Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Tiếng Nhật sơ cấp

Tất cả khóa học Tiếng Nhật sơ cấp

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

Khóa học tiếng Nhật sơ cấp cho người mới bắt đầu
Khóa học tiếng Nhật sơ cấp cho người mới bắt đầu
EZ Language 4.3 (8)

Thời lượng: 31.2 giờ, Giáo trình: 70 bài giảng

599.000đ 800.000đ
Tiếng Nhật sơ cấp 1 (N5)
Tiếng Nhật sơ cấp 1 (N5)
Trung tâm Nhật ngữ Toàn Tâm 5.0 (3)

Thời lượng: 14.1 giờ, Giáo trình: 24 bài giảng

399.000đ 599.000đ
Tiếng Nhật sơ cấp 2 (N5)
Tiếng Nhật sơ cấp 2 (N5)
Trung tâm Nhật ngữ Toàn Tâm 5.0 (3)

Thời lượng: 12.1 giờ, Giáo trình: 21 bài giảng

590.000đ 700.000đ
Tiếng Nhật sơ cấp 3 (N5)
Tiếng Nhật sơ cấp 3 (N5)
Trung tâm Nhật ngữ Toàn Tâm 5.0 (2)

Thời lượng: 12.6 giờ, Giáo trình: 24 bài giảng

590.000đ 700.000đ
Tiếng Nhật sơ cấp 5 (N4)
Tiếng Nhật sơ cấp 5 (N4)
Trung tâm Nhật ngữ Toàn Tâm 5.0 (1)

Thời lượng: 12.0 giờ, Giáo trình: 20 bài giảng

590.000đ 700.000đ
Tiếng Nhật cho trẻ em cùng giáo viên Nhật Bản
Tiếng Nhật cho trẻ em cùng giáo viên Nhật Bản
Trung tâm ngoại ngữ KIZUKI 5.0 (3)

Thời lượng: 16.9 giờ, Giáo trình: 43 bài giảng

699.000đ 1.000.000đ
Tự học tiếng Nhật giao tiếp cơ bản thật dễ
Tự học tiếng Nhật giao tiếp cơ bản thật dễ
Nguyễn Thị Hoa 0.0 (0)

Thời lượng: 33.5 giờ, Giáo trình: 64 bài giảng

549.000đ 2.490.000đ