Hỗ trợ

Hotline: 090 488 6095
Email: cskh@unica.vn
Khóa học Chứng khoán

Tất cả khóa học Chứng khoán

Bạn không biết chắc? Tất cả các khóa học đều được đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày

Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính chứng khoán
Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính chứng khoán
TÂM HỢP PHÁT 5.0 (25)

Thời lượng: 9.3 giờ, Giáo trình: 36 bài giảng

999.000đ 1.200.000đ
Phân tích cơ bản thị trường chứng khoán
Phân tích cơ bản thị trường chứng khoán
TÂM HỢP PHÁT 4.7 (15)

Thời lượng: 9.8 giờ, Giáo trình: 37 bài giảng

1.500.000đ 1.800.000đ
5 ngày đầu tư chứng khoán thực chiến với đồ thị chart tâm lý candestic
5 ngày đầu tư chứng khoán thực chiến với đồ thị chart tâm lý candestic
Công Tuyền Darvas 5.0 (1)

Thời lượng: 12.0 giờ, Giáo trình: 25 bài giảng

1.368.000đ 2.900.000đ
Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính chứng khoán chuyên sâu
Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính chứng khoán chuyên sâu
TÂM HỢP PHÁT 5.0 (5)

Thời lượng: 7.0 giờ, Giáo trình: 32 bài giảng

2.000.000đ 2.600.000đ
Khóa học Chinh phục thị trường chứng khoán Mỹ
Khóa học Chinh phục thị trường chứng khoán Mỹ
Hoàng Ngọc Sơn 5.0 (3)

Thời lượng: 11.5 giờ, Giáo trình: 53 bài giảng

1.200.000đ 2.000.000đ
Nhập môn tìm hiểu và tham gia thị trường chứng khoán
Nhập môn tìm hiểu và tham gia thị trường chứng khoán
TÂM HỢP PHÁT 5.0 (1)

Thời lượng: 6.6 giờ, Giáo trình: 32 bài giảng

299.000đ 700.000đ
Đầu tư chứng khoán và Lập mô hình tài chính
Đầu tư chứng khoán và Lập mô hình tài chính
Nguyễn Tâm Trinh 5.0 (1)

Thời lượng: 14.1 giờ, Giáo trình: 57 bài giảng

199.000đ 700.000đ