Các khóa học Phát triển đội nhóm

Chủ đề phổ biến

×

Đánh giá khóa học

Thời lượng video

Phát triển đội nhóm là gì

Phát triển đội nhóm là tập hợp từ 2-3 người trở lên cùng nhau thực hiện một mục tiêu chung, có sự phân công công việc rõ ràng, phối hợp, hỗ trợ nhau để hoàn thành mục tiêu đó. Trải qua những lần hợp tác với những công việc khác nhau, đội nhóm sẽ cùng nhau đưa ra những nguyên tắc, chiến lược và cách thức làm việc để xây dựng một đội nhóm phát triển mạnh. 

Bí kíp phát triển đội nhóm thành công

Bước 1: Tìm ra một leader phù hợp

Hoạt động của đội nhóm là hoạt động mang tính tập thể giữa các thành viên với nhau, và tập thể sẽ không thể phát huy hiệu quả làm việc tối đa nếu như không có một leader có cả tâm và tài. Leader ở đây không chỉ giỏi về chuyên môn, kiến thức nghề nghiệp mà còn phải có kỹ năng lãnh đạo, cả hai yếu tố này đóng vai trò hết sức quan trọng để xây dựng đội nhóm thành công.

Bước 2: Đề ra mục tiêu chung

Xây dựng và phát triển đội nhóm cần đảm bảo 5 yếu tố về mục tiêu chung theo hướng Smart như sau: Specific (cụ thể), Measurable (đo lường được), Achievable (có thể đạt được), Realistics (thực tế), Timebound (có thời hạn).

Bước 3: Đưa ra kế hoạch thực hiện mục tiêu

Việc đưa ra một kế hoạch cụ thể với sự phân chia công việc theo năng lực của từng người sẽ giúp hoàn thành mục tiêu một cách nhanh chóng. Tuy nhiên bạn cũng không nên bỏ qua yếu tố deadline trong quá trình thực hiện kế hoạch. Deadline sẽ giúp mỗi các nhân có ý thức hơn trong tiến độ làm việc của mình. 

Bước 4: Xây dựng văn hóa làm việc

Xây dựng văn hóa làm việc văn minh, đẩy cao tinh thần trách nhiệm, tự nguyện và hợp tác sẽ giúp các cá nhân trong đội nhóm chủ động hơn trong công việc của mình. 

Bước 5: Không ngừng tìm kiếm nhân tố mới

Trong quá trình làm việc theo đội nhóm, việc thanh lọc những nhân viên yếu, kém và thay thế bằng những nhân viên tiềm năng là điều vô cùng cần thiết. Nhân lực phải mạnh và có kinh nghiệm thì mới có thể đưa đội nhóm ngày một phát triển đi lên.