Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Tiếng Hàn

Tất cả khóa học Tiếng Hàn

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

Học giao tiếp tiếng Hàn thật dễ
Học giao tiếp tiếng Hàn thật dễ
Châu Thùy Trang 4.5 (57)

Thời lượng: 16.7 giờ, Giáo trình: 53 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Vui Học Tiếng Hàn
Vui Học Tiếng Hàn
Đỗ Ngọc Luyến 4.9 (46)

Thời lượng: 14.8 giờ, Giáo trình: 35 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Luyện Thi Topik I
Luyện Thi Topik I
Châu Thùy Trang 4.4 (21)

Thời lượng: 22.4 giờ, Giáo trình: 75 bài giảng

299.000đ 900.000đ
Tiếng Hàn du lịch
Tiếng Hàn du lịch
EZ Language 4.7 (26)

Thời lượng: 9.0 giờ, Giáo trình: 17 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Tự học tiếng Hàn thật dễ - Sơ cấp 1
Tự học tiếng Hàn thật dễ - Sơ cấp 1
Nguyễn Văn Khánh 4.4 (224)

Thời lượng: 23.0 giờ, Giáo trình: 48 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Tự học tiếng Hàn thật dễ - Sơ cấp 2
Tự học tiếng Hàn thật dễ - Sơ cấp 2
Nguyễn Văn Khánh 4.7 (67)

Thời lượng: 25.2 giờ, Giáo trình: 57 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Tự học Tiếng Hàn trong 3 tháng
Tự học Tiếng Hàn trong 3 tháng
Nguyễn Thị Trang (Trang Korean) 4.9 (10)

Thời lượng: 34.1 giờ, Giáo trình: 58 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Tự học tiếng Hàn thật dễ - Trung cấp 1
Tự học tiếng Hàn thật dễ - Trung cấp 1
Nguyễn Văn Khánh 4.5 (68)

Thời lượng: 21.1 giờ, Giáo trình: 53 bài giảng

799.000đ 1.000.000đ
Luyện thi Topik II
Luyện thi Topik II
Châu Thùy Trang 4.1 (60)

Thời lượng: 84.0 giờ, Giáo trình: 56 bài giảng

1.900.000đ 2.500.000đ
Nói tiếng Hàn như người bản ngữ - Sơ cấp
Nói tiếng Hàn như người bản ngữ - Sơ cấp
Kim Min Su 4.5 (10)

Thời lượng: 14.1 giờ, Giáo trình: 50 bài giảng

399.000đ 700.000đ
Nói tiếng Hàn như người bản ngữ - Trung cấp
Nói tiếng Hàn như người bản ngữ - Trung cấp
Kim Min Su 5.0 (3)

Thời lượng: 15.2 giờ, Giáo trình: 39 bài giảng

399.000đ 700.000đ
Tiếng Hàn sơ cấp 1: Chuẩn phát âm, chắc ngữ pháp
Tiếng Hàn sơ cấp 1: Chuẩn phát âm, chắc ngữ pháp
Nguyễn Vy Thảo Trang 4.9 (8)

Thời lượng: 29.2 giờ, Giáo trình: 45 bài giảng

349.000đ 1.000.000đ
Tiếng Hàn sơ cấp 2: Giao tiếp như người Hàn
Tiếng Hàn sơ cấp 2: Giao tiếp như người Hàn
Nguyễn Vy Thảo Trang 5.0 (5)

Thời lượng: 33.4 giờ, Giáo trình: 45 bài giảng

399.000đ 1.000.000đ
Chinh phục tiếng Hàn trung cấp 1: Từng bước nâng cao
Chinh phục tiếng Hàn trung cấp 1: Từng bước nâng cao
Nguyễn Vy Thảo Trang 5.0 (5)

Thời lượng: 33.5 giờ, Giáo trình: 45 bài giảng

399.000đ 1.000.000đ
Chinh phục tiếng Hàn trung cấp 2: Tiếng Hàn chuyên nghiệp
Chinh phục tiếng Hàn trung cấp 2: Tiếng Hàn chuyên nghiệp
Nguyễn Vy Thảo Trang 5.0 (3)

Thời lượng: 33.8 giờ, Giáo trình: 45 bài giảng

399.000đ 1.000.000đ