Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn

Lập trình Java

Khóa học cung cấp kiến thức cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình Java, giúp học viên hiểu và áp dụng các khái niệm, cú pháp và nguyên tắc lập trình trong Java.
5.0
(1 đánh giá)
1 Học viên
Giảng viên: Đặng Trần Long
Lần cập nhật cuối 07/2023
Bạn sẽ học được

Nắm vững kiến thức về biểu thức chính quy (Regular Expression - RegEx)

Biết tạo App với JDBC + MySQL

Nắm vững kiến thức về hàm: Định nghĩa hàm, lời gọi hàm, tham số và đối số, câu lệnh return

Nắm vững kiến thức về File; Collection; Tạo App với Swing...

Giới thiệu khóa học
Bạn có biết:
Nội dung khóa học
8 phần - 49 bài giảng - 19 giờ 51 phút
Phần 1: Java core
Phần 2: Lập trình hướng đối tượng với Java (Java OOP)
Phần 3: Ngoại lệ (Exception)
Phần 4: I/O File
Phần 5: Collection
Phần 6: Biểu thức chính quy (Regular Expression)
Phần 7: Swing
Phần 8: JDBC
Giảng viên
Đặng Trần Long
Rounded avatar
5.0 xếp hạng
1 học viên
1 khóa học

Giảng viên Đặng Trần Long
Master of Information Technology - Hanoi University of Science and Technology (Thạc sĩ Công nghệ Thông tin - Đại học Bách Khoa Hà Nội)

Information Technology Engineer - Hanoi University of Science and Technology (Kỹ sư Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội)

Bachelor of Science and Technology - Hanoi National University of Education (Cử nhân Khoa học Sư phạm Công nghệ - Đại học Sư phạm Hà Nội)

Skin: C Programming, C# Programming, Java Programming, Python Programming, HTML5-CSS3-JavaScript, SQL Server, PHP, Laravel, ReactJS, AngularJS, VueJS, jQuery, MySQL, Scratch.

Lecturer V1Study.

5.0 xếp hạng khóa học
1 đánh giá
Thanh Bình
Thanh Bình
4 tháng trước

Cộng đồng học viên của khoá học này rất đa dạng và tích cực.

379.000đ 800.000đ
Giảm 53%
379.000đ
800.000đ
Mua ngay
Mua ngay
Thời lượng: 19 giờ 51 phút
Giáo Trình: 49 Bài giảng
Sở hữu khóa học trọn đời
Cấp chứng nhận hoàn thành
Đăng ký cho doanh nghiệp
Giúp nhân viên của bạn truy cập không giới hạn 500 khóa học, mọi lúc, mọi nơi
Đăng ký tư vấn