Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Tester

Tất cả khóa học Tester

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

Trở thành Quality Control (QC) / Tester (kiểm thử phần mềm)
Trở thành Quality Control (QC) / Tester (kiểm thử phần mềm)
Nguyễn Thiện Ân 5.0 (1)

Thời lượng: 11.2 giờ, Giáo trình: 50 bài giảng

349.000đ 1.500.000đ
Trở thành Quality Assurance (QA) trong công ty phần mềm
Trở thành Quality Assurance (QA) trong công ty phần mềm
Nguyễn Thiện Ân 5.0 (1)

Thời lượng: 12.3 giờ, Giáo trình: 59 bài giảng

349.000đ 1.500.000đ