Phân loại & các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động hiện nay

Phân loại & các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động hiện nay

Mục lục

Theo Điều 15 Bộ luật Lao động năm 2012: Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hay có thể hiểu hợp đồng lao động là sự tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực giữa người sử dụng lao động với người lao động. Vậy có mấy loại hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động hiện nay? Hay có những trường hợp nào chấm dứt hợp đồng lao động. Bạn hãy cùng Unica tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Hợp đồng lao động là gì? Những quy định chung

hop-dong-lao-dong.jpg

Hợp đồng lao động chính là sự thỏa thuận giữ người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động cũng như nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động.

Những quy định chung về hợp đồng lao động

- Được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với các quy định của pháp luật lao động

- Hợp đồng lao động bao gồm các loại: hợp đồng lao động không xác định thời hạn; hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; hợp đồng lao động theo mùa, vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

- Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu như công việc phải làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, địa điểm làm việc, thời hạn hợp đồng, điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

- Hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày giao kết hoặc từ ngày do hai bên thoả thuận hoặc từ ngày người lao động bắt đầu làm việc.

- Trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động các bên ký kết có thể thỏa thuận sửa đổi nội dung của hợp đồng lao động. Trong trường hợp có sự thay đổi một trong những nội dung chủ yếu về điều kiện lao động thì người lao động có quyền ký hợp đồng lao động múới.

- Chế độ giao kết hợp đồng lao động, thực hiện hợp đồng lao động, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động được quy định của Bộ luật lao động năm 2019.

Các loại hợp đồng lao động hiện nay

Căn cứ theo Điều 22 của Bộ luật Lao động 2012 có 3 loại hợp đồng lao động, đó là: hợp đồng lao động không xác định thời hạn; hợp đồng lao động có xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Cụ thể:

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Đây là loại hợp đồng mà hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng lao động này sẽ áp dụng cho những công việc có thời hạn trên 36 tháng,những công việc không xác định thời điểm kết thúc hoặc trường hợp người lao động được tuyển dụng vào biên chế nhà nước trước đây nay chuyển sang ký kết hợp đồng lao động. Nó cũng có thể hiểu đây là loại hợp đồng được thực hiện từ khi bắt đầu đến khi có một sự kiện làm chấm dứt quan hệ giữa các bên. 

Ưu điểm của hợp đồng lao động không xác định thời hạn là tạo ra một môi trường làm việc tự do, các chủ thể có thể chủ động chấm dứt hợp đồng bất cứ khi nào nếu tuân thủ đúng về thời hạn báo trước. Đối với loại hợp đồng này thì hình thức của hợp đồng là phải thành lập bằng văn bản giữa hai bên.

>>> Xem ngay: Hướng dẫn viết CV bằng tiếng Anh từ A - Z

hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động

Hợp đồng lao động xác định thời hạn

Đây là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Điều này có nghĩa là các bên sẽ chấm dứt hợp đồng lao động khi hết hạn hợp đồng. Trong trường hợp người sử dụng lao động và người lao động muốn tiếp tục thì phải ký kết hợp đồng lao động mới. Tức là, nếu các bên ký kết hợp đồng mới thì sẽ tiếp tục ký kết thêm một bản hợp đồng lao động có xác định thời hạn rõ ràng. Giống như hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hình thức của hợp đồng lao động xác định thời hạn cũng phải được thành lập bằng văn bản giữa hai bên.

Hợp đồng lao động theo mùa vụ 

Hợp đồng lao động theo mùa vụ sẽ được ký kết trong trường hợp giao kết công việc giữa người sử dụng lao động và người lao động về một công việc có tính chất mùa vụ, tạm thời, hoặc không thường xuyên hay công việc có thời hạn dưới 12 tháng.

Các trường hợp hợp đồng lao động sẽ chấm dứt bởi người sử dụng lao động 

Theo quy định trong Bộ luật lao động năm 2012 các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động được trước hết là các trường hợp do ý chí chung của cả hai bên (người sử dụng lao động và người lao động), như:

Hết hạn hợp đồng lao động

Khi hết hạn hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động không còn muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ lao động, thì hai bên có quyền chấm dứt hợp đồng. Đây là trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động được quy định trong tất cả các Bộ luật Lao động và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ở nước ta từ trước đến nay.

Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động

Khi giao kết hợp đồng lao động, hai bên thống nhất công việc mà người lao động phải làm cũng là một trong các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động. Vì vậy, nếu người lao động đã hoàn thành công việc đã ký kết trong hợp đồng lao động, cho dù hợp đồng lao động chưa hết hạn thì hợp đồng lao động vẫn được chấm dứt hiệu lực. Trường hợp này sẽ áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng với công việc xác định.

Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động

Trong quá trình làm việc và thực hiện hợp đồng lao động, nhu cầu chấm dứt hợp đồng lao động có thể xuất hiện ở người sử dụng lao động hoặc người lao động. Việc chấm dứt hợp đồng sẽ được bên có nhu cầu đưa ra, nếu được bên còn lại chấp nhận thì hợp đồng lao động sẽ chính thức chấm dứt.

>>> Xem ngay: Tổng hợp 11 bí quyết phỏng vấn trực tiếp thành công

Cham dut hop dong lao dong

Ngoài ra, hợp đồng lao động sẽ chấm dứt do ý chí của Nhà nước trong một số trường hợp, như. Người lao động bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết. Người sử dụng lao động là cá nhân bị. Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động. Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án. 

Hợp đồng lao động chấm dứt do sự biến pháp lý

Trên thực tế quan hệ lao động của người sử dụng lao động và người lao động sẽ bị ảnh hưởng bởi những sự biến pháp lý xảy ra, như: hỏa hoạn, thiên tai, dịch bệnh, người lao động chết, người sử dụng lao động là cá nhân chết, địch họa.

Với những sự biến pháp lý xảy ra như thiên tai, hỏa hoạn. Nhà nước sẽ yêu cầu người sử dụng lao động phải tìm mọi biện pháp khắc phục hiện trạng để tiếp tục duy trì quan hệ lao động để bảo vệ việc làm, thu nhập và đời sống cho bản thân, gia đình người lao động. 

Tuy nhiên, theo Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về hai sự biến pháp lý làm chấm dứt hợp đồng lao động là người sử dụng lao động là cá nhân chết và người lao động chết. Bởi người sử dụng lao động và người lao động là hai bên chủ thể trong quan hệ hợp đồng lao động, khi chủ thể của hợp đồng không còn tồn tại thì đương nhiên hợp đồng lao động sẽ chấm dứt.

Lưu ý nhỏ

Khi đơn phương chấm dứt các loại hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước

- Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

- Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn.

- Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp nghỉ bệnh quá thời hạn và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Đối với từng loại hợp đồng mà Unica vừa nêu ở trên thì thời hạn, quyền và nghĩa vụ giữa người lao động và người sử dụng lao động sẽ khác nhau, cũng như có những cách chấm dứt hợp đồng lao động. Trong đó sự khác nhau lớn nhất giữa các loại hợp đồng lao động đó chính là trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động và người lao động, trách nhiệm đóng thuế của người lao động, hay cách thức chấm dứt hợp đồng lao động. Tùy thuộc vào tính chất công việc mà người sử dụng và người lao động có thể lựa chọn hợp đồng lao động sao cho phù hợp nhất.

Chúc bạn thành công!

Đánh giá :

Tags: Tuyển dụng