Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Tiếng Trung

Tất cả khóa học Tiếng Trung

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

Tiếng Trung cơ bản 2
Tiếng Trung cơ bản 2
Cầm Xu 4.9 (15)

Thời lượng: 28.3 giờ, Giáo trình: 65 bài giảng

299.000đ 450.000đ
Tự học tiếng Trung cơ bản
Tự học tiếng Trung cơ bản
ThanhMaiHSK 4.3 (59)

Thời lượng: 22.6 giờ, Giáo trình: 50 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Tiếng Trung giao tiếp cơ bản
Tiếng Trung giao tiếp cơ bản
Phan Diệu Linh 4.7 (87)

Thời lượng: 14.5 giờ, Giáo trình: 46 bài giảng

299.000đ 600.000đ
Tiếng Trung cơ bản 1
Tiếng Trung cơ bản 1
Cầm Xu 4.4 (30)

Thời lượng: 17.0 giờ, Giáo trình: 45 bài giảng

299.000đ 450.000đ
Tiếng trung sơ cấp 1
Tiếng trung sơ cấp 1
EZ Language 4.6 (18)

Thời lượng: 25.8 giờ, Giáo trình: 65 bài giảng

299.000đ 700.000đ
Tiếng Trung cao cấp
Tiếng Trung cao cấp
EZ Language 4.9 (8)

Thời lượng: 28.2 giờ, Giáo trình: 68 bài giảng

299.000đ 900.000đ
Tiếng Trung trung cấp
Tiếng Trung trung cấp
EZ Language 4.9 (11)

Thời lượng: 28.4 giờ, Giáo trình: 67 bài giảng

299.000đ 900.000đ
Học tiếng Quảng Đông thong dong du lịch, tự tin mua bán
Học tiếng Quảng Đông thong dong du lịch, tự tin mua bán
Từ Chí Thành 5.0 (19)

Thời lượng: 10.0 giờ, Giáo trình: 52 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Tiếng Trung sơ cấp 2
Tiếng Trung sơ cấp 2
EZ Language 4.8 (10)

Thời lượng: 28.4 giờ, Giáo trình: 66 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Tiếng Trung giao tiếp thông dụng theo tình huống
Tiếng Trung giao tiếp thông dụng theo tình huống
Phan Diệu Linh 4.6 (19)

Thời lượng: 9.4 giờ, Giáo trình: 60 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Luyện thi HSK các cấp
Luyện thi HSK các cấp
EZ Language 4.0 (10)

Thời lượng: 34.5 giờ, Giáo trình: 90 bài giảng

299.000đ 680.000đ
Đàm thoại tiếng Hoa chưa bao giờ dễ hơn
Đàm thoại tiếng Hoa chưa bao giờ dễ hơn
Nguyễn Minh Thúy 4.6 (11)

Thời lượng: 12.0 giờ, Giáo trình: 41 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Tiếng Trung thương mại và du lịch
Tiếng Trung thương mại và du lịch
Nguyễn Danh Vân 4.9 (30)

Thời lượng: 25.6 giờ, Giáo trình: 34 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Tiếng Trung ứng dụng thực hành cấp tốc (Sơ cấp)
Tiếng Trung ứng dụng thực hành cấp tốc (Sơ cấp)
Nguyễn Danh Vân 4.4 (63)

Thời lượng: 62.6 giờ, Giáo trình: 74 bài giảng

299.000đ 600.000đ
Tiếng Trung ứng dụng thực hành cấp tốc (Trung cấp)
Tiếng Trung ứng dụng thực hành cấp tốc (Trung cấp)
Nguyễn Danh Vân 4.7 (16)

Thời lượng: 21.0 giờ, Giáo trình: 29 bài giảng

299.000đ 800.000đ