghiệp. Việc này thể hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân đối với nhà nước và thể hiện quyền công dân. Sau đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh gồm những yêu cầu gì nhé!

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Đăng kí kinh doanh hộ cá thể ở đâu?
Đăng kí kinh doanh hộ cá thể ở đâu?

Theo quy định tại điều 49 Nghị định 43 về đăng ký doanh nghiệp định nghĩa: “Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh”.

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể ở đâu và hồ sơ cần gì

Căn cứ Điều 13 Nghị định 78/2015/NĐ-CP  về đăng kí doanh nghiệp: cá nhân, nhóm cá nhân, hoặc đại diện của hộ gia đình sẽ gửi Giấy đề nghị đăng kí kinh doanh đến cơ quan đăng kí kinh doanh cấp huyện mà cụ thể là Phòng tài chính- kế hoạch thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện cấp nơi mà bạn đặt địa điểm kinh doanh.
Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể gồm:
- Đơn xin đăng ký kinh doanh (theo mẫu)

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh (theo mẫu) đối với ngành nghề có điều kiện. 

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (nơi đặt địa điểm kinh doanh) hoặc hợp đồng thuê mướn mặt bằng (Có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan công chứng nhà nước).

Tất cả cả trường hợp này bạn đều có thể hỏi UBND xã, phường, thị trấn sẽ có hướng dẫn cụ thể.

>> Thông tin thủ tục thành lập công ty

>> Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh online cho các doanh nghiệp nhỏ

Trình tự, thủ tục và hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể

1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:
a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
b) Ngành, nghề kinh doanh;
c) Số vốn đăng ký kinh doanh;
d) Họ, tên, số và ngày cấp giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.
Kèm theo giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 điều này phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.
Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 điều này phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện trao giấy biên nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 56 Nghị định này;
c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.
3. Nếu sau năm ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
4. Định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật cấp tỉnh.

Trên đây là những yêu cầu về thủ tục và hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ cá thể, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy truy cập Blog Unica hàng ngày để cập nhật được những thông tin hữu ích nhé.

>>> Đăng ký ngay khóa học kinh doanh online tại UNICA ngay hôm nay!

Đánh giá :

Tags: Kinh doanh Khởi nghiệp Startup