Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Ngôn ngữ lập trình

Tất cả khóa học Ngôn ngữ lập trình

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#
Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#
Trần Duy Thanh 4.5 (113)

Thời lượng: 54.1 giờ, Giáo trình: 44 bài giảng

479.000đ 600.000đ
Học jQuery từ cơ bản đến nâng cao
Học jQuery từ cơ bản đến nâng cao
Nguyễn Đức Việt 4.8 (22)

Thời lượng: 47.3 giờ, Giáo trình: 107 bài giảng

699.000đ 850.000đ
 Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng
Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng
Trần Duy Thanh 4.9 (43)

Thời lượng: 56.3 giờ, Giáo trình: 43 bài giảng

599.000đ 800.000đ
ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động
ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động
TRƯƠNG MINH TUẤN 4.4 (14)

Thời lượng: 28.4 giờ, Giáo trình: 60 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Lập trình LinQ toàn tập
Lập trình LinQ toàn tập
Trần Duy Thanh 4.7 (26)

Thời lượng: 51.3 giờ, Giáo trình: 71 bài giảng

399.000đ 700.000đ
Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần
Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần
Trần Duy Thanh 4.7 (24)

Thời lượng: 45.8 giờ, Giáo trình: 53 bài giảng

399.000đ 800.000đ
Lập trình Android từ cơ bản đến thành thạo
Lập trình Android từ cơ bản đến thành thạo
Vũ Quốc Tuấn 4.7 (25)

Thời lượng: 81.4 giờ, Giáo trình: 103 bài giảng

999.000đ 1.600.000đ
Docker cơ bản
Docker cơ bản
Trần Anh Đức 3.9 (13)

Thời lượng: 6.2 giờ, Giáo trình: 33 bài giảng

229.000đ 350.000đ
Lập trình Kotlin toàn tập
Lập trình Kotlin toàn tập
Trần Duy Thanh 4.5 (27)

Thời lượng: 53.4 giờ, Giáo trình: 95 bài giảng

499.000đ 700.000đ
Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC
Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC
Nguyễn Đức Việt 4.8 (10)

Thời lượng: 34.5 giờ, Giáo trình: 75 bài giảng

299.000đ 700.000đ
Lập trình Java trong 4 tuần
Lập trình Java trong 4 tuần
Trần Duy Thanh 4.9 (74)

Thời lượng: 51.5 giờ, Giáo trình: 90 bài giảng

279.000đ 900.000đ
Lập Trình Python Từ Zero - Hero
Lập Trình Python Từ Zero - Hero
Vũ Quốc Tuấn 3.9 (88)

Thời lượng: 33.8 giờ, Giáo trình: 89 bài giảng

399.000đ 600.000đ
Bước đầu với ứng dụng website trên nền tảng ASP.NET MVC
Bước đầu với ứng dụng website trên nền tảng ASP.NET MVC
TRƯƠNG MINH TUẤN 4.9 (45)

Thời lượng: 17.6 giờ, Giáo trình: 73 bài giảng

299.000đ 800.000đ
Làm chủ Lập trình CAM NX 3 trục (Cơ bản - Chuyên sâu)
Làm chủ Lập trình CAM NX 3 trục (Cơ bản - Chuyên sâu)
Hoàng Quốc Duy 4.5 (24)

Thời lượng: 17.1 giờ, Giáo trình: 63 bài giảng

299.000đ 1.000.000đ
Làm chủ Python trong 4 tuần
Làm chủ Python trong 4 tuần
Trần Duy Thanh 4.9 (49)

Thời lượng: 34.9 giờ, Giáo trình: 101 bài giảng

499.000đ 700.000đ