Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Công nghệ

Tất cả khóa học Công nghệ

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

Học lập trình JAVASCRIPT cho người mới bắt đầu
Học lập trình JAVASCRIPT cho người mới bắt đầu
Đặng Văn Lel 4.2 (11)

Thời lượng: 5.5 giờ, Giáo trình: 18 bài giảng

599.000đ 700.000đ
Thành thạo C++ qua 108 bài học
Thành thạo C++ qua 108 bài học
Trần Duy Thanh 4.6 (35)

Thời lượng: 19.0 giờ, Giáo trình: 109 bài giảng

499.000đ 700.000đ
Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật- Tập 1
Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật- Tập 1
Trần Duy Thanh 4.7 (15)

Thời lượng: 21.4 giờ, Giáo trình: 70 bài giảng

499.000đ 800.000đ
Học lập trình Typescript qua project thực tế
Học lập trình Typescript qua project thực tế
Nguyễn Đức Việt 5.0 (3)

Thời lượng: 11.7 giờ, Giáo trình: 79 bài giảng

799.000đ 1.000.000đ
Lập trình Java căn bản từ con số 0 cho người mới bắt đầu
Lập trình Java căn bản từ con số 0 cho người mới bắt đầu
Nguyễn Thanh Tân 3.0 (2)

Thời lượng: 4.2 giờ, Giáo trình: 60 bài giảng

249.000đ 699.000đ
Học CSS 3 cho người mới bắt đầu
Học CSS 3 cho người mới bắt đầu
Đặng Văn Lel 3.7 (6)

Thời lượng: 5.8 giờ, Giáo trình: 15 bài giảng

549.000đ 700.000đ
Phương pháp học và ứng dụng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin
Phương pháp học và ứng dụng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin
Trương Minh Thắng 5.0 (3)

Thời lượng: 4.2 giờ, Giáo trình: 46 bài giảng

599.000đ 800.000đ
Lập trình Android cơ bản
Lập trình Android cơ bản
Trần Duy Thanh 4.9 (10)

Thời lượng: 24.8 giờ, Giáo trình: 71 bài giảng

299.000đ 500.000đ
Lập trình Android nâng cao
Lập trình Android nâng cao
Trần Duy Thanh 5.0 (9)

Thời lượng: 22.8 giờ, Giáo trình: 71 bài giảng

399.000đ 500.000đ
JAVA CORE - Lập trình hướng đối tượng từ Zero
JAVA CORE - Lập trình hướng đối tượng từ Zero
Lê Quang Đạt 4.5 (22)

Thời lượng: 8.0 giờ, Giáo trình: 79 bài giảng

699.000đ 900.000đ
Lập trình game 3D với Unity
Lập trình game 3D với Unity
Trương Nguyễn Hoàng Long 4.1 (7)

Thời lượng: 8.3 giờ, Giáo trình: 28 bài giảng

399.000đ 600.000đ
Fullstack Java Web với Spring Boot
Fullstack Java Web với Spring Boot
Lê Quang Đạt 4.2 (13)

Thời lượng: 3.6 giờ, Giáo trình: 44 bài giảng

599.000đ 800.000đ
RESTful API designing với Spring Boot
RESTful API designing với Spring Boot
Lê Quang Đạt 4.6 (8)

Thời lượng: 3.4 giờ, Giáo trình: 45 bài giảng

599.000đ 800.000đ
Khóa học lập trình điều khiển robot mBot
Khóa học lập trình điều khiển robot mBot
Học viện VIETSTEM 5.0 (1)

Thời lượng: 4.6 giờ, Giáo trình: 57 bài giảng

799.000đ 900.000đ
Khóa học lập trình ứng dụng di động App Inventor
Khóa học lập trình ứng dụng di động App Inventor
Học viện VIETSTEM 3.7 (3)

Thời lượng: 4.8 giờ, Giáo trình: 51 bài giảng

799.000đ 900.000đ
Lập trình với Scratch 3.0 cơ bản
Lập trình với Scratch 3.0 cơ bản
Học viện VIETSTEM 5.0 (1)

Thời lượng: 3.7 giờ, Giáo trình: 44 bài giảng

799.000đ 900.000đ