Lưu Hồ Phương

Lưu Hồ Phương

IT Cloud and Network System Infrastructure Consultant
 • 2

  khóa học
 • 35

  học viên
 • 5

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

* Tôi có trên 18 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí như : Lập trình viên, kỹ sư mạng, kỹ sư quản trị hệ thống, trưởng phòng IT, và giám đốc kỹ thuật cho các công ty IT của Việt Nam, Singapore, Nhật Bản.

* Kinh nghiệm tham gia tư vấn thiết kế, triển khai, quản trị nhiều dự án. Xây dựng hệ thống ứng dụng, mạng, bảo mật, và điện toán đám mây trong và ngoài nước.  Đã từng tham gia giảng dạy tại các trung tâm, học viện CNTT .

* Có chứng chỉ quốc tế: MCSE Cloud Platform and Infrastructure, MCSE Server Infrastructure, LPIC-2 (Linux Professinal Institute), AWS Certified Solutions Architect, AWS Certified SysOps Administrator, Linux Academy Red Hat Certified Engineer 

Khóa học của giảng viên Lưu Hồ Phương


Cơ bản tổng thể hệ thống điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS Certified Cloud Practitioner)

 • 44 bài giảng
 • 06 giờ 31 phút
 •  Bạn sẽ hiểu biết về cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS
 •  Hiểu biết về các nguyên tắc kiến trúc căn bản và dịch vụ trong việc xây dựng hệ thống ứng dụng trong AWS
 •  Đạt  được khả năng xác định dịch vụ AWS đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật căn bản
 •  Hiểu được kiến thức nền tảng về các hiểu biết trong việc xây dựng một hệ thống hạ tầng trên nền tảng điện toán đám mây AWS
 •  Tự tin hơn khi đi phỏng vấn xin việc về kỹ thuật CNTT, bán hàng & Maketing CNTT, ngay cả các lĩnh vực khác ngoài CNTT
 •  Tự tin tham gia kỳ thi chứng chỉ AWS Certified Solutions Practitioner

429,000đ

1,200,000đ

OFF 64%

CHI TIẾT

AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C03)

 • 137 bài giảng
 • 25 giờ 57 phút
 • Bạn sẽ hiểu biết về cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS gồm: IAM, S3, CloudFront,  EC2, CloudWatch, CLI, Lambda, Route 53, RDS, DynamoDB,  ElastiCache, Aurora, VPC, SQS, SNS, API Gateway VVV.
 • Hiểu biết về các nguyên tắc kiến trúc căn bản và dịch vụ trong việc xây dựng hệ thống ứng dụng trên AWS
 • Đạt được khả năng xác định dịch vụ AWS đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật nhất định
 • Đạt được kiến thức nền tảng về các phương pháp hay được đề xuất để xây dựng an toàn và đáng tin cậy trên nền tảng điện toán đám mây AWS
 • Tự tin hơn rất nhiều khi đi phỏng vấn xin việc các vị trí như: System Admin, System Engineer, Cloud Engineer, và DevOps
 • Tự tin chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ AWS Certified Solutions Architect associate - (SAA-C03)

979,000đ

1,900,000đ

OFF 48%

CHI TIẾT