Phan Văn Trường

Phan Văn Trường

Giảng viên
  • 0

    khóa học
  • 3891

    học viên
  • 5

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Doanh nhân, chuyên gia cao cấp về thương thuyết, quản trị